Skip to content
Marathi Bana » Posts » Tax Free Income in India | भारतातील करमुक्त उत्पन्न

Tax Free Income in India | भारतातील करमुक्त उत्पन्न

tax documents on marble table

Tax Free Income in India | भारतात आयकर कायद्यात विविध प्रकारच्या उत्पन्नावर; करात सूट मिळण्याची तरतूद आहे. यामध्ये कोणत्या उत्पन्न स्त्रोतांचा समावेश आहे; त्याबाबत घ्या जाणून…

भारतात (India) केवळ नोकरदार व्क्तींनाच आयकर (Income Tax) भरावा लागतो असे नाही; तर, एका आर्थिक वर्षात 2,50,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवणा-या व्यक्तींना; आयकर भरावा लागतो. यामध्ये व्यवसाय किंवा विविधप्रकारच्या गुंतवणूकितून मिळणा-या उत्पन्नाचा समावेश होतो. (Tax Free Income in India)  

भारतातील करपात्र उत्पन्नाखाली (Tax Free Income in India); येणारी प्रत्येक व्यक्ती आपला कर वाचवण्यासाठी सर्व पर्याय वापरतात. करवाचवण्यामध्ये भारतीय व्यक्ती कोणतिही कसर ठेवत नाहीत; प्रत्येक करदाता आयकर कायदा 1961 च्या कलम 80C ते 80U अंतर्गत; विविध कपातीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करते.

सुदैवाने, भारतात असे अनेक उत्पन्न आणि गुंतवणूक स्त्रोत आहेत; त्यातून मिळालेल्या उत्पन्नावर; कर भरावा लागत नाही. या लेखामध्ये; भारतातील विविध करमुक्त उत्पन्न स्त्रोतांविषयी माहिती दिली आहे, ज्यांना आयकर अधिनियम 1961 च्या अंतर्गत करातून सूट देण्यात आली आहे.  

Table of Contents

पगाराचे विविध घटक (Tax Free Income in India)

Tax Free Income in India-pexels-photo-68912.jpeg
Tax Free Income in India-Photo by Sohel Patel on Pexels.com

एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण वर्षातील पगाराची रक्कम; आयकर सूट मर्यादा ओलांडल्यास, ती व्यक्ती आयकर भरण्यास जबाबदार असेल. परंतु पगाराच्या उत्पन्नातील काही घटकांना आयकरात सूट देण्यात आली आहे; आणि ते खालीलप्रमाणे आहेत.

 • रजा प्रवास भत्ता (Leave travel allowance)
 • रजा प्रवास सवलत म्हणजेच एलटीसी (Leave travel concession LTC)
 • परिवहन भत्ता (Transport allowance)
 • वैद्यकीय प्रतिपूर्ती (Medical reimbursement)
 • इंटरनेट बिले (Internet bills)
 • मोबाइल फोनची बिले (Mobile phone bills)
 • जेवण कूपन (Meal coupons)
 • मालकाकडून घरभाडे भत्ता (House rent allowance from the employer)
 • घरभाडे भत्ता किंवा नियोक्ताकडून कर्मचार्‍यांना राहण्यासाठी मिळणारा कोणताही निधी; एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत करमुक्त आहे. परंतु जेव्हा कर्मचारी स्वत:च्या मालकीच्या घरात राहतो तेव्हा घर भाडे भत्ता करपात्र असतो.

पहिली अट (Tax Free Income in India)

जर कर्मचारी मालकाच्या निवासस्थानी राहात असेल तर; घराचे भाडे करमुक्त असते. नियोक्ता निवासस्थानाचे वाटप करीत असल्याने; आणि कर्मचारी नियोक्तास राहण्यासाठी घर भाडे देत असल्यास; घर भाडे करमुक्त असते. तेंव्हा असे मानले जाते की कर्मचारी भाड्याने दिलेल्या निवासस्थानी राहतो.  

समजा एखादा कर्मचारी त्याच्या मालकाने दिलेल्या घरात राहात असेल. त्याला मिळणारा  निव्वळ पगार रु. 3,00,000/- आहे. तो मालकाला घरभाडे म्हणून रु. 1,00,000/- देतो. अशावेळी कर्मचा-याला करकपातीमध्ये जास्तीजास्त रु. 90,000/- घर भाडे सवलत मिळू शकते. कारण कलम 80GG नुसार मिळालेल्या पगाराच्या 30% प्रमाणित कपात आहे.

