Skip to content
Marathi Bana » Health » Page 3

Health

What is water purification?

What is water purification? | जलशुद्धीकरण म्हणजे काय?

What is water purification? | जलशुद्धीकरण म्हणजे काय? जलशुद्धीकरणाची गरज, पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेची मानके, पाण्याचे स्त्रोत व पाण्यावरील प्रीट्रीटमेंट बाबत घ्या जाणून…

What is Mucormycosis Black Fungus Disease

What is Mucormycosis Disease | बुरशीजन्य आजार

What is Mucormycosis Black Fungus Disease? | कोरोनातून बरे झालेल्या रुग्णांना ‘म्युकरमायकोसीस’ या बुरशीजन्य आजाराचा त्रास, त्याची लक्षणे; आणि ताे धोकादायक का आहे? घ्या जाणून…… Read More »What is Mucormycosis Disease | बुरशीजन्य आजार

RO vs UV Purification

Which is the Best? Between RO and UV | सर्वोत्तम कोणते आहे?

Which is the Best? Between RO and UV | सर्वोत्तम कोणते आहे? निरोगी आरोग्यासाठी स्वच्छ पाणी पिणे अत्यावश्यक आहे. RO आणि UV मध्ये काय फरक… Read More »Which is the Best? Between RO and UV | सर्वोत्तम कोणते आहे?