Skip to content
Marathi Bana » Posts » What to do if you fail to file ITR in time? |वेळेत ITR भरला नाही!

What to do if you fail to file ITR in time? |वेळेत ITR भरला नाही!

What to do if you fail to file ITR in time?

What to do if you fail to file ITR in time? | वेळेत ITR भरला नाही, ITR फाइलिंगची अंतिम मुदत संपल्यानंतर; ITR फाइल करताय, आता काय होईल?

FY 2020-21 आणि AY 2021-22 साठी आयटीआर फाइल करण्याची अंतिम दिनांक; 31 डिसेंबर 2021 रोजी संपली आहे. सर्व करदात्यांनी शेवटच्या तारखेपूर्वी; त्यांचे आयकर रिटर्न फाइल करणे उचित होते. परंतू, काही करदाते नियत तारखेमध्ये आयटीआर भरण्यात अयशस्वी झाले असतील तर; त्यांना खालील अटिनुसार त्यांचे आयकर रिटर्न भरण्याची संधी आहे. (What to do if you fail to file ITR in time?)

देय तारखेनंतर ITR दाखल केल्यास होणारा तोटा

देय तारखेच्या आत आयटीआर दाखल करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर; करदात्याचा होणारा तोटा असा आहे की; आयटीआर देय तारीख आणि आयटीआर शेवटची तारीख यामध्ये फरक आहे. 31 डिसेंबर 2021 ही AY 2021-22 साठी आयटीआर देय तारीख आहे; तर आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी आयटीआरची अंतिम तारीख; 31 मार्च 2021 आहे. तथापि, करदात्याने देय तारखेच्या आत म्हणजे; 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत ITR दाखल करणे उचित होते. वाचा: Reasons for filing ITR in time | ITR वेळेत दाखल करण्याची कारणे

What to do if you fail to file ITR in time?
What to do if you fail to file ITR in time?
 1. देय तारखेनंतर, करदाता ITR दाखल करु शकतात परंतु त्यांना काही फायदे गमवावे लागतील. 31 डिसेंबर 2021 नंतर, आयकरदात्याला व्यवसाय उत्पन्न; किंवा भांडवली नफा किंवा घराच्या मालमत्तेच्या शीर्षकाखाली; दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त तोटा; यांसारख्या शीर्षकाखाली तोट्याचा दावा करता येणार नाही. वाचा: How to plan IT for the FY 2022-23 | आयकर नियोजन
 2. कर आणि गुंतवणूक तज्ञांच्या मते; ITR भरण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2021 होती तर; आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी ITR दाखल करण्याची अंतिम तारीख; 31 मार्च 2022 आहे. तथापि, 31 डिसेंबर 2021 ची ITR देय तारीख चुकल्यास; करदात्याने जर त्याचे करपात्र उत्पन्न; ₹5 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर; त्याला ₹5000 इतका दंड भरावा लागेल. याशिवाय करदात्याला कॅरी फॉरवर्ड लॉस; तुम्ही भरलेल्या जादा करावरील व्याज यासारखे काही फायदे गमवावे लागतील.
 3. देय तारखेच्या आत म्हणजे 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत आयटीआर दाखल करण्यात अयशस्वी झाल्यास; करदात्याला आयटीआर परतावा मिळू शकेल; परंतु करदात्याला आयकर परतावा मिळू शकणार नाही. वाचा: How to choose the right ITR form? | योग्य ITR फॉर्म असा निवडा
 4. तुमचे करपात्र उत्पन्न जास्त असल्यास; आणि आयटीआर 31 डिसेंबर 2021 नंतर सबमिट केल्यास; आणि तुमचे करपात्र उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा जास्त असल्यास; करदात्याला ITR फाइलिंगच्या वेळी ₹ 5000 ची फ्लॅट विलंब फी भरावी लागेल. करदात्याचे करपात्र उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी असल्यास; विलंब शुल्क मात्र ₹1,000 पर्यंत मर्यादित आहे. दुसरे असे की, ₹1,000 विलंब शुल्क त्यांच्यावर देखील लागू होते; ज्यांच्याकडे कोणतेही आयकर दायित्व नाही आणि ते देय तारखेनंतर म्हणजेच; 31 डिसेंबर 2021 नंतर त्यांचा ITR भरत आहेत. ज्यांचे उत्पन्न सूट मर्यादेपेक्षा (₹2.50 लाख) कमी आहे; त्यांच्यासाठी कोणतेही विलंब शुल्क नाही. वाचा: Avoid these mistakes while filing ITR | ITR भरताना या चुका टाळा