दुसरी अट (Tax Free Income in India)

जर कर्मचा-यास त्याच्या मालकाकडून घरभाडे भत्ता मिळाला नाही तर कर्मचारी रु. 5000 /- दरमहा प्रमाणे आर्थिक वर्षात रु .60,000 / – घरभाडे भत्ता लाभ घेऊ शकतो.

शेती उत्पन्न (Tax Free Income in India)

Tax Free Income in India-crop farmer showing money in green summer field in countryside
Tax Free Income in India-Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

मुळात भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषी अर्थव्यवस्था आहे; सर्व गोष्टींचा आधार म्हणजे शेती. भारत सरकार शेतीला प्रोत्साहन देते; म्हणून भारत सरकार शेतीतून मिळणा-या उत्पन्नामध्ये सूट देते. शेतीतून मिळणारे कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न; हे करमुक्त आहे. जसे की शेती पिके प्रक्रिया करणे आणि विक्री करणे; आयकर विभाग कृषी उत्पन्नावर कोणत्याही स्तरावर कोणताही कर लादत नाही.

कृषी उत्पन्न (Tax Free Income in India)

 • शेती पिकांचे उत्पादन, प्रक्रिया आणि विक्री म्हणजे गहू, तांदूळ, डाळी, फळे, भाज्या, मसाले इ.
 • शेतजमीन किंवा इमारतीतून भाड्याने मिळणारे उत्पन्न.
 • शेतजमिनीच्या विक्रीतून किंवा खरेदीतून मिळणारा नफा.

भागीदारी फर्मकडून नफा

भागीदारी संस्था दोन किंवा अधिक व्यक्तींची संयुक्त संस्था असते; फर्मच्या उत्पन्नावर आयकर लादला जातो आणि त्यानुसार कंपनीच्या उत्पन्नातून आयकर वजा केला जातो. त्यानंतर, भागीदारास त्यांचे उत्पन्न; त्या उत्पन्नामधून प्राप्त होते. आता, जोडीदाराला हिस्सा मिळाला की त्याला आयकरातून सूट मिळते.

एचयूएफकडून वैयक्तिक हिस्सा

एचयूएफचे उत्पन्न करपात्र आहे; एचयूएफ स्वतः करपात्र संस्था मानली जाते. एचयूएफच्या उत्पन्नावर आयकर भरला जातो; मग उर्वरित उत्पन्न सदस्यांमध्ये वितरीत केले जाते; तर, सदस्य आयकर भरण्यास उत्तरदायी नाहीत.

सेवानिवृत्तीचा फायदा

एखाद्या व्यक्तीस त्याच्या सेवानिवृत्तीनंतर काही लाभ मिळतात; हे लाभ एकतर संपूर्णपणे किंवा अंशतः करातून सूट दिलेली आहे. जर तो सरकारी किंवा बिगर सरकारी कर्मचारी; आणि प्राप्त रक्कम यावर अवलंबून असेल. ते खालीलप्रमाणे आहेत:

 • भविष्य निर्वाह निधी (Provident fund)
 • कृतज्ञता (Gratuity)
 • रजा रोखीकरण (Leave encashment)

भविष्य निर्वाह निधीतून मिळणारे उत्पन्न

Tax Free Income in India-marketing man woman exit
Tax Free Income in India-Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

भारतात कंपनी कायदा 1956 अंतर्गत; नोंदणीकृत अशा कंपन्यांमध्ये काम करणा-या प्रत्येक कर्मचा-यासाठी; भविष्य निर्वाह निधी अनिवार्य आहे. वय वाढल्यामुळे बचत प्रमाणानुसार वाढते; सेवानिवृत्तीनंतर एखादी व्यक्ती संबंधित भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) पैसे मिळतात ती करमुक्त असते. (Tax Free Income in India)

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी; जर एखाद्या व्यक्तीने त्या कालावधीत एकाधिक नियोक्ते बदलले असले तरीही; 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ सक्रिय योगदान मिळाल्यास कर मुक्त रिटर्न्स देतात.

