Skip to content
Marathi Bana » Posts » New Rules of Income Tax Return from June-1

New Rules of Income Tax Return from June-1

Incometax Rules

New Rules of Income Tax Return from June-1 | 1 जूनपासून ITR बाबतचे बदललेले नियम काय आहेत …

नवीन आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2022 पासून सुरु झाले आहे; केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी फेब्रुवारी 2022 मध्ये; केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना; आयकर (Income Tax) नियमात अनेक बदल जाहीर केले होते. हे बदल 1 एप्रिल 2022 पासून अंमलात येणार आहेत; तसेच टीडीएस (TDS) कपाती बाबतचे नियमही बदलले आहेत. या नव्या नियमांमुळे नोकरदारांसाठी; ITR फाईल करणे सोपे झाले आहे; केंद्रिय प्राप्तिकर मंडळ (CBDT) च्या म्हणण्यानुसार आयकर कायदा 1961 च्या दुरुस्तीमुळे काही बदल केले गेले आहेत. (New Rules of Income Tax Return from June-1)

चला तर मग 1 एप्रिल पासून लागू झालेल्या प्राप्तिकरा बाबत जाहीर करण्यात आलेल्या बदलांचा आढावा घेऊया.

1 एप्रिल 2021 पासून अंमलात येणारे आयकर बदल

टीडीएस (New Rules of Income Tax Return from June-1)

New Rules of Income Tax Return from June First
New Rules of Income Tax Return from June-1, marathibana.in

अधिकाधिक लोकांना आयकर (Income Tax) विवरणपत्र (आयटीआर) भरण्यासाठी; अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प 2021 मध्ये उच्च टीडीएस (कर वजावट स्त्रोत) किंवा; टीसीएस (कर संकलित केलेला कर) दर प्रस्तावित केला आहे; प्राप्तिकर विवरणपत्र न भरणा-यांसाठी अनुक्रमे टीडीएस आणि टीसीएसचे उच्च दर कपात करण्याची विशेष तरतूद म्हणून; आयकर कायद्यातील कलम 20 एबी आणि 206 सीसीए. “ज्या व्यक्तींनी आयकर विवरणपत्र भरलेले नाही; तथापि, गेल्या 2 वर्षात टीडीएस किंवा टीसीएस कपात ₹ 50,000 पेक्षा जास्त आहे,;त्यांना कमीतकमी 5% टीडीएस किंवा टीसीएस द्यावा लागेल; येथे वजा करणारा “अनुपालन करण्यासाठी व्यक्तींकडून आयटीआर पुरावा गोळा करण्याची जबाबदारी आता बनली आहे,”

TDS मध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे.

1 एप्रिल 2021 पासून नव्या नियमांनुसार TDS वाढविण्यात येणार आहे. TDS चे दर 10-20 टक्के असतील; जे सामान्यत: 5-10 टक्के असतात. जे ITR दाखल करणार नाहीत, त्यांच्याकडून सरकार दुप्पट दराने TDS वसूल करेल.

ITR दाखल न करणारांसाठी कडक नियम

New Rules of Income Tax Return from June First
New Rules of Income Tax Return from June-1, marathibana.in

ITR दाखल न करणा-या विशेषत: व्यापारी वर्गांसाठी; सरकारने हे नियम कडक केले आहेत. यासाठी सरकरने कलम 206 एबीची तरतूद केली आहे; त्यानुसार जर एखादी व्यक्ती ITR दाखल करत नसेल तर 1 एप्रिल 2021 पासून दोनदा TDS आकारला जाईल.

