Skip to content
Marathi Bana » Finance » Page 7

Finance

Features and Benefits of the NPS

Features and Benefits of the NPS | एनपीएस योजने विषयी

एनपीएस (National Pension Scheme) हा भारत सरकारने हाती घेतलेला एक सामाजिक सुरक्षा उपक्रम आहे, जो असंघटित क्षेत्रातील सर्व भारतीय नागरिकांना सेवानिवृत्तीचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करते.

TDS: 24Q, Return on Salary Payment

24Q-TDS Return Filing on Salary Payment | TDS रिटर्न

24Q-TDS Return Filing on Salary Payment: टीडीएस, पगारदार व्यक्तीच्या मासिक उत्पन्नाची निश्चित टक्केवारी ठरवून देयकामध्ये आकारतात. in Marathi