कृतज्ञतेपासून उत्पन्न (Tax Free Income in India)

ग्रॅच्युइटी हा एक फंड आहे जो मालक आपल्या कर्मचा-यास प्रदान करतो; जास्तीचे पैसे दिले जातात ही एक प्रकारची भेट आहे. खालील अटी लागू आहेत. (Tax Free INcome in India)

सेवानिवृत्तीत् (Superannuation): याचा अर्थ असा होतो जेव्हा एखादा कर्मचारी सेवानिवृत्तीचे वय पूर्ण करतो म्हणजेच वय 60 वर्षे.

राजीनामा (Resignation): काही कारणास्तव, कर्मचारी आपल्या नोकरीचा राजीनामा देऊ शकतो.

अपघाती किंवा कर्मचा-याच्या आजारामुळे अचानक मृत्यू किंवा कोणतीही शारीरिक हानी किंवा आरोग्यास धोका.

रकमेची गणना | Calculation of amount

ग्रॅच्युइटीवर एका कर्मचा-यास जास्तीत जास्त रु. 30 लाख ग्रॅच्युइटीवर सूट मिळू शकेल. 30 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम करपात्र आहे. (Tax Free Income in India)

खालीलपैकी किमान रकमेवर करातून सूट देण्यात आली आहे:

 • शेवटचा पगार (मूलभूत + डीए) * नोकरीच्या वर्षांची संख्या * 15/26
 • रु. 20 लाख
 • प्रत्यक्षात प्राप्त ग्रॅच्युइटी

रजा सवलत | Leave Salary

केंद्र सरकार किंवा राज्य शासकीय कर्मचारी; सेवा कालावधीत रजा सवलत घेऊ शकतात. सेवानिवृत्तीच्या वेळी किंवा राजीनामा देताना; संबंधित व्यक्तीस जास्तीत जास्त 10 महिन्यांच्या रजेची नोंद करता येते. रजा पगाराचे हे एनकॅशमेंट करमुक्त आहे.

खासगी क्षेत्रातील कर्मचा-यांसाठी ही गणना वेगळी आहे. त्यांच्यासाठी जास्तीत जास्त रु. 3,00,000 /- एनकॅशमेंट करमुक्त आहे.

करमुक्त पेंशन (Tax Free Income in India)

cheerful aged women smiling and watching video online on smartphone
Tax Free Income in India-Photo by Anna Shvets on Pexels.com

यूएनओसारख्या काही संस्थांकडून मिळालेले पेन्शन करमुक्त आहे. कर्मचा-याच्या अवलंबितांकडून मिळालेले कौटुंबिक पेन्शन अंशतः करमुक्त असते. पेन्शनचा एक तृतीयांश किंवा रु. 15,000/- जे कमी असेल. येथे काही पेन्शन आहेत ज्या  पूर्णपणे कर-मुक्त आहेत,

शौर्य पुरस्कार विजेत्यांचे पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शन.

स्वत: च्या किंवा सैन्य दलाच्या कर्मचा-यांच्या कुटुंबातील सदस्यांद्वारे कौटुंबिक पेन्शन.

निवृत्तीवेतन (Tax Free Income in India)

सेवानिवृत्तीनंतर केंद्र व राज्य सरकारचे कर्मचारी; स्थानिक प्राधिकरण, संरक्षण सेवा आणि पीएसयू कर्मचारी त्यांच्या निवृत्तीवेतनाचा काही भाग; एकरकमी गुंतवून ठेवू शकतात. हे निवृत्तीवेतनाचे कम्युटेशन म्हणून ओळखले जाते. पेन्शनचे हे एनकॅशमेंट करमुक्त आहे.

सेवानिवृत्तीच्यावेळी इतर निधीतून मिळणारे उत्पन्न

कर्मचा-यांनी भविष्यात पेन्शनसाठी फंडात केलेली नियमित गुंतवणूकीचे पैसे; म्हणजे कर्मचारी काम करीत असताना पैसे जमा करतात; जेणेकरून ते भविष्यात काम करणे थांबवल्यावर त्यांना किंवा कर्मचा-याच्या कायदेशीर वारसांना वेतन भांडवलातून मिळणारी रक्कम पूर्णपणे करमुक्त आहे. (Tax Free Income in India)

ऐच्छिक सेवानिवृत्ती

कोणताही कर्मचारी त्याची सेवा संपण्यापूर्वी ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेऊ शकतो. या प्रकरणात जास्तीत जास्त रु. 5 लाख करमुक्त आहे. कोणतीही अतिरिक्त रक्कम त्या व्यक्तीस लागू म्हणून करपात्र आहे.

