Skip to content
Marathi Bana » Posts » All About Income Tax Return Form1 Sahaj | ITR-1 विषयी

All About Income Tax Return Form1 Sahaj | ITR-1 विषयी

All About Income Tax Return Form1 Sahaj

All About Income Tax Return Form1 Sahaj | ITR-1 विषयी महत्वाची माहिती

ITR-1 हा फॉर्म कोणासाठी आहे, फॉर्ममधील नवीन बदल, ITR-1 भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र; व आणखी बरेच काही घ्या जाणन. All About Income Tax Return Form1 Sahaj या लेखाद्वारे.

1. ITR 1: आयटीआर-1 (All About Income Tax Return Form1 Sahaj)

ITR 1-आयटीआर -1, ज्याला सहज  फॉर्म म्हणून ओळखले जाते, हा फॉर्म खालील स्त्रोतांद्वारे  रु. 50 लाख पर्यंत उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी आहे. (ITR 1 Form is a simplified form for individuals. Whose income is up to Rs 50 lakh from the sources; Income from One House Property, Other Sources- excluding winning from Lottery and Income from Race Horses.

All About Income Tax Return Form1 Sahaj
1

(अ) वेतन किंवा पेन्शनमधून उत्पन्न- रु. 50 लाख पर्यंत उत्पन्न असलेल्या पगारदार व्यक्तींनी ITR 1 भरावा. 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणा-या पगारदार व्यक्तीने आयटीआर 2 दाखल करावा.

(ब) घर मालमत्ते पासून मिळणारे उत्पन्न- (मागील वर्षांचे नुकसान पुढे आणले गेले अशा प्रकरणांना वगळता.)

(क) इतर स्त्रोतांकडून मिळकत- (लॉटरीमधून जिंकणे आणि हॉर्सरेसमधून मिळणारे उत्पन्न वगळता – excluding winning from Lottery and Income from Race Horses)

2. आयटीआर-1 भरण्यासाठी अंतिम दिनांक

आयटीआर 1 साठी 31 जुलै 2021 ही शेवटची तारीख आहे. ITR 1 हा 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीत मिळवलेल्या उत्पन्नासाठी भरणे आवश्यक आहे.

2.1 जे Individual ITR 1 भरतात त्यांनी जून 2021 च्या पहिल्या आठवडयापर्यंत ITR 1 दाखल करावा; कारण तोपर्यंत, 26AS मध्ये करापोटी कपात केलेल्या सर्व रकमांचा तपशील आलेला असेल.

3. आयटीआर 1 फॉर्ममधील नवीन घटक

All About Income Tax Return Form1 Sahaj-New components in the ITR1 form

सरकारने 2020- 21 आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकर विवरण फॉर्म भरण्यासाठी 31 मार्च 2021 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित केले आह; त्यानुसार फॉर्ममधील नवीन घटक पुढीलप्रमाणे आहेत.

3.1 ईएसओपीएस वर टॅक्स डिफर्ड

आयटीआर -1 ईएसओपीवर आयकर पुढे ढकलला गेलेला एखादा माणूस वापरु शकत नाही.

3.1.1 2020 च्या अर्थसंकल्पात झालेल्या दुरुस्तीनुसार, आर्थिक वर्ष 2020 -2021 पात्रता सुरु झाल्यापासून ईएसओपी प्राप्त करणा-या कर्मचा-याला; पर्याय वापरण्याच्या वर्षात कर भरावा लागत नाही.

3.1.2 टीडीएस ईएसओपी वाटपाच्या वर्षापासून पाच वर्षांच्या कालबाह्य झालेल्या किंवा कर्मचा-यांकडून ईएसओपीच्या विक्रीच्या तारखेपासून; किंवा नोकरी संपुष्टात येण्याच्या तारखेपासून पुढे ढकलण्यात आलेले आहे.

3.1.3 असे कर्मचारी आयटीआर 1 दाखल करु शकणार नाहीत. त्यांना आयटीआर २ दाखल करावा लागेल.

3.2 टीडीएस 194 N अंतर्गत कपात

आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी, आयटीआर 1 मध्ये परतावा अशा करदात्याद्वारे भरला जाऊ शकत नाही; ज्यांचा कर कलम 194N अंतर्गत वजा केला गेला असेल.

3.2.1 कलम 194N अंतर्गत बँका, सहकारी बँका किंवा पोस्ट ऑफिसकडून टीडीएस वजा करणे आवश्यक आहे; ज्यात प्राप्तकर्त्याने देखभाल केलेल्या एक किंवा अधिक खात्यांमधून काढलेल्या रोख रकमेवर अवलंबून असते.

3.2.2 असे करदाता आयटीआर 2  किंवा 3 वापरु शकतात.

