Skip to content
Marathi Bana » Posts » New Rules of Income Tax Return from June-1 | ITRचे नवे नियम

New Rules of Income Tax Return from June-1 | ITRचे नवे नियम

Incometax Rules

New Rules of Income Tax Return from June-1 | 1 जूनपासून ITR बाबतचे बदललेले नियम काय आहेत …

नवीन आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2021 पासून सुरु झाले आहे; केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी फेब्रुवारी 2021 मध्ये; केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना; आयकर (Income Tax) नियमात अनेक बदल जाहीर केले होते. हे बदल 1 एप्रिल 2021 पासून अंमलात येणार आहेत; तसेच टीडीएस (TDS) कपाती बाबतचे नियमही बदलले आहेत. या नव्या नियमांमुळे नोकरदारांसाठी; ITR फाईल करणे सोपे झाले आहे; केंद्रिय प्राप्तिकर मंडळ (CBDT) च्या म्हणण्यानुसार आयकर कायदा 1961 च्या दुरुस्तीमुळे काही बदल केले गेले आहेत. (New Rules of Income Tax Return from June-1)

चला तर मग 1 एप्रिल पासून लागू झालेल्या प्राप्तिकरा बाबत जाहीर करण्यात आलेल्या बदलांचा आढावा घेऊया.

1 एप्रिल 2021 पासून अंमलात येणारे आयकर बदल

टीडीएस (New Rules of Income Tax Return from June-1)

New Rules of Income Tax Return from June First
New Rules of Income Tax Return from June-1, marathibana.in

अधिकाधिक लोकांना आयकर (Income Tax) विवरणपत्र (आयटीआर) भरण्यासाठी; अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प 2021 मध्ये उच्च टीडीएस (कर वजावट स्त्रोत) किंवा; टीसीएस (कर संकलित केलेला कर) दर प्रस्तावित केला आहे; प्राप्तिकर विवरणपत्र न भरणा-यांसाठी अनुक्रमे टीडीएस आणि टीसीएसचे उच्च दर कपात करण्याची विशेष तरतूद म्हणून; आयकर कायद्यातील कलम 20 एबी आणि 206 सीसीए. “ज्या व्यक्तींनी आयकर विवरणपत्र भरलेले नाही; तथापि, गेल्या 2 वर्षात टीडीएस किंवा टीसीएस कपात ₹ 50,000 पेक्षा जास्त आहे,;त्यांना कमीतकमी 5% टीडीएस किंवा टीसीएस द्यावा लागेल; येथे वजा करणारा “अनुपालन करण्यासाठी व्यक्तींकडून आयटीआर पुरावा गोळा करण्याची जबाबदारी आता बनली आहे,”

TDS मध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे.

1 एप्रिल 2021 पासून नव्या नियमांनुसार TDS वाढविण्यात येणार आहे. TDS चे दर 10-20 टक्के असतील; जे सामान्यत: 5-10 टक्के असतात. जे ITR दाखल करणार नाहीत, त्यांच्याकडून सरकार दुप्पट दराने TDS वसूल करेल.

ITR दाखल न करणारांसाठी कडक नियम

New Rules of Income Tax Return from June First
New Rules of Income Tax Return from June-1, marathibana.in

ITR दाखल न करणा-या विशेषत: व्यापारी वर्गांसाठी; सरकारने हे नियम कडक केले आहेत. यासाठी सरकरने कलम 206 एबीची तरतूद केली आहे; त्यानुसार जर एखादी व्यक्ती ITR दाखल करत नसेल तर 1 एप्रिल 2021 पासून दोनदा TDS आकारला जाईल.

