Skip to content
Marathi Bana » Posts » Best Savings Schemes MIS and TD |पोस्ट ऑफिस बचत योजना

Best Savings Schemes MIS and TD |पोस्ट ऑफिस बचत योजना

Best Savings Schemes MIS and TD

Best Savings Schemes MIS and TD | पोस्ट ऑफिस बचत योजना; टाइम डिपॉझिट अकाउंट (TD) आणि मासिक उत्पन्न योजना खाते (MIS); या दोन योजने विषयी सविस्तर माहिती

गुंतवणूक वर्तमान आणि भविष्यातील; आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते. बचत आपल्याला आपली संपत्ती वाढविण्यास; अनुमती देते आणि त्याच वेळी; महागाईला तोंड देण्यासाठी परतावा देते. कंपाऊंडिंगच्या शक्तीचा फायदाच होतो. शिवाय, गुंतवणूकींमध्ये आपली आर्थिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्याची क्षमता असते; जसे की घर खरेदी करणे, सेवानिवृत्ती निधी जमा करणे आणि आपत्कालीन निधी उभारणे.(Best Savings Schemes MIS and TD)

गुंतवणूकीत आर्थिक शिस्तीची भावना निर्माण होते; कारण तुम्ही तुमच्या गुंतवणुकीसाठी दरमहा किंवा दरवर्षी; विशिष्ट रक्कम बाजूला ठेवण्याची सवय विकसित करता. इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम (ईएलएसएस), पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (पीपीएफ); नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (एनपीएस) इत्यादी गुंतवणूक योजना; तुमचे कर दायित्व कमी करण्यास मदत करतात. अशा दोन योजनांविषयी सविस्तर माहिती खाली दिलेली आहे.

(1) पोस्ट ऑफिस बचत योजना टाइम डिपॉझिट अकाउंट (टीडी)

Best Savings Schemes MIS and TD
Best Savings Schemes MIS and TD Marathibana

या योजनेमध्ये किमान गुंतवणूक रु. 1000/- आणि 100 च्या एकाधिक पटीमध्ये. गुंतवणूकिसाठी कमाल मर्यादा नाही. देय व्याज दरवर्षी देय पण तिमाही मोजले जाते.

01.04.2020 ते 30.06.2020 पर्यंत व्याज दर

(i) 1 वर्ष कालावधीसाठी व्याजदर 5.5%

(ii) 2 वर्ष कालावधीसाठी व्याजदर 5.5%

(iii) 3 वर्ष कालावधीसाठी व्याजदर 5.5%

(iv) 5 वर्ष कालावधीसाठी व्याजदर 6.7 %

ठळक वैशिष्ट्ये (Best Savings Schemes MIS and TD)

(a) बचत खाते कोण उघडू शकते

(i) एकच प्रौढ

(ii) संयुक्त खाते (3 प्रौढांपर्यंत) (संयुक्त A किंवा संयुक्त B)

(iii) अल्पवयीनच्या वतीने एक पालक

(iv) अस्वस्थ मनाच्या व्यक्तीच्या वतीने एक पालक

(v) 10 वर्षापेक्षा कमी वयाचे अल्पवयीन त्याच्या नावावर.

टीप: कोणतेही खाते उघडता येते.

(b) ठेवी (Best Savings Schemes MIS and TD)

(i) 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्षासाठी खाते प्रकार.

(ii) किमान रु. 1000 सह खाते उघडता येते. आणि मल्टिपल मध्ये रु. 100. गुंतवणुकीसाठी कमाल मर्यादा नाही.

(iii) व्याज दरवर्षी देय असेल, व्याजाच्या रकमेवर कोणतेही अतिरिक्त व्याज देय होणार नाही; जे देय झाले आहे परंतु खातेदाराने काढले नाही.

(iv) अर्ज भरुन खातेदाराच्या बचत खात्यात वार्षिक व्याज जमा केले जाऊ शकते.

(v) 5 वर्षांच्या टीडी अंतर्गत गुंतवणूक; आयकर कायदा 1961 च्या कलम 80 सी च्या फायद्यासाठी पात्र ठरते.

(c) परिपक्वता (Maturity)

(i) डिपॉझिटची रक्कम खाते उघडण्याच्या तारखेपासून 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष (जसे असेल) संपल्यानंतर परतफेड केली जाईल.