31 मार्च 2022 पर्यंत ITR भरला नाही तर

शेवटच्या तारखेपर्यंत म्हणजे 31 मार्च 2022 पर्यंत करदाता आयटीआर भरण्यात अयशस्वी झाल्यास काय होईल? तर, एखाद्या करदात्याने शेवटच्या तारखेपर्यंत म्हणजे; 31 मार्च 2022 पर्यंत आयटीआर भरण्यात अयशस्वी झाल्यास; आयकर विभाग, आयकर आणि व्याज दायित्वाव्यतिरिक्त; कराच्या 50 टक्क्यांपर्यंत किमान दंड आकारु शकते. आयकर विभागाच्या नोटिसांना प्रतिसाद दयावा लागेल. वाचा: How to Check Income Tax Refund? | टॅक्स रिफंड कसा तपासायचा?

मूळ टॅक्स रिटर्न भरण्यात त्रुटी असल्यास

मूळ टॅक्स रिटर्न भरण्यात त्रुटी असल्यास ज्यांनी आधीच आयटीआर भरला आहे; ते सुधारित रिटर्न देखील दाखल करु शकतात. मूल्यांकन वर्ष 2021-22 साठी; सुधारित आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 आहे.

31 डिसेंबरच्या अंतिम मुदतीपर्यंत 2020-21 आर्थिक वर्षासाठी जवळपास 5.89 कोटी आयकर रिटर्न; नवीन ई-फायलिंग पोर्टलवर दाखल करण्यात आले आहेत, असे आयटी विभागाने सांगितले. यापैकी 46.11 लाखांहून अधिक आयटीआर; शेवटच्या तारखेला किंवा एकट्या 31 डिसेंबरला दाखल झाले. वाचा: Tax Free Income in India | भारतात कोणते ‘उत्पन्न करमुक्त’ आहे

देशातील दुसऱ्या कोविड-19 लाटेमुळे आर्थिक वर्षासाठी आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख सुरुवातीला; 31 जुलै 2021 ते 30 सप्टेंबर 2021 अशी वाढवण्यात आली होती. नवीन IT पोर्टलमध्ये रिटर्न भरण्यासाठी; तांत्रिक त्रुटींबद्दल तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर; ते वर्षाच्या अखेरीस वाढविण्यात आली. (What to do if you fail to file ITR in time?)

आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख विस्तार

 1. ऑडिट अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या करदात्यांनी आयटीआर दाखल करण्याची मुदत 30 सप्टेंबर 21 ते 31 डिसेंबर 21 पर्यंत आहे.
 2. टॅक्स ऑडिट प्रकरणांसाठी आयटीआर दाखल करण्याची मुदत 15 फेब्रुवारी 22 पर्यंत आहे
 3. हस्तांतरण किंमतीसाठी आयटीआर दाखल करण्याची मुदत 28 फेब्रुवारी 22 पर्यंत आहे
 4. आर्थिक वर्ष 20-21 साठी विलंबित किंवा सुधारित रिटर्न भरण्याची मुदत 31 डिसेंबर 21 ते 31 मार्च 22 पर्यंत आहे.

लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे (What to do if you fail to file ITR in time?)

 1. लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची अंतिम तारीख 15 जानेवारी 22 पर्यंत आहे
 2. हस्तांतरण किंमत प्रकरणांसाठी ऑडिट अहवाल सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 जानेवारी 22 पर्यंत आहे.
 3. वाचा: Good News for Taxpayers | करदात्यांसाठी चांगली बातमी

व्याजाचा भरणा (What to do if you fail to file ITR in time?)

जर तुम्ही देय तारखेला किंवा त्यापूर्वी आयकर रिटर्न भरले नाही; तर तुम्हाला कलम 234A नुसार न भरलेल्या कराच्या रकमेवर; प्रत्येक महिन्यासाठी किंवा महिन्याच्या काही भागासाठी; 1% दराने व्याज भरावे लागेल. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की; जर एखाद्याने कर भरला नसेल तर; त्याचा आयटीआर दाखल केला जाऊ शकत नाही. वाचा:Complete these tasks before 31 March | ITR बद्दलची कार्ये

दंडाची गणना देय तारखेनंतरच्या तारखेपासून; सुरू होईल जी सहसा संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या 31 जुलै असते; (चालू वर्षासाठी म्हणजे आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी, वैयक्तिक करदात्यांची देय तारीख 31 डिसेंबर 2021 आहे);. त्यामुळे, तुम्ही जितकी जास्त प्रतीक्षा कराल तितके जास्त पैसे द्यावे लागतील. वाचा: How to File Income Tax Return (ITR-1) | आयटी रिटर्न कसा भरावा

परतावा मिळण्यास विलंब (What to do if you fail to file ITR in time?)