नुकसानभरपाई

एखादी संस्था किंवा कंपनी बंद झाल्यामुळे ते आपल्या कर्मचा-यांना कोणतिही भरपाई देत असल्यास ती नुकसानभरपाई करमुक्त आहे. (Tax Free Income in India)

शिष्यवृत्ती (Tax Free Income in India)

विविध सरकारी संस्था, खासगी संस्था विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करतात; काही प्रकरणांमध्ये, विद्यार्थ्यांना अनेक संस्थांकडून पुरस्कृत केले जाते. या शिष्यवृत्ती किंवा पुरस्कार पूर्णपणे करमुक्त असतात.

सरकारकडून दिले जाणारे पुरस्कार

साहित्यिक, वैज्ञानिक किंवा कलात्मक कार्यासाठी किंवा गरीब; दुर्बल व दुर्धर आजारांचे हालचाल दूर करण्यासाठी क्रीडा व खेळातील प्रवीणता व शौर्य पुरस्कार पूर्णपणे केंद्र किंवा राज्य सरकार; किंवा कोणत्याही शासकीय अधिकार्याने दिलेली कोणतेही पुरस्कार; पूर्णपणे करमुक्त आहेत. (Tax Free Income in India)

शासकीय मदत निधी

कोणत्याही प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती, दंगा किंवा त्यासारख्या कोणत्याही; अडचणींसाठी सरकार मंजूर निधी. पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय मदत निधीसारख्या निधीतून एखाद्या व्यक्तीस मिळालेला पैसा करपात्र नसतो.

शासकीय योजनांमधून प्राप्त झालेली रक्कम

जर निवासी किंवा रहिवासी नसलेले भारतीय नागरिक; किंवा भारतीय वंशाच्या व्यक्तीस गुंतवणूकीतून उत्पन्न मिळाले असेल तर; ते खालील अटींवर करमुक्त असेल,

 • जर त्याला केंद्र सरकारच्या सिक्युरिटीज जसे की राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र; 1 जून 2002 पूर्वी जारी केलेले, आणि डॉलर, पौंड आणि युरो इ. सारख्या परकीय चलनात वर्गणीदार असल्यास त्यांचे उत्पन्न असल्यास.
 • सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी किंवा अधिसूचित भविष्य निर्वाह निधी.
 • सुकन्या समृध्दी योजनेतून कोणतेही पैसे.
 • आंशिक पैसे काढणे उदा. एनपीएस मधील कर्मचार्‍याने दिलेल्या योगदानाच्या 25% पर्यंत.
 • सरकारी सिक्युरिटीज, बॉण्ड्स, ॲन्युइटी सर्टिफिकेट्स, सेव्हिंग सर्टिफिकेट इत्यादीकडून मिळविलेले व्याज म्हणून मिळविलेले कोणतेही उत्पन्न
 • सोने कमाई योजना

बँक, पोस्ट ऑफिस कडून करमुक्त व्याज उत्पन्न

 • कोणत्याही अनुसूचित बँक किंवा नोंदणीकृत वित्तीय संस्थेकडून नियमित बचत खात्यातून व्याज म्हणून मिळविलेले जास्तीत जास्त रु. 40,000/- आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकरातून सूट देण्यात आली आहे. यापेक्षा अधिक मिळकत व्याज करपात्र आहे. जर कोणाला रु. 50,000/- व्याज म्हणून तो कर भरण्यास जबाबदार आहे (रु. 50,000-रु. 40,000) = रु. 10,000 / –
 • ज्येष्ठ नागरिक 50,000/- रुपयांचे करमुक्त उत्पन्न घेऊ शकतात; जर व्यक्ती पेन्शन धारक असेल तर बँका किंवा टपाल कार्यालयांमध्ये मुदत ठेवींमधून मिळालेले व्याज रु. 50,000/- पर्यंत करमुक्त आहे. (Tax Free Income in India)

