Skip to content
Marathi Bana » Posts » How to plan IT for the FY 2022-23 | आयकर नियोजन

How to plan IT for the FY 2022-23 | आयकर नियोजन

How to plan IT for the FY 2022-23

How to plan IT for the FY 2022-23 | आयकर नियोजन; नवीन आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये आयकर नियोजन कसे करावे? या विषयी सविस्तर माहिती येथे दिलेली आहे.

1 एप्रील 2022 पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरु झालेले आहे; नवीन आर्थिक वर्षात इतर अनेक नियोजनांप्रमाणे; ‘कर नियोजन’ हा आर्थिक शिस्तीचा एक भाग आहे. आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच नियोजन केले पाहिजे; ते मनःशांती सुनिश्चित करते आणि वर्षाच्या शेवटी तुम्हाला शेवटच्या क्षणी होणा-या त्रासांपासून वाचवते, परिणामी वेळेत कर-बचत केल्यामुळे तणाव कमी होते. (How to plan IT for the FY 2022-23)

शासन करदात्यांना काही दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहित करते; जे आयकर कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत सूट देतात. नोकरदार व्यक्तींनी, या सुविधेचा उपयोग प्रत्येक आर्थिक वर्षात; त्यांच्या कर खर्चात कपात करण्यासाठी केला पाहिजे. अनिवार्य नसले तरी, या सुविधेचा वापर करणे उचित आहे; कारण त्यामुळे आयकर कमी होण्याचा फायदा तर होतोच; पण त्याबरोबर दीर्घकालीन आर्थिक गुंतवणूकही होते.

आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये आयकर नियोजन करताना खालील गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजेत.

तुमचा टॅक्स स्लॅब शोधा (How to plan IT for the FY 2022-23)

नवीन आर्थिक वर्षातील तुमच्या उत्पन्नासह; तुम्ही कोणत्या टॅक्स स्लॅबमध्ये येता ते शोधा. व्यक्तींच्या कर स्लॅबवर कर आकारले जातात; याचा अर्थ, उत्पन्नाच्या विविध स्तरांवर; आयकर दर भिन्न असतात. सर्व नियमित कपातीनंतर तुमचे करपात्र उत्पन्न 5 लाखांपर्यंत असल्यास; तुम्हाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

परंतू जर, तुमचे करपात्र उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर; तुम्ही लागू उपकरासह 5% ते 30% पर्यंत कर भरण्यास जबाबदार असाल. थोडक्यात, एकूण करपात्र उत्पन्नाच्या वाढीसह कराचे दर वाढतात.

आर्थिक वर्षातील एकूण उत्पन्नाचा अंदाज घ्या

How to plan IT for the FY 2022-23
Photo by Ravi Roshan on Pexels.com

मागील आर्थिक वर्षातील तुमचे एकूण करपात्र उत्पन्न किती होते? आणि त्यावर तुम्हाला किती टॅक्स भ्ररावा लागला; यावरुन तुमचा टॅक्स स्लॅब कळेल. त्यानुसार तुम्हाला चालू आर्थिक वर्षात किती कर भरावा लागणार आहे; याची कल्पना येईल. वेतन वाढ व इतर भत्ते यांचा विचार केल्यास; करपात्र उत्पन्नात किती वाढ होईल हे लक्षात येते; व त्यानुसार तुम्हाला तुमचा टॅक्स स्लॅबही लक्षात येईल.

म्हणून, सर्वात प्रथम, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे; तुमचे उत्पन्न आणि भविष्यातील वाढीच्या आधारावर; तुमच्या कर-बचतीच्या गरजेचे मूल्यांकन करा. हे तुम्हाला नवीन आर्थिक वर्षात कर बचत करण्यासाठी योग्य नियोजन करण्यात मदत करेल.

तुम्ही तुमच्या सध्याच्या कर बचत योजनांचा आढावा घ्या

सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात तुम्ही नवीन कर-बचत साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी; तुमच्या सध्याच्या कर-बचत योजना व त्यातील एकूण गुंतवणुकीचा आढावा घ्या. त्यामुळे तुमची गुंतवणूक वाढवून; करांमध्ये आणखी कपात करण्याची संधी निश्चित करण्यात मदत होईल.