3.3 डिव्हिडेंड उत्पन्नाचे अपघटन (All About Income Tax Return Form1 Sahaj)

आयटीआर -1 मध्ये लाभांश उत्पन्नाचे त्रैमासिक ब्रेकअप करण्यास सांगितले जाते जे आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये करपात्र ठरेल.

3.3.1 लाभांश उत्पन्नावरील कलम 234C अंतर्गत आगाऊ कर भरण्यावर सवलत मिळविण्यासाठी ही माहिती आवश्यक आहे.

3.3.2 कलम 10(34) अन्वये 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या लाभांश उत्पन्नास करातून सूट देण्यात आली होती; आणि असे उत्पन्न सूट उत्पन्नाच्या कलमांतर्गत दाखविण्यात आले होते.

3.3. आता, लाभांश उत्पन्न “इतर स्त्रोतांकडून मिळणा-या उत्पन्नातून”जाहीर करावे लागेल

4. ITR 1 भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र

All About Income Tax Return Form1 Sahaj

(4.1) फॉर्म 16: आपल्या सर्व नियोक्तांनी दिलेल्या आर्थिक वर्षासाठी जारी केला आहे.

ITR 1

(4.2) फॉर्म 26AS: फॉर्म 16 मध्ये नमूद केलेला टीडीएस आपल्या फॉर्म 26AS मधील टीडीएसशी जुळतो का याची खात्री करा.

(4.3) बँक इन्व्हेस्टमेंट प्रमाणपत्रे: बँक खात्याच्या तपशिलांमधील व्याज – बँक पासबुक किंवा एफडी प्रमाणपत्र

(4.4) पावत्या: जर आपण आपल्या मालकास काही सूट किंवा कपात (जसे की एचआरए भत्ता किंवा कलम 80C किंवा 80D वजावटीचा पुरावा) वेळेवर सादर करण्यास सक्षम नसल्यास, या पावत्या आपल्या आयकर परताव्यावर थेट दावा करण्यासाठी ठेवा. वाचा:Complete these tasks before 31 March | ITR बद्दलची कार्ये

5. टॅक्स भरण्यासाठी आधार कार्ड बंधनकारक

आयकर विभागाने सर्व करदात्यांना आयकर विभागाच्या वेबसाइटवर पॅनसह आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक केले आहे.

6. बँक तपशील (All About Income Tax Return Form1 Sahaj)

सन 2015 पासून प्राप्तिकर विभागाने हा आदेश दिला आहे की सर्व करदात्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या सर्व बँक खात्यांचा कर परतावा नोंदविला पाहिजे. यात संयुक्त खात्यांचा समावेश आहे.

(6.1) आयटी रिटर्न ई-फाइल करीत असताना, सर्व बँक खाती अनिवार्य देण्यास विभाग विचारणार नाही; परंतु एखाद्याला हे माहित असले पाहिजे की; केवायसी भरण्यासाठी नवीन बँक खाते उघडल्यास; आणि पॅन क्रमांक सादर करणे अनिवार्य आहे. पॅन नंबर आयकर रिटर्नशी निगडित असल्याने; आपल्याकडे असलेल्या प्रत्येक बँक खात्यांची माहिती विभागाला असते.

(6.2) सुप्त असलेल्या खात्यांचा तपशील देणे बंधनकारक नाही; तर, ज्या लोकांची खाती सुप्त मानली जाते, त्या खात्यांची गेल्या 36 महिन्यांपासून चालू नसलेल्या खात्यांचा तपशील देणे वगळता येऊ शकते.

7. बॅंक खात्याचे पूर्व-प्रमाणीकरण (All About Income Tax Return Form1 Sahaj)

मूल्यांकन वर्ष 2019-20 पासून खात्यात प्राप्तिकर परतावा इलेक्ट्रॉनिक सेवा क्रेडिट (ईसीएस) मिळविण्यासाठी बँक खात्यांची पूर्व-प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक झाले आहे. वाचा: How to choose the right ITR form? | योग्य ITR फॉर्म असा निवडा

(7.1) इलेक्ट्रॉनिक पडताळणी संहिता (ईव्हीसी) मार्फत आयटीआरची ई-पडताळणी झाल्यास बँक खात्याचे पूर्व-प्रमाणीकरण देखील आवश्यक आहे; याचे कारण असे की पूर्व-सत्यापित बँक खाते केवळ सत्यापन कोड / एक-वेळ संकेतशब्द; (ओटीपी) प्राप्त करण्यासाठी ईव्हीसी सक्षम केले जाऊ शकते. वाचा: How to Check Income Tax Refund? | टॅक्स रिफंड कसा तपासायचा?