New Rules of Income Tax Return from June First
New Rules of Income Tax Return from June-1, marathibana.in

सरकारने गेल्या वर्षी अंदाजपत्रकात 2020 मध्ये नवीन करप्रणाली लागू केली होती. “तथापि, आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी करपद्धतींपैकी एक निवडण्याची आवश्यकता असेल; ती 1 एप्रिल 2021 पासून सुरु केली. करदात्यांची कर बचत कपात करण्यासाठी 31 मार्च 2021 पर्यंत वेळ आहे; तथापि, आर्थिक वर्ष 2020-21 कर भरण्यासाठी ते फायदेशीर करप्रणालीची निवड करु शकतील”

आयटीआर दाखल करण्यास 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना सूट

elderly couple holding bouquet of flowers while holding hands
New Rules of Income Tax Return from June-1/ Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

ज्येष्ठ नागरिकांवर होणारे अनुपालन ओझे कमी करण्यासाठी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2021 चा अर्थसंकल्प सादर करताना; 75 वर्षांवरील व्यक्तींना आयकर विवरणपत्र भरण्यास (आयटीआर) सूट दिली होती. सूट केवळ ज्येष्ठ नागरिकांनाच मिळेल; ज्यांचे अन्य उत्पन्न नाही, परंतु निवृत्तीवेतनाचे खाते होस्ट करीत असलेल्या बँकेकडून पेन्शन आणि व्याज उत्पन्नावर अवलंबून आहे.  वाचा: How to plan IT for the FY 2022-23 | आयकर नियोजन

पीएफ कर नियम (New Rules of Income Tax Return from June-1)

focused man writing in account book at table
New Rules of Income Tax Return from June-1/ Photo by Dziana Hasanbekava on Pexels.com

2020-21 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी, कर्मचारी आणि मालकांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील मिळकत; करमुक्त व्याज मिळून एका वर्षामध्ये जास्तीत जास्त 2,50,000 रुपये इतके निश्चित केले. 1 एप्रिल 2021 पासून नवीन कर नियमानुसार पीएफवर मिळणारे व्याज 2,50,000 रुपयांचेक्षा जास्त असेल तर, त्यावर कर भरावा लागेल.

त्यानंतर कर्मचा-यांकडून भविष्य निर्वाह निधीवर दिलेल्या व्याजदरावरील करात सूट देण्याची मर्यादा प्रस्तावित 2.5 लाखांच्या तुलनेत; विशिष्ट प्रकरणांमध्ये वार्षिक 5 लाख रुपयापर्यंत वाढविली. 5 लाखांपर्यंतच्या योगदानामध्ये नियोक्ताच्या योगदानाचा समावेश नाही.

प्री-फिल्ड ITR फॉर्म्स सुविधा

Pre-field ITR forms facility
New Rules of Income Tax Return from June-1, marathibana.in

वैयक्तिक करदात्यांना, पूर्वी-भरलेला आयकर विवरण फॉर्म (आयटीआर) सुविधा दिली जाईल; करदात्याचे अनुपालन सुलभ करण्यासाठी, पगार उत्पन्न, कर भरणा, टीडीएस इत्यादीचा तपशील; आधीच प्राप्तिकराच्या रिटर्नमध्ये भरलेला आहे. रिटर्न भरणे अधिक सुलभ करण्यासाठी; बँकेकडील व्याज, भांडवली नफा, पोस्ट ऑफिस, डिव्हिडंड इन्कम इत्यादीचा तपशील; फॉर्ममध्ये ॲटोमेटिक भरला जाईल. रिटर्न भरणे सुलभ करण्याच्या उद्देशाने ही सुविधा उपलब्ध करुन दिलेली आहे.

एलटीसी योजना (New Rules of Income Tax Return from June-1)

LTC Plan
New Rules of Income Tax Return from June-1, marathibana.in

केंद्र सरकारने 2021 च्या अर्थसंकल्पात रजा यात्रा सवलतीच्या (एलटीसी); ऐवजी रोख भत्तेवर करात सूट देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे; प्रवासात कोविडशी संबंधित निर्बंधामुळे जे लोक एलटीसी कर लाभाचा दावा करण्यास असमर्थ आहेत; अशा लोकांसाठी ही योजना सरकारने गेल्या वर्षी जाहीर केली होती. ही योजना फक्त 31 मार्च 2021 पर्यंत उपलब्ध आहे; म्हणजेच योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या तारखेपर्यंत पैसे खर्च करणे आवश्यक आहे.