आयकर विभागांतर्गत उपलब्ध असलेल्या विविध करबचत योजनांची; कमाल अनुज्ञेय मर्यादा लक्षात घ्या. विशिष्ट मर्यादे पलीकडे करबचत करण्यासाठी गुंतवणूक करता येत नाही; किंवा केलेल्या गुंतवणूकिचा करासाठी फायदा होत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. वाचा; Taxable and Non-Taxable Allowances | करपात्र व अकरपात्र भत्ते

आयकर कलम 80C अंतर्गत गुंतवणूकिची कमाल मर्यादा रु. 1,50,000 आहे. तसेच 80CCD अंतर्गत राष्ट्रीय पेन्शन योजना NPS मध्ये गुंतवणूक केल्यास रु. 50,000 ची अतिरिक्त वजावट मिळते. 80D अंतर्गत हेल्थ पॉलिसी स्वत: व कुटुंब यांच्यासाठी रु. 25,000 व हेल्थ पॉलिसी ज्येष्ठ पालकांसाठी रु. 50,000 गुतवणूक करता येते. यांसारख्या विविध गुंतवणूक योजनांचा आयकर बचतीसाठी वापर केला जातो. वाचा: How to e-Verify Income Tax Return? | ITR पडताळणी कशी करावी?

आयकर बचतीचे विविध मार्ग (How to plan IT for the FY 2022-23)

person putting coin in a piggy bank
Photo by Joslyn Pickens on Pexels.com

कमाल अनुज्ञेय कर गुंतवणूक मर्यादा रु. 2 लाख आहे, आणि काही प्रकरणांमध्ये, ही मर्यादा रु. 2.5 पर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे, तुम्ही तुमची अनुज्ञेय मर्यादा ओलांडली तरी, तुमची कर बचत गुंतवणुकीतील अतिरिक्त गुंतवणूक; कर सवलतीसाठी पात्र ठरणार नाही. तुम्ही निवडू शकता अशी काही कर-बचत साधने येथे आहेत:

सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF)

पीपीएफ मध्ये केलेली गुतवणूक कलम 80C अंतर्गत येते; आणि यातील  अनुज्ञेय गुंतवणूक मर्यादा रु. 1,50,000 आहे. तुम्ही पीपीएफमध्ये वर्षभर विविध टप्प्यांमध्ये किंवा वर्षातून एकदा गुंतवणूक करु शकता. PPF योजना 15 वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीसह येते. 2,50,000 पर्यंत पीपीएफद्वारे मिळणारे व्याज करमुक्त असते.

वाचा: Great techniques for tax-saving | प्रभावी कर-बचत तंत्र

टॅक्स सेव्हिंग म्युच्युअल फंड (How to plan IT for the FY 2022-23)

bank banking banknotes business
Photo by Pixabay on Pexels.com

सामान्यतः इक्विटी-लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम किंवा ELSS म्हणून ओळखले जाणारे, या मार्केट-लिंक्ड गुंतवणुकी देखील आयटी सेक्शन 80C अंतर्गत पात्र ठरतात. ELSS तीन वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीसह येतो; तुम्ही ELSS मध्ये एकतर मासिक SIP किंवा एकरकमी पद्धतीने गुंतवणूक करु शकता. जेव्हा युनिट्सची पूर्तता केली जाते; तेव्हा मिळालेला परतावा कर आकारणीच्या अधीन असतो आणि रु. 1 लाख पेक्षा जास्त नफ्यावर 10% दीर्घकालीन कर लाभ लागू होतो. वाचा; Important Questions About Income Tax | आयकर बाबतचे प्रश्न

राष्ट्रीय पेन्शन योजना NPS

एखादी व्यक्ती कलम 80CCD अंतर्गत NPS ची निवड करु शकते आणि रु. 2 लाख पर्यंतच्या कर कपातीचा दावा करु शकते. कलम 80CCD (1) अंतर्गत रु. 1.5 लाख आणि कलम 80CCD (1B) अंतर्गत अतिरिक्त रु. 50,000 ची सवलत मिळवता येते. वाचा: How to choose the right ITR form? | योग्य ITR फॉर्म असा निवडा