New Rules of Income Tax Return from June First
New Rules of Income Tax Return from June-1, marathibana.in

सरकारने गेल्या वर्षी अंदाजपत्रकात 2020 मध्ये नवीन करप्रणाली लागू केली होती. “तथापि, आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी करपद्धतींपैकी एक निवडण्याची आवश्यकता असेल; ती 1 एप्रिल 2021 पासून सुरु केली. करदात्यांची कर बचत कपात करण्यासाठी 31 मार्च 2021 पर्यंत वेळ आहे; तथापि, आर्थिक वर्ष 2020-21 कर भरण्यासाठी ते फायदेशीर करप्रणालीची निवड करु शकतील”

आयटीआर दाखल करण्यास 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना सूट

elderly couple holding bouquet of flowers while holding hands
New Rules of Income Tax Return from June-1/ Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

ज्येष्ठ नागरिकांवर होणारे अनुपालन ओझे कमी करण्यासाठी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2021 चा अर्थसंकल्प सादर करताना; 75 वर्षांवरील व्यक्तींना आयकर विवरणपत्र भरण्यास (आयटीआर) सूट दिली होती. सूट केवळ ज्येष्ठ नागरिकांनाच मिळेल; ज्यांचे अन्य उत्पन्न नाही, परंतु निवृत्तीवेतनाचे खाते होस्ट करीत असलेल्या बँकेकडून पेन्शन आणि व्याज उत्पन्नावर अवलंबून आहे.  वाचा: How to plan IT for the FY 2022-23 | आयकर नियोजन

पीएफ कर नियम (New Rules of Income Tax Return from June-1)

focused man writing in account book at table
New Rules of Income Tax Return from June-1/ Photo by Dziana Hasanbekava on Pexels.com

2020-21 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी, कर्मचारी आणि मालकांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील मिळकत; करमुक्त व्याज मिळून एका वर्षामध्ये जास्तीत जास्त 2,50,000 रुपये इतके निश्चित केले. 1 एप्रिल 2021 पासून नवीन कर नियमानुसार पीएफवर मिळणारे व्याज 2,50,000 रुपयांचेक्षा जास्त असेल तर, त्यावर कर भरावा लागेल.

त्यानंतर कर्मचा-यांकडून भविष्य निर्वाह निधीवर दिलेल्या व्याजदरावरील करात सूट देण्याची मर्यादा प्रस्तावित 2.5 लाखांच्या तुलनेत; विशिष्ट प्रकरणांमध्ये वार्षिक 5 लाख रुपयापर्यंत वाढविली. 5 लाखांपर्यंतच्या योगदानामध्ये नियोक्ताच्या योगदानाचा समावेश नाही.

प्री-फिल्ड ITR फॉर्म्स सुविधा

Pre-field ITR forms facility
New Rules of Income Tax Return from June-1, marathibana.in

वैयक्तिक करदात्यांना, पूर्वी-भरलेला आयकर विवरण फॉर्म (आयटीआर) सुविधा दिली जाईल; करदात्याचे अनुपालन सुलभ करण्यासाठी, पगार उत्पन्न, कर भरणा, टीडीएस इत्यादीचा तपशील; आधीच प्राप्तिकराच्या रिटर्नमध्ये भरलेला आहे. रिटर्न भरणे अधिक सुलभ करण्यासाठी; बँकेकडील व्याज, भांडवली नफा, पोस्ट ऑफिस, डिव्हिडंड इन्कम इत्यादीचा तपशील; फॉर्ममध्ये ॲटोमेटिक भरला जाईल. रिटर्न भरणे सुलभ करण्याच्या उद्देशाने ही सुविधा उपलब्ध करुन दिलेली आहे.

एलटीसी योजना (New Rules of Income Tax Return from June-1)

LTC Plan
New Rules of Income Tax Return from June-1, marathibana.in

केंद्र सरकारने 2021 च्या अर्थसंकल्पात रजा यात्रा सवलतीच्या (एलटीसी); ऐवजी रोख भत्तेवर करात सूट देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे; प्रवासात कोविडशी संबंधित निर्बंधामुळे जे लोक एलटीसी कर लाभाचा दावा करण्यास असमर्थ आहेत; अशा लोकांसाठी ही योजना सरकारने गेल्या वर्षी जाहीर केली होती. ही योजना फक्त 31 मार्च 2021 पर्यंत उपलब्ध आहे; म्हणजेच योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या तारखेपर्यंत पैसे खर्च करणे आवश्यक आहे.