ITR बाबत शंका समाधान (New Rules of Income Tax Return from June-1)

आयकर विवरणपत्र भरणे ही आपली सामाजिक जबाबदारी आहे; करपात्र उत्पन्न मिळवणाऱ्या प्रत्येकाने राष्ट्राच्या हितासाठी; करांच्या माध्यमातून काही रक्कम जमा केली पाहिजे. देशाच्या विकासासाठी सर्व करनिर्धारकाची उत्पन्न घोषित करण्याची; आणि कर जमा करण्याची जबाबदारी आहे. वाचा: Tax-saving rules and ways to save tax |करबचत नियम आणि मार्ग

1) कोणता आयटीआर फॉर्म भरावा?

आयटीआर फॉर्मची निवड उत्पन्नाच्या स्वरुपावर अवलंबून असते. उत्पन्नानुसार तुम्ही आयटीआर फॉर्म निवडू शकता.

2) आयकर परताव्याची ई-पडताळणी कशी करावी?

इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन संहिता (ईव्हीसी) द्वारे प्राप्तिकर परतावा निर्माण आणि प्रमाणित करण्याची पद्धत आणि प्रक्रिया आहे.

  • आधार क्रमांक OTP द्वारे
  • EVC ची निर्मिती
  • नेट बँकिंग द्वारे
  • ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर द्वारे
  • बँक खाते क्रमांक पूर्व प्रमाणीकरण
  • DE-mat खाते क्रमांकाद्वारे
  • वाचा: How to get one lakh monthly pension | दरमहा रु.1 लाख पेन्शन

3) निष्क्रिय खात्याव्यतिरिक्त इतर सर्व बँक खाती उघड करण्याची सक्ती आहे का?

IT नवीन आयटीआर फॉर्म अंतर्गत, निर्धारकाने त्याच्याकडे मागील वर्षाच्या दरम्यान; कोणत्याही वेळी भारतात असलेल्या सर्व बचत आणि चालू बँक खात्यांचा तपशील; सादर करणे आवश्यक आहे. तथापि, निष्क्रिय असलेल्या बँक खात्यांविषयी तपशील सादर करण्यापासून; करदात्याला प्रतिकारशक्ती प्रदान करण्यात आली आहे. वाचा: How to choose the right ITR form? | योग्य ITR फॉर्म असा निवडा

‘निष्क्रिय’ खाते ही ती चालू आणि बचत बँक खाती असतील जी 3 वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्यरत नाहीत.

4) आयकर परतावा कसा सुधारता येईल?

139 (5) विभागाने प्रक्रिया करण्यापूर्वी किंवा संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपूर्वी जे आधी असेल त्यापूर्वी परतावा सुधारला जाऊ शकतो.वाचा: Avoid these mistakes while filing ITR | ITR भरताना या चुका टाळा

मूळ परतावा अपलोड करताना जर निर्धारक कोणत्याही उत्पन्नाचा खुलासा करण्यास विसरला; किंवा कोणत्याही कपातीचा दावा केला किंवा त्याला आयटीआरचे तपशील बदलायचे असतील तर; तो सुधारित रिटर्न अपलोड करुन आपल्या आयटीआरमध्ये सुधारणा करु शकतो. वाचा: What to do if you fail to file ITR in time? |वेळेत ITR भरला नाही!

5) इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना आधार क्रमांक लिंक करणे आवश्यक आहे का?