विमा योजना (How to plan IT for the FY 2022-23)

How to plan IT for the FY 2022-23
Photo by Kindel Media on Pexels.com

आरोग्य आणि जीवनासाठी भरलेला प्रीमियम; कर कपातीसाठी वापरला जाऊ शकतो. तथापि, तुमची जीवन विमा पॉलिसी बंद करु नका; किंवा कर-बचतीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी नवीन घेऊ नका. विमा खरेदी करण्याचा विचार म्हणजे; स्वतःसाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी आर्थिक संरक्षण खरेदी करणे. त्यामुळे तुमची विमा खरेदी तुमच्या कुटुंबाच्या आरोग्यविषयक गरजांवर आधारित असावी. वाचा; Excellent Tax Saving Investment Options | कर बचत योजना

इतर कर-बचत योजना (How to plan IT for the FY 2022-23)

कर-बचत योजनेमध्ये इतरही काही योजना आहेत; ज्यामध्ये तुम्ही बचत करु शकता; जसे की, मुदत ठेव. मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक केल्यास, त्याचा कालावधी निश्चित व्याज दरासह; पाच वर्षांच्या लॉक-इन मर्यादेसह येतो. कर-बचत करणा-या FD मधील गुंतवणूक तुम्हाला; कलम 80C अंतर्गत वजावट मिळण्यास मदत करते.

मिळवलेले व्याज तुमच्या लागू कर स्लॅबनुसार; करपात्र आहे. याव्यतिरिक्त, जर कमावलेले व्याज एका आर्थिक वर्षात; रु. 40,000 पेक्षा जास्त असेल; तर बँका स्त्रोतावर कर कपात करतात. वाचा: How to Check Income Tax Refund? | टॅक्स रिफंड कसा तपासायचा?

योग्य कर गुंतवणूक योजनेची निवड करा

How to plan IT for the FY 2022-23
Photo by Monstera on Pexels.com

कर गुंतवणूक योजना निवडताना हप्त्याची रक्क्म भरण्यासाठी; एकदम आर्थिक योगदान दयावे लागेल असे करु नका. मासिक, तिमाही, सहामाहि किंवा वार्षिक हप्ता योजना असतात; त्यापैकी आपल्या आर्थिक स्थितीनुसार हप्ता योजनेची निवड करा. वाचा: Reasons for filing ITR in time | ITR वेळेत दाखल करण्याची कारणे

NPS आणि EPF तुमच्या मासिक गुंतवणुकीची काळजी घेऊ शकतात; या व्यतिरिक्त, तुम्ही कर-बचत गुंतवणूक; म्युच्युअल फंडामध्ये SIP करण्याचा विचार करु शकता. तर PPF मध्ये, तुम्ही नियमित मासिक गुंतवणूक करु शकता; अशा पद्धतशीर दृष्टिकोनामुळे आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत तुमच्यावर आर्थिक भार पडणार नाही. वाचा: How to Calculate Income Tax 2022-23 | आयकर गणना 2022-23

कर नियोजन तुमची गुंतवणूक ट्रॅकवर ठेवते; आणि कराचा बोजा काही प्रमाणात कमी करते. परंतु बहुतेक व्यक्ती कर बचत; हे त्यांचे गुंतवणुकीचे ध्येय बनवण्याची चूक करतात. तुमचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट तुमचे आर्थिक ध्येय; जोखीम प्रोफाइल आणि उत्पन्नावर आधारित असावे. वाचा: Tax-saving rules and ways to save tax |करबचत नियम आणि मार्ग

जर तुमची गुंतवणूक तुम्हाला तुमचे कर-बचतीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास मदत करत असेल; तर तो एक अतिरिक्त फायदा आहे. कर बचत साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची; तुमच्यावर कोणतीही सक्ती नाही. ही एक सुविधा आहे जी तुम्हाला कर सवलत मिळविण्यात मदत करते; जी दीर्घकालीन वाढ करण्यास मदत करते. वाचा: How to Save Income Tax on Salary | पगारावर कर कसा वाचवायचा

Related Posts

Post Categories

आमच्या Etopcollectionवेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत”शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

टीप: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने दिलेला आहे.

Ganpati-8 Know all about Mahaganpati Ranjangaon

Ganpati-8 Know all about Mahaganpati Ranjangaon | महागणपती

Ganpati-8 Know all about Mahaganpati Ranjangaon | आठवा गणपती: रांजणगावचा श्री महागणपती, आख्यायिका, मंदिराचा इतिहास, गणपती उत्सव, मंदिराकडे जाण्याचे मार्ग ...
Ganpati-7 Know all about Vigneshwar Ozar

Ganpati-7 Know all about Vigneshwar Ozar | विघ्नेश्वर, ओझर

Ganpati-7 Know all about Vigneshwar Ozar | सातवा गणपती: ओझरचा विघ्नेश्वर, मंदिराचा इतिहास, आख्यायिका, रचना, गणेश मुर्ती, उत्सव, जवळची ठिकाणे ...
Ganpati-6 Know all about Girijatmaj Lenyadri

Ganpati-6 Know all about Girijatmaj Lenyadri | गिरिजात्मज, लेण्याद्री

Ganpati-6 Know all about Girijatmaj Lenyadri | सहावा गणपती: लेण्याद्रीचा श्री गिरिजात्मज, गणपती मंदिर, आख्यायिका , उत्सव, मंदिराकडे जाण्याचे मार्ग ...
What things give you energy?

What things give you energy? | कोणत्या गोष्टी तुम्हाला ऊर्जा देतात?

What things give you energy? | कोणत्या गोष्टी तुम्हाला ऊर्जा देतात? फळे, फळभाज्या व पालेभाज्या, धान्य, बीन्स आणि शेंगा, पेये ...
Ganpati-5 Know all about Chintamani Theur

Ganpati-5 Know all about Chintamani Theur | चिंतामणी थेऊर

Ganpati-5 Know all about Chintamani Theur | पाचवा गणपती: थेऊरचा चिंतामणी, आख्यायिका, इतिहास, मंदिराची रचना, मंदिर उत्सव, जाण्याचे मार्ग व ...
Ganpati-4 Know all about Varadvinayak Mahad

Ganpati-4 Know all about Varadvinayak Mahad | वरदविनायक, महाड

Ganpati-4 Know all about Varadvinayak Mahad | चौथा गणपती: महाडचा श्री वरदविनायक, वरदविनायक मंदिर, मंदिराचा इतिहास, आख्यायिका, मंदिराची रचना, मुर्ती ...
Ganpati-3 Know all about Ballaleshwar Pali

Ganpati-3 Know all about Ballaleshwar Pali | बल्लाळेश्वर, पाली

Ganpati-3 Know all about Ballaleshwar Pali | तिसरा गणपती: बल्लाळेश्वर पाली, मंदिराचा इतिहास, बल्लाळेश्वराची मुर्ती, आख्यायिका, उत्सव, मंदिराकडे जाण्याचे मार्ग, ...
Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek | सिद्धिविनायक

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek | सिद्धिविनायक सिद्धटेक, धार्मिक महत्व, आख्यायिका, मंदिराचा इतिहास, मंदिराची रचना, सिद्धिविनायकाची मूर्ती, उत्सव, मंदिराकडे ...
Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon

Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon | मोरेश्वर, मोरगाव

Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon | पहिला गणपती- मोरगावचा श्री मोरेश्वर, मोरेश्वर गणपती मंदिराचे धार्मिक महत्त्व, आख्यायिका , मंदिराची ...
What are daily good habits?

What are daily good habits? | रोजच्या चांगल्या सवयी काय आहेत?

What are daily good habits? | रोजच्या चांगल्या सवयी काय आहेत? सवय ही वर्तनाची नित्यकृती आहे, ज्याची नियमितपणे पुनरावृत्ती होते ...
Spread the love