ITR बाबत शंका समाधान (New Rules of Income Tax Return from June-1)

आयकर विवरणपत्र भरणे ही आपली सामाजिक जबाबदारी आहे; करपात्र उत्पन्न मिळवणाऱ्या प्रत्येकाने राष्ट्राच्या हितासाठी; करांच्या माध्यमातून काही रक्कम जमा केली पाहिजे. देशाच्या विकासासाठी सर्व करनिर्धारकाची उत्पन्न घोषित करण्याची; आणि कर जमा करण्याची जबाबदारी आहे. वाचा: Tax-saving rules and ways to save tax |करबचत नियम आणि मार्ग

1) कोणता आयटीआर फॉर्म भरावा?

आयटीआर फॉर्मची निवड उत्पन्नाच्या स्वरुपावर अवलंबून असते. उत्पन्नानुसार तुम्ही आयटीआर फॉर्म निवडू शकता.

2) आयकर परताव्याची ई-पडताळणी कशी करावी?

इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन संहिता (ईव्हीसी) द्वारे प्राप्तिकर परतावा निर्माण आणि प्रमाणित करण्याची पद्धत आणि प्रक्रिया आहे.

  • आधार क्रमांक OTP द्वारे
  • EVC ची निर्मिती
  • नेट बँकिंग द्वारे
  • ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर द्वारे
  • बँक खाते क्रमांक पूर्व प्रमाणीकरण
  • DE-mat खाते क्रमांकाद्वारे
  • वाचा: How to get one lakh monthly pension | दरमहा रु.1 लाख पेन्शन

3) निष्क्रिय खात्याव्यतिरिक्त इतर सर्व बँक खाती उघड करण्याची सक्ती आहे का?

IT नवीन आयटीआर फॉर्म अंतर्गत, निर्धारकाने त्याच्याकडे मागील वर्षाच्या दरम्यान; कोणत्याही वेळी भारतात असलेल्या सर्व बचत आणि चालू बँक खात्यांचा तपशील; सादर करणे आवश्यक आहे. तथापि, निष्क्रिय असलेल्या बँक खात्यांविषयी तपशील सादर करण्यापासून; करदात्याला प्रतिकारशक्ती प्रदान करण्यात आली आहे. वाचा: How to choose the right ITR form? | योग्य ITR फॉर्म असा निवडा

‘निष्क्रिय’ खाते ही ती चालू आणि बचत बँक खाती असतील जी 3 वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्यरत नाहीत.

4) आयकर परतावा कसा सुधारता येईल?

139 (5) विभागाने प्रक्रिया करण्यापूर्वी किंवा संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपूर्वी जे आधी असेल त्यापूर्वी परतावा सुधारला जाऊ शकतो.वाचा: Avoid these mistakes while filing ITR | ITR भरताना या चुका टाळा

मूळ परतावा अपलोड करताना जर निर्धारक कोणत्याही उत्पन्नाचा खुलासा करण्यास विसरला; किंवा कोणत्याही कपातीचा दावा केला किंवा त्याला आयटीआरचे तपशील बदलायचे असतील तर; तो सुधारित रिटर्न अपलोड करुन आपल्या आयटीआरमध्ये सुधारणा करु शकतो. वाचा: What to do if you fail to file ITR in time? |वेळेत ITR भरला नाही!

5) इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना आधार क्रमांक लिंक करणे आवश्यक आहे का?

होय, सरकारी घोषणेनुसार, सर्व व्यावसायिक युनिट्स आणि करदात्यांना आयकर विवरणपत्र भरताना; आणि नवीन कायमस्वरूपी खाते क्रमांक (पॅन) साठी अर्ज करताना त्यांचा आधार क्रमांक सादर करणे; बंधनकारक आहे. पुढे, करदात्यांनी त्यांचा पॅन क्रमांक आधार क्रमांकाशी जोडणे आवश्यक आहे; आणि आधार क्रमांकाशी संलग्न नसलेले पॅन कार्ड अवैध मानले जातील. वाचा: How to Check Income Tax Refund? | टॅक्स रिफंड कसा तपासायचा?