What to do if you fail to file ITR in time?
What to do if you fail to file ITR in time?

जर करदात्याने आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जादा कर भरलेला असेल; आणि भरलेल्या जादा करांसाठी सरकारकडून परतावा मिळण्याचा करदात्याचा हक्क असल्यास; करदात्याने लवकरात लवकर परतावा मिळण्यासाठी ITR देय तारखेपूर्वी भरला पाहिजे. ITR भरण्यास जेवढा  विलंब होईल तेवढी दंडाची रक्कम वाढत जाईल; व परतावा असल्यास तो परत मिळण्यासही विलंब होईल. वाचा: Tax-saving rules and ways to save tax |करबचत नियम आणि मार्ग

उशीर झालेला रिटर्न कसा भरायचा? (What to do if you fail to file ITR in time?)

विलंबित रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया देय तारखेला; किंवा त्यापूर्वी रिटर्न भरण्यासारखीच असते. मुख्य फरक असा असेल की लागू असलेला ITR फॉर्म भरताना; तुम्हाला फॉर्ममधील संबंधित बॉक्समधील ड्रॉप-डाउन मेनूमध्ये “सेक्शन 139(4); अंतर्गत दाखल केलेले रिटर्न” निवडावे लागेल. तसेच, लक्षात ठेवा की जर तुम्ही FY2020-21 साठी; उशीरा रिटर्न भरत असाल, तर तुम्हाला फक्त FY2020-21 साठी; अधिसूचित केल्याप्रमाणे लागू ITR भरणे आवश्यक आहे; आणि कोणत्याही मागील किंवा नंतरच्या FY साठी नाही. वाचा: How to Claim TDS Refund? | टीडीएस परताव्याचा दावा कसा करावा

उशीर झालेला ITR सुधारता येतो का?

होय आपण हे करु शकता; FY16-17 पासून, म्हणजे, AY17-18 पासून; तुम्हाला उशीर झालेला परतावा सुधारण्याची परवानगी आहे. तथापि, आपण अंतिम मुदतीनंतर आपले कर विवरणपत्र भरल्यास; आपण काही फायदे गमावाल आणि दंड आकारला जाईल. वाचा: TDS deducted but not deposited by deductor | TDS भरला नाही

रिटर्न भरले असले तरी त्यात त्रुटी असल्यास काय?

तुमचे कर विवरणपत्र भरल्यानंतर तुम्हाला असे लक्षात आले की तुम्ही काही उत्पन्नाची नोंद केलेली नाही; किंवा रिटर्न गणनेमध्ये काही कपातीचा लाभ घेतला नाही, तर सुधारित रिटर्न भरणे शक्य आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी सुधारित विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली होती. वाचा: How to e-Verify Income Tax Return? | ITR पडताळणी कशी करावी?

लक्षात ठेवा की उशीर झालेला आणि सुधारित रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख; आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी सारखीच आहे, म्हणजे 31 मार्च 2022. त्यामुळे, जर तुम्ही तुमचा उशीर झालेला ITR; 31 मार्च 2021 रोजी ई-फाइल केला तर तुम्ही अजूनही करु शकता. ई-फाइल केल्यानंतर एखादी चूक आढळल्यास; शेवटच्या दिवशी (म्हणजे 31 मार्च 2021 रोजी सकाळी 12.00 वाजता किंवा त्यापूर्वी) तुमचे कर विवरण ऑनलाइन सुधारित करा. वाचा: TDS time limit to deposit and file | TDS भरणे व रिटर्न फाइल करणे

परताव्याची पडताळणी करण्यासाठी किती वेळ मिळेल?