एनआरई खात्यांमधून व्याज उत्पन्न

अनिवासी भारतीयांना एनआरई (अनिवासी बाह्य खाते); खात्यात गुंतवणूक करु शकता असा एक फायदा आहे. ही खाती केवळ त्यांच्यासाठी आहेत; एनआरई ठेवींवर मिळणारे कोणतेही व्याज पूर्णपणे करमुक्त असते; एनआरई खात्यातील पैसे परत त्या व्यक्तीकडे नेणे शक्य आहे जिथे मूळ व्यक्ती रहात असेल. (Tax Free Income in India)

विमा कंपन्यांकडून मॅच्युरिटी (किंवा) क्लेम

 • विमा कंपन्यांकडून बोनस (कीमॅन इन्शुरन्स पॉलिसी वगळता); पॉलिसीधारक किंवा पॉलिसीधारकाचे नॉमिनी यासह मिळणारी कोणतीही रक्कम पूर्णपणे करमुक्त आहे. म्हणजेच खालील प्रकरणांवरील करपात्र उत्पन्नाचे स्त्रोत असतील तर.
 • पॉलिसीधारकास जीवन विमा कंपन्यांद्वारे मॅच्युरिटीनंतर प्राप्त झालेल्या मॅच्युरिटीचे पैसे, मनी बॅक एंडॉवमेंट पॉलिसीद्वारे दावा.
 • पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर अधिकृत वारसास जीवन विमा कंपन्यांकडून दिली जाणारी रक्कम.

भेट रोख किंवा कोणत्याही प्रकारची भेटवस्तू

कोणत्याही नातेवाईकाकडून मिळालेली; कोणतीही भेट पूर्णपणे करमुक्त असते. भेट पैसे, दागदागिने, मालमत्ता, वाहन किंवा कोणत्याही माध्यमात असू शकते; परंतु नातेवाईकांच्या बाबतीत जास्तीत जास्त रु. 50,000/- भेट म्हणून मिळू शकते.

यापेक्षा अधिक रक्कम करपात्र आहे; लग्नाच्या वेळी नातेवाईक किंवा इतर व्यक्तींकडून मिळालेली; कोणतीही भेट करमुक्त असते. प्राप्तिकर अधिनियम कलम (56 (ii) च्या तरतुदीनुसार; कोणत्याही व्यक्तीकडून भेटवस्तू (एकतर रोख स्वरुपात किंवा कोणत्याही प्रकारे); प्राप्त झालेल्या व्यक्तीस काही सूट देण्यात आली आहेत.

खाली भेटवस्तूवर काही अटी लागू केल्या आहेत. (Tax Free Income in India)  वाचा: Reasons for filing ITR in time | ITR वेळेत दाखल करण्याची कारणे

नातेवाईकांकडून भेटवस्तू

प्राप्तिकर विभागाने परिभाषित केल्यानुसार नातेवाईकांचे तपशील येथे आहेत.

 • पती किंवा पत्नी अर्थात एखाद्या व्यक्तीचा जोडीदार
 • भाऊ किंवा बहीण एक व्यक्ती
 • संबंधित व्यक्तीच्या जोडीदाराचा भाऊ किंवा बहीण
 • व्यक्तीच्या आईवडिलांपैकी एकचा भाऊ किंवा बहीण
 • कोणताही स्वतंत्र व्यक्तीचा वंशज
 • व्यक्तीच्या जोडीदाराचा कोणताही वंशज
 • वर नमूद केलेल्या व्यक्तीचे जोडीदार

प्राप्त झालेल्या भेटवस्तूंचे एकूण मूल्य 50,000/- रुपये पेक्षा कमी असल्यास भेटवस्तूंना करमुक्त उत्पन्न स्त्रोत म्हणून मानले जाते. वाचा: How to File Income Tax Return (ITR-1) | आयटी रिटर्न कसा भरावा

पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे रु. 50,000/- सवलत नसलेली व्यक्ती जेव्हा भेट प्राप्त करते तेव्हा; सूट देण्याची कमाल मर्यादा असते. हे मूल्य रोख किंवा कोणत्याही प्रकारचे असू शकते; जर भेटवस्तूची किंमत मर्यादा ओलांडली तर संपूर्ण भेट; त्या प्राप्तकर्त्याच्या इतर स्त्रोतांकडून मिळकत मानली जाते. (Tax Free Income in India)