Post Categories

शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

(टीप: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने दिलेला आहे.)

Diploma: The best career option after 10th

Diploma: The best career option after 10th | 10वी नंतर डिप्लोमा

Diploma: The best career option after 10th | 10वी नंतर करिअरचा सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे डिप्लोमा कोर्सेस; कमी कालावधी व कमी ...
Read More
The Best Law Courses After 12th

The Best Law Courses After 12th | 12वी नंतर कायदा अभ्यासक्रम

The Best Law Courses After 12th | 12वी नंतर कायदा अभ्यासक्रम; कायदा अभ्यासक्रम कोर्स, कालावधी, पात्रता; अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रमाचे प्रकार व ...
Read More
4 Important Actions About Aadhaar card

4 Important Actions About Aadhaar card | आधार अपडेट्स बाबत

4 Important Actions About Aadhaar card | आधार अपडेट्स बाबत महत्वाच्या चार क्रिया; आधार प्रमाणीकरण, इतिहास, पॅन- आधार लिंक, आधार ...
Read More
Latest Water Purification Technologies

Latest Water Purification Technologies | नवीन जल शुध्दी तंत्रज्ञान

Latest Water Purification Technologies | नवीन जल शुद्धीकरण तंत्रज्ञान; नॅनो तंत्रज्ञान, ध्वनिक नॅनोट्यूब तंत्रज्ञान, फोटोकॅटॅलिटिक तंत्रज्ञान, एक्वापोरिन्स तंत्रज्ञान आणि ऑटोमेटेड ...
Read More
Psychology: The best career option after 12th

Psychology: The best career option after 12th | मानसशास्त्र

Psychology: The best career option after 12th | 12 वी नंतर मानसशास्त्राचा अभ्यासक्रम; हा उत्तम करिअर पर्याय आहे. अभ्यासक्रम पात्रता, ...
Read More
How to Make a Career in Merchant Navy

How to Make a Career in Merchant Navy | करिअर इन मर्चंट नेव्ही

How to Make a Career in Merchant Navy | मर्चंट नेव्हीमध्ये करिअर कसे करावे; पात्रता, प्रवेश परीक्षा, अभ्यासक्रम, नोकरीच्या संधी; ...
Read More
Bachelor of Arts in Hotel Management

Bachelor of Arts in Hotel Management | हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये बीए

Bachelor of Arts in Hotel Management | हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये बीए, कोर्स, पात्रता, अभ्यासक्रम, महाविद्यालये, फी, करिअरची व्याप्ती बॅचलर ऑफ आर्ट्स ...
Read More
Marine Engineering: the best option for a career

Marine Engineering: the best option for a career | सागरी अभि.

Marine Engineering: the best option for a career | सागरी अभियांत्रिकी पदवी; प्रवेश, पात्रता, अभ्यासक्रम, महाविद्यालये, पगार व करिअर संधी ...
Read More
How to become a corporate lawyer

How to become a corporate lawyer | कॉर्पोरेट वकील कसे व्हावे

How to become a corporate lawyer | कॉर्पोरेट वकील कसे व्हावे, कॉर्पोरेट कायदा अभ्यासक्रम तपशील; पात्रता, प्रवेश, फी, कालावधी, करिअरच्या ...
Read More
Diploma in Information Technology

Diploma in Information Technology | माहिती तंत्रज्ञान डिप्लोमा

Diploma in Information Technology | माहिती तंत्रज्ञान डिप्लोमा; पात्रता, प्रवेश, अभ्यासक्रम, कौशल्ये, महाविदयालये, व्याप्ती, सरासरी वेतन व प्रमुख रिक्रुटर्स. माहिती ...
Read More
Spread the love