तुमचा टॅक्स रिटर्न भरणे ही प्रक्रियेचा फक्त अर्धा भाग आहे – तुम्हाला ते सत्यापित करणे देखील आवश्यक आहे. सध्याच्या कर कायद्यानुसार, तुम्ही तुमचे रिटर्न भरल्यानंतर 120 दिवसांच्या आत त्याची पडताळणी करु शकता. वाचा: 24Q-TDS Return Filing on Salary Payment |पगारावर TDS रिटर्न

उशीरा रिटर्न भरल्यास तोटा पुढे नेता येताे का?

“भारतीय आयकर कायद्यांनुसार; उत्पन्नाच्या कोणत्याही शीर्षकाखाली (घराच्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाव्यतिरिक्त); तोटा फक्त तेव्हाच पुढे नेला जाऊ शकतो; जेव्हा कर रिटर्न देय तारखेच्या आत; म्हणजे, संबंधित AY च्या 31 जुलैपर्यंत (जोपर्यंत सरकारने वाढविलेली आहे). तथापि, करदाते घराच्या मालमत्तेतील मुख्य उत्पन्नाच्या अंतर्गत; तोटा पुढे नेऊ शकतात, जरी कर परतावा देय तारखेनंतर भरला गेला तरी. (What to do if you fail to file ITR in time?)

Related Posts

Post Categories

आमच्या Etopcollection वेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या

टीप: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने दिलेला आहे.

Know All About Chartered Accountancy

Know All About Chartered Accountancy | चार्टर्ड अकाउंटन्सी

Know All About Chartered Accountancy | चार्टर्ड अकाउंटन्सी हा, वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम करिअर पर्याय आहे; CA साठी प्रवेश, पात्रता, ...
Read More
Every mole on the body says something

Every mole on the body says something | शरीरावरील तिळाचे अर्थ

Every mole on the body says something | शरीरावरील प्रत्येक तीळ काहीतरी सांगतो, जाणून घ्या शरीरावरील प्रत्येक तिळाचे जीवनातील महत्त्व ...
Read More
Governance & Administration in Maharashtrav

Governance & Administration in Maharashtra | शासन व प्रशासन

Governance & Administration in Maharashtra | महाराष्ट्रातील शासन आणि प्रशासन; राजकारण, स्थानिक शासन, न्यायव्यवस्था व महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था या बाबत सखोल ...
Read More

Know About the State of Maharashtra (I) | महाराष्ट्र राज्य

Know About the State of Maharashtra (I) | महाराष्ट्र राज्याची व्युत्पत्ती, भौगोलिक स्थिती आणि हवामान जाणून घ्या महाराष्ट्र हे भारताच्या ...
Read More
Reasons for filing ITR in time

Reasons for filing ITR in time | ITR वेळेत दाखल करण्याची कारणे

Reasons for filing ITR in time | ITR वेळेत दाखल करण्याची कारणे, करपात्र उत्पन्न नसेल तरी देखील; खालील कारणांसाठी ITR ...
Read More
Know what to do before an interview

Know what to do before an interview | मुलाखतीपूर्वी काय करावे

Know what to do before an interview | मुलाखतीपूर्वी काय करावे, मुलाखतीची तयारी करणे महत्त्वाचे का आहे व मुलाखतीची तयारी ...
Read More
Amazing Health Benefits of Ghee

Amazing Health Benefits of Ghee | तुपाचे आश्चर्यकारक फायदे

Amazing Health Benefits Of Ghee | तुपाचे आश्चर्यकारक आरोग्यदायी फायदे आहेत; परंतू जर जास्त प्रमाणात तुपाचे सेवन केले तर; वजन, ...
Read More
pexels-photo-6863524.jpeg

How to Calculate Income Tax 2022-23 | आयकर गणना 2022-23

How to Calculate Income Tax 2022-23 | आयकर गणना 2022-23; पे स्लिपमधील पगाराचे घटक; आयकर गणनेबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ...
Read More
How to Remove Black Spots of Pimples?

How to Remove Black Spots of Pimples? | पिंपल्सचे काळे डाग

How to Remove Black Spots of Pimples? | पिंपल्समुळे होणारे काळे डाग कसे काढायचे?; मुरुमांचे डाग आणि चट्टे नैसर्गिकरित्या कमी ...
Read More
How to make green bananas ripen faster

How to make green bananas ripen faster | अशी पिकवा केळी

How to make green bananas ripen faster | हिरवी केळी जलद पक्व कशी करावी? तसेच, पिकलेली केळी जास्त दिवशी टिकवण्यासाठी; ...
Read More
Spread the love