मॅरेज ऑफ इंडिव्हिज्युअलच्या निमित्ताने

लग्नाच्या निमित्ताने एखाद्या व्यक्तीस कोणत्याही मूल्यांकनाची भेट मिळू शकते; आणि भेटवस्तू कोणत्याही स्वरुपात किंवा प्रकारात असू शकतात. या भेटवस्तू पूर्णपणे करमुक्त आहेत. वाचा: How to plan IT for the FY 2022-23 | आयकर नियोजन

मृत्यूपत्राद्वारे किंवा वारसाद्वारे किंवा देयकाच्या मृत्यूच्या चिंतनातून भेटवस्तू

सामान्यत: लोकांना त्यांच्या पूर्वजांकडून भेटवस्तू किंवा मालमत्ता किंवा संपत्ती मिळते; कोणत्याही इच्छेने किंवा वारशाने प्राप्त केलेली कोणतीही गोष्ट करपात्र नाही. सर्वात चांगली गोष्ट अशी आहे की; या प्रकारच्या प्राप्तीस कोणतीही उच्च मर्यादा नाही.

मालकाकडून भत्ते किंवा नुकसान भरपाई

खालील भत्ते पूर्णपणे कोणत्याही स्वतंत्र भारतीयांच्या हाती संपूर्ण करमुक्त आहेत.

 • परदेशात असलेल्या कर्मचार्‍यांना भारत सरकारने मंजूर केलेला परदेशी भत्ता.
 • पीएसयू कंपनीकडून ऐच्छिक सेवानिवृत्ती किंवा भरतीच्या वेळी भरपाई.
 • वाचा: More Profitable Business Ideas in 2022 | फायदेशीर व्यवसाय

भांडवल लाभ (Tax Free Income in India)

खालील भांडवली नफा कोणत्याही स्वतंत्र भारतीयांच्या हाती पूर्णपणे कर-मुक्त आहेत.

 • सूचीबद्ध इक्विटी समभागांच्या हस्तांतरणास भांडवली नफा.
 • शहरी शेतीच्या जमीनीच्या सक्तीने अधिग्रहण केल्यावर नुकसान भरपाई.
 • आंध्र प्रदेश कॅपिटल सिटी लँड पूलिंग योजना, 2050 अंतर्गत.
 • म्युच्युअल फंड युनिट्स किंवा शेअर किंवा रु. 1 लाख पर्यंत भांडवल नफा.
 • वाचा: Tax-saving rules and ways to save tax |करबचत नियम आणि मार्ग

देशांतर्गत कंपन्यांचे लाभांश उत्पन्न

वित्तीय वर्ष 2016-17 पासून कंपनीने लाभांश जाहीर केल्यास; कोणत्याही लाभांश उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त केले जाते जर आर्थिक वर्षातील लाभांशाचे निव्वळ मूल्य रु. 10 लाख असेल तर. वाचा: How to Check Income Tax Refund? | टॅक्स रिफंड कसा तपासायचा?

किरकोळ गुंतवणूकदाराला मिळालेला लाभांश सेबी नोंदणीकृत भारतीय कंपनीचा असावा; अशा परिस्थितीत संबंधित कंपनी आपल्या भागधारकांना लाभ देण्यापूर्वी सरकारला लाभांश रकमेनुसार लाभांश वितरण कर भरेल. (Tax Free Income in India)

वाचा: The best tricks to save tax | कर वाचवण्याचे सर्वोत्तम मार्ग

परदेशी सरकारकडून मिळणारे उत्पन्न

परदेशी सरकारकडून कोणत्याही प्रायोजित सहकारी तांत्रिक सहाय्य कार्यक्रमाच्या संदर्भात भारतीय रहिवासी नागरिक असलेल्यास परदेशी सरकारकडून मिळणारा मोबदला पूर्णपणे करमुक्त आहे.(Tax-Free Income in India)

टीप: येथे असलेली माहिती सामान्य स्वरुपाची आहे आणि ती केवळ शैक्षणिक हेतूंसाठी आहे. येथे कोणत्याही गोष्टीचा अर्थ गुंतवणूक,  आर्थिक किंवा कर आकारणी सल्ला म्हणून घेतला जाऊ नये. तसेच कोणत्याही आर्थिक उत्पादनासाठी आमंत्रण, विनंती किंवा जाहिरात म्हणून विचार केला जाऊ नये.