(d) खात्याचा विस्तार (Best Savings Schemes MIS and TD)

(i) परिपक्वता (maturity) झाल्यावर ठेवीदार टीडी खाते आणखी एका मुदतीसाठी वाढवू शकतो; ज्यासाठी खाते सुरुवातीला उघडण्यात आले होते.

(ii) TD खाते परिपक्वता तारखेपासून पुढील निर्धारित कालावधीमध्ये वाढवता येते. 1 वर्ष TD = परिपक्वता झाल्याच्या 6 महिन्यांच्या आत. 2 वर्ष टीडी = परिपक्वताच्या 12 महिन्यांच्या आत. 3/5 वर्ष टीडी = परिपक्वताच्या 18 महिन्यांच्या आत.

(iii) खाते उघडण्याच्या वेळी ठेवीदार मुदतपूर्तीच्या तारखेपासून खाते वाढवण्याची विनंती सादर करु शकतो.

(iv) पासबुकसह संबंधित पोस्ट ऑफिसमध्ये विहित अर्ज भरुन परिपक्वता नंतर टीडी खाते वाढवता येते.

(v) परिपक्वताच्या दिवशी संबंधित टीडी खात्यावर लागू व्याज दर विस्तारित कालावधीसाठी लागू होईल.

e) खाते अकाली बंद होणे (Best Savings Schemes MIS and TD)

(i) ठेवीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या मुदतीपूर्वी कोणतीही ठेव काढली जाणार नाही.

(ii) जर TD खाते 6 महिन्यानंतर पण 1 वर्षापूर्वी बंद झाले तर PO बचत खाते व्याज दर लागू होईल.

(iii) जर 2/3/5 वर्षांचे TD खाते 1 वर्षानंतर अकाली बंद झाले; तर पुर्ण झालेल्या वर्षांसाठी TD व्याज दरापेक्षा (म्हणजे 1/2/3 वर्षे); 2 % कमी आणि अंशतः कालावधीसाठी एक पेक्षा कमी वर्ष, पीओ बचत व्याज दर लागू होतील.

(iv) संबंधित पोस्ट ऑफिसमध्ये पास बुकसह विहित अर्ज भरुन टीडी खाते अकाली बंद करता येते.

(f) टीडी खात्याचे तारण (Best Savings Schemes MIS and TD)

(i) तारणदाराकडून स्वीकृती पत्रासह समर्थित संबंधित पोस्ट ऑफिसमध्ये; विहित अर्ज भरुन एक टीडी खाते तारण किंवा तारण म्हणून हस्तांतरित केले जाऊ शकते.

(ii) खालील अधिकाऱ्यांना हस्तांतरण किंवा वचन दिले जाऊ शकते.

भारताचे राष्ट्रपती किंवा राज्याचे राज्यपाल.

आरबीआय, अनुसूचित बँक, सहकारी संस्था किंवा सहकारी बँक.

कॉर्पोरेशन (सार्वजनिकव खाजगी) सरकार कंपनी, स्थानिक प्राधिकरण.

हाऊसिंग फायनान्स कंपनी.

टीप: राष्ट्रीय बचत वेळ ठेव नियम 2019

(2) राष्ट्रीय बचत मासिक उत्पन्न खाते (MIS) National Savings Monthly Income Scheme (MIS)

Best Savings Schemes MIS and TD Marathibana
Best Savings Schemes MIS and TD Marathibana

पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना खाते (MIS)

खाते उघडण्यासाठी किमान रक्कम रु. 1000 च्या पटीत आणि 01.04.2020 पासून, देय व्याज दर 6.6% आहे.

कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा एकच खात्यात रु. 4.5 लाख आणि संयुक्त खात्यात रु. 9 लाख आहे.

एक व्यक्ती MIS खात्यामध्ये जास्तीत जास्त रु. 4.5 लाख गुंतवू शकते (संयुक्त खात्यातील त्याच्या हिस्यासह)

संयुक्त खात्यातील एखाद्या व्यक्तीचा हिस्सा मोजण्यासाठी प्रत्येक संयुक्त खाते धारकाचा; प्रत्येक संयुक्त खात्यात समान वाटा असतो.

ठळक वैशिष्ट्ये (Best Savings Schemes MIS and TD)

(a) खाते कोण उघडू शकते

(i) एकच प्रौढ

(ii) संयुक्त खाते (3 प्रौढांपर्यंत) (संयुक्त A किंवा संयुक्त B)

(iii) अल्पवयीन/ अस