8. आयटीआर 1 भरण्यासाठी उपयुक्तता काढून टाकली आहे

प्राप्तिकर विभागाने 2021-22 या असेसमेट वर्षासाठी नवीन ऑफलाइन जेएसओएन-आधारित युटिलिटी सुरु केली आहे. कर भरण्याची प्रक्रिया सुधारण्यासाठी एक्सेल आणि जावा-आधारित उपयुक्तता काढून टाकली आहे.

(8.1) नवीन उपयोगिता परतावा भरण्यासाठी वापरकर्त्यासाठी अनुकूल आहे; आणि करदात्यांना अधिक सहजतेने परवडेल. युटिलिटी स्वतःच सामान्य प्रश्न, मार्गदर्शन नोट्स, परिपत्रके; आणि कायद्याच्या तरतुदींच्या स्वरुपात त्रास-मुक्त रिटर्न फाइलिंग सक्षम करते. वाचा: What to do if you fail to file ITR in time? |वेळेत ITR भरला नाही!

(8.2) करदात्यांना उपयोगिताद्वारेच आयटीआर कर भरणे, पडताळणी करणे आणि अपलोड करणे सक्षम असेल

(8.3) कर उपयोग विभागाने उपयोगिता वापरण्यासाठी चरण-दर-चरण मार्गदर्शक जारी केले आहे. करदाता ई-फाइलिंग साइटवरुन युटिलिटी आणि मॅन्युअल डाउनलोड करु शकतात. वाचा: Important Questions About Income Tax | आयकर बाबतचे प्रश्न

9. प्री-फिल्ड डिटेल्स (All About Income Tax Return Form1 Sahaj)

नवीन युटिलिटी करदात्यांना आयकर विवरणपत्र (आयटीआर) भरण्यापूर्वी प्रीफिल्ड डेटा आयात करण्यात आणि संपादित करण्यास मदत करेल. कर विभाग पूर्व-भरलेला डेटा प्रदान करीत असल्याने, जेएसओएन तंत्रज्ञान इतर स्त्रोतांकडून डेटा काढण्याची प्रक्रिया खूप वेगवान करते हे जड डेटा अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळू शकते, अशा प्रकारे करदात्यांची कोणतीही गैरसोय टाळण्यास मदत होईल. (All About Income Tax Return Form1 Sahaj)

(9.1) करदात्यांना आयकर ई-फाईलिंग पोर्टलमधून पूर्व-भरलेला डेटा डाउनलोड करणे; आणि उर्वरित डेटा भरणे शक्य आहे. पत्ता आणि सर्व मूलभूत माहिती बदलण्यासाठी आयात केलेले प्रीफिल डेटा संपादित केला जाऊ शकतो. वाचा: Tax-saving rules and ways to save tax |करबचत नियम आणि मार्ग

10. फॉर्म 16, 16A आणि 26 AS  तपासून ITR-1 भरा

(10) आयटीआर 1 दाखल करण्याची प्रतीक्षा करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. कारण मालक आणि इतर टीडीएस दाखल करणारे अद्याप 2020-21 च्या शेवटच्या तिमाहीत रिटर्न भरु शकत नाहीत. तुमचा ITR 1 दाखल करण्यापूर्वी कृपया फॉर्म 16, फॉर्म 16A आणि फॉर्म 26 AS  मध्ये नमूद केलेला TDS तपशील पुन्हा तपासा आणि ते जुळले आहेत याची खात्री करा. काही विसंगती असल्यास टीडीएस वजाकर्त्याशी संपर्क साधून त्याचे निराकरण करुन घ्या. (All About Income Tax Return Form1 Sahaj)

शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

(टीप: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने दिलेला आहे. This article is for informational purposes only)

Know the early life of Lord Ram

Know the early life of Lord Ram | श्रीरामाचे प्रारंभिक जीवन

Know the early life of Lord Ram | प्रभू श्री रामाचे प्रारंभिक जीवन, रामनाम नामकरण, प्रभु श्रीराम एक महापुरुष, राम ...
Read More
person holding black tube

Know all about Diabetes | मधुमेहाविषयी सर्व काही

Know all about Diabetes | मधुमेहाविषयी सर्व काही जाणून घ्या, भविष्यातील धोके टाळण्यासाठी तुम्हाला मधुमेहाबद्दल काही गोष्टी माहित असणे आवश्यक ...
Read More
Popular Varieties of Mangoes in India

Popular Varieties of Mangoes in India | आंब्याचे प्रकार

Popular Varieties of Mangoes in India | भारतातील प्रसिद्ध आंब्याच्या जाती, त्यांची वैशिष्टये, उत्पन्न विभाग आणि आंब्याचा प्रकार कसा ओळखायचा ...
Read More
The Deadliest Places in the World

