Marathi Bana » Health

Health

What is water purification?

What is water purification? | जलशुद्धीकरण म्हणजे काय?

What is water purification? | जलशुद्धीकरण म्हणजे काय? जलशुद्धीकरणाची गरज, पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेची मानके, पाण्याचे स्त्रोत व पाण्यावरील प्रीट्रीटमेंट बाबत घ्या जाणून…

Insurance policy for gas cylinder blast coverage process to file claim and other details

Insurance and Liability for Gas Cylinder Blast | गॅस अपघात विमा

गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाल्यास मिळणारा विमा, इतर खर्चासाठी दिली जाणारी रक्कम, दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया, व इतर तपशील घ्या जाणून… | Insurance policy for gas cylinder blast, coverage, process to file claim, and other details…