होय, सरकारी घोषणेनुसार, सर्व व्यावसायिक युनिट्स आणि करदात्यांना आयकर विवरणपत्र भरताना; आणि नवीन कायमस्वरूपी खाते क्रमांक (पॅन) साठी अर्ज करताना त्यांचा आधार क्रमांक सादर करणे; बंधनकारक आहे. पुढे, करदात्यांनी त्यांचा पॅन क्रमांक आधार क्रमांकाशी जोडणे आवश्यक आहे; आणि आधार क्रमांकाशी संलग्न नसलेले पॅन कार्ड अवैध मानले जातील. वाचा: How to Check Income Tax Refund? | टॅक्स रिफंड कसा तपासायचा?

Post Categories

,
शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

(टीप: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने दिलेला आहे.)

Know about Ecommerce Business

Know about Ecommerce Business | ई-कॉमर्स व्यवसाय

Know about Ecommerce Business | ई-कॉमर्स व्यवसाय, ई-कॉमर्सचे कार्य, प्रकार, ॲप्लिकेशन, प्लॅटफॉर्म, नियम, इतिहास, फायदे व तोटे. ई-कॉमर्स म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक ...
Read More
Compare Mutual Fund with Others

Compare Mutual Fund with Others | म्युच्युअल फंड

Compare Mutual Fund with Others | म्युच्युअल फंडाची पीपीएफ, एनएससी, युलिप, गोल्ड ईटीएफ व इतर गुंतवणूक पर्यायांशी तुलना केलेली आहे ...
Read More
Know about National Game of India

Know about National Game of India |भारताचा राष्ट्रीय खेळ

Know about National Game of India | भारताचा राष्ट्रीय खेळ, राष्ट्रीय खेळावर वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व राष्ट्रीय खेळाबद्दल अधिक ...
Read More
Know all about Intimation u/s 143-1

Know all about Intimation u/s 143-1 विषयी सर्व काही

Know all about Intimation u/s 143-1 | रिटर्नवर प्रक्रिया केल्यानंतर, आयकर विभाग कलम 143(1) अंतर्गत; करदात्यांना परिणामांबद्दल माहिती देऊन सूचना ...
Read More
How to Prevent from Sextortion?

How to Prevent from Sextortion? | असे रोखा लैंगिक शोषण

How to Prevent from Sextortion? | लैंगिक शोषण, सेक्सॉर्शन किंवा ऑनलाइन ब्लॅकमेलिंग कोणी करत असेल तर, ते कसे रोखायचे? या ...
Read More
Different Ways to Invest in Real Estate

Different Ways to Invest in Real Estate | गुंतवणूक मार्ग

Different Ways to Invest in Real Estate | रिअल इस्टेट स्थिर मासिक भाड्याचे उत्पन्न आणि गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा प्रदान ...
Read More
Significance of Ekadashi and Its types

Significance of Ekadashi and its types | एकादशी

Significance of Ekadashi and its types | एकादशी, एकादशी म्हणजे काय? एकादशीचे प्रकार, महत्व, व्रताचे फायदे आणि उपवासाचे पदार्थ याबद्दल ...
Read More
Effects of stress on the body

Effects of stress on the body | शरीरावर तणावाचे परिणाम

Effects of stress on the body | शरीरावर तणावाचे होणारे परिणाम, ताण- तणावाबद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व त्यांचे समाधान ...
Read More
Home remedies for dry lips and skin

Home-Remedy for Dry Lips and Skin | कोरडे ओठ व त्वचा

Home-Remedy for Dry Lips and Skin | कोरडे ओठ आणि त्वचेसाठी घरगुती उपाय; ओठ चघळण्यास, गिळण्यास, बोलताना संवादात, तसेच हसणे ...
Read More
How to Choose the Best Investment Plan?

How to Choose the Best Investment Plan? | गुंतवणूक

How to Choose the Best Investment Plan? | सर्वोत्तम गुंतवणूक योजना कशी निवडावी? सर्वोत्तम गुंतवणूक योजना निवडण्यापूर्वी काय विचारात घ्यावे, ...
Read More
Spread the love