The Deadliest Places in the World | प्राणघातक ठिकाणे

The Deadliest Places in the World | जगातील सर्वात प्राणघातक ठिकाणे, जी साहसी पर्यटकांना आकर्षित करतात अशा 11 ठिकाणांविषयी जाणून ...
Read More
Online Teaching and LearningOnline Teaching and Learning

Online Teaching and Learning | ऑनलाइन शिक्षण

Online Teaching and Learning | ऑनलाइन टिचींग, ऑनलाइन शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी शिक्षण अधिक मनोरंजक आणि आकर्षक बनवण्यासाठी त्यांच्या बोटांच्या टोकावर असलेला ...
Read More
a woman in white long sleeves holding flowers

The best ways to deal with Acne | मुरुमांना असे सामोरे जा

The best ways to deal with Acne | मुरुमांना सामोरे जाण्याचे सर्वोत्तम मार्ग. मुरुमाचे विविध प्रकार असून, प्रत्येकाला सामोरे जाण्याचे ...
Read More
Strange facts about the human body

Strange facts about the human body | मानवी शरीर तथ्ये

Strange facts about the human body | मानवी शरीराबद्दल 105 मजेदार, अद्भुत आणि विचित्र तथ्ये आहेत, जी तुम्हाला जाणून घ्यायला ...
Read More
How to Manage Time at Work

How to Manage Time at Work | कामाचे वेळ व्यवस्थापन

How to Manage Time at Work | कामाच्या ठिकाणी वेळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काय केले पाहिजे; या विषयी सविस्तर माहिती या ...
Read More
Know the Amazing Benefits of Amla

Know the Amazing Benefits of Amla | आवळयाचे फायदे

Know the Amazing Benefits of Amla | या सुपरफ्रूटचा आहारात ताज्या किंवा वाळलेल्या स्वरुपात समावेश केल्यास त्वचा, केस आणि एकूणच ...
Read More
How to avoid NFT Scams?

How to avoid NFT Scams? | एनएफटी घोटाळे कसे टाळावेत

How to avoid NFT Scams? | एनएफटी घोटाळे कसे टाळावेत, एनएफटी म्हणजे काय? एनएफटीचे धोके काय आहेत? सर्वात सामान्य एनएफटी ...
Read More
Spread the love

20 thoughts on “All About Income Tax Return Form1 Sahaj | ITR-1 विषयी”

 1. Pingback: Good news for taxpayers! करदात्यांसाठी चांगली बातमी! - मराठी बाणा

 2. Pingback: How to claim TDS Refund?│टीडीएस परताव्याचा दावा कसा करावा? - मराठी बाणा

 3. Pingback: File your IT Return│आता तुमचा आयटी रिटर्न तुम्हीच भरा, कसा ते वाचा - मराठी बाणा

 4. Pingback: TDS: टीडीएस वजावट कर्त्याद्वारे जमा केला जात नाही तेव्हा काय होते? - मराठी बाणा

 5. Pingback: Time limit to Deposit & File TDS Return│टीडीएस भरणे व रिटर्न फाइल करण्याची वेळ मर्यादा - मराठी बाणा

 6. Pingback: TDS: 24Q, Return on Salary Payment│पगारावर टीडीएस रिटर्न - मराठी बाणा

 7. Pingback: All about Tax Deducted at Source (TDS)│सर्व कर कपाती स्त्रोत - मराठी बाणा

 8. Pingback: INCOME TAX: ITR चे बदललेले नियम जाणून घ्या… - मराठी बाणा

 9. Pingback: ITR filing date extended | ITR भरण्याची मुदत पुन्हा वाढली - मराठी बाणा

 10. Pingback: New Rules of Income Tax Return from June-1 | ITRचे नवे नियम - मराठी बाणा

 11. Pingback: How to File Income Tax Return (ITR-1) | आयटी रिटर्न कसा भरावा - मराठी बाणा

 12. Pingback: TDS deducted but not deposited by deductor | TDS भरला नाही - मराठी बाणा

 13. Pingback: TDS: All about tax deducted at source | सर्वकाही कर कपाती विषयी - मराठी बाणा

 14. Pingback: What to do if you fail to file ITR in time? |वेळेत ITR भरला नाही! - मराठी बाणा

 15. Pingback: https://processbuild48083.wixsite.com/sdehnkys

 16. Pingback: How to Check Income Tax Refund? | टॅक्स रिफंड कसा तपासायचा? - मराठी बाणा

 17. Pingback: Employee Provident Fund Organisation | सर्व काही EPFO विषयी - मराठी बाणा

 18. Pingback: How to e-Verify Income Tax Return? | ITR पडताळणी | मराठी बाणा

 19. Pingback: Reasons for filing ITR in time | ITR वेळेत दाखल करा | मराठी बाणा

 20. Pingback: How to plan IT for the FY 2022-23 | आयकर नियोजन | मराठी बाणा

Leave a Reply