वाचकांना विवेकबुद्धीचा वापर करण्याचा सल्ला दिला जातो आणि कोणत्याही आर्थिक उत्पादनाच्या संदर्भात कोणताही गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी स्वतंत्र व्यावसायिक सल्ला घ्यावा. या माहितीच्या वापरामुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही निर्णयासाठी मराठीबाणा जबाबदार नाही.

Related Posts

Post Category

आमच्या Etopcollection वेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या..

Ganpati-6 Know all about Girijatmaj Lenyadri

Ganpati-6 Know all about Girijatmaj Lenyadri | गिरिजात्मज, लेण्याद्री

Ganpati-6 Know all about Girijatmaj Lenyadri | सहावा गणपती: लेण्याद्रीचा श्री गिरिजात्मज, गणपती मंदिर, आख्यायिका , उत्सव, मंदिराकडे जाण्याचे मार्ग ...
What things give you energy?

What things give you energy? | कोणत्या गोष्टी तुम्हाला ऊर्जा देतात?

What things give you energy? | कोणत्या गोष्टी तुम्हाला ऊर्जा देतात? फळे, फळभाज्या व पालेभाज्या, धान्य, बीन्स आणि शेंगा, पेये ...
Ganpati-5 Know all about Chintamani Theur

Ganpati-5 Know all about Chintamani Theur | चिंतामणी थेऊर

Ganpati-5 Know all about Chintamani Theur | पाचवा गणपती: थेऊरचा चिंतामणी, आख्यायिका, इतिहास, मंदिराची रचना, मंदिर उत्सव, जाण्याचे मार्ग व ...
Ganpati-4 Know all about Varadvinayak Mahad

Ganpati-4 Know all about Varadvinayak Mahad | वरदविनायक, महाड

Ganpati-4 Know all about Varadvinayak Mahad | चौथा गणपती: महाडचा श्री वरदविनायक, वरदविनायक मंदिर, मंदिराचा इतिहास, आख्यायिका, मंदिराची रचना, मुर्ती ...
Ganpati-3 Know all about Ballaleshwar Pali

Ganpati-3 Know all about Ballaleshwar Pali | बल्लाळेश्वर, पाली

Ganpati-3 Know all about Ballaleshwar Pali | तिसरा गणपती: बल्लाळेश्वर पाली, मंदिराचा इतिहास, बल्लाळेश्वराची मुर्ती, आख्यायिका, उत्सव, मंदिराकडे जाण्याचे मार्ग, ...
Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek | सिद्धिविनायक

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek | सिद्धिविनायक सिद्धटेक, धार्मिक महत्व, आख्यायिका, मंदिराचा इतिहास, मंदिराची रचना, सिद्धिविनायकाची मूर्ती, उत्सव, मंदिराकडे ...
Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon

Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon | मोरेश्वर, मोरगाव

Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon | पहिला गणपती- मोरगावचा श्री मोरेश्वर, मोरेश्वर गणपती मंदिराचे धार्मिक महत्त्व, आख्यायिका , मंदिराची ...
What are daily good habits?

What are daily good habits? | रोजच्या चांगल्या सवयी काय आहेत?

What are daily good habits? | रोजच्या चांगल्या सवयी काय आहेत? सवय ही वर्तनाची नित्यकृती आहे, ज्याची नियमितपणे पुनरावृत्ती होते ...
Share the lessons you have learned in life

Share the lessons you have learned in life | आयुष्यात शिकलेले धडे

Share the lessons you have learned in life | तुम्ही आयुष्यात शिकलेले धडे शेअर करा; इतरांसह कल्पना सामायिक करा, आदर, ...
Know the effects of multitasking on health

Know the effects of multitasking on health | मल्टीटास्किंगचे परिणाम

Know the effects of multitasking on health | आरोग्यावर मल्टीटास्किंगचे परिणाम, मल्टीटास्किंगचा मेंदूच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो ते जाणून घ्या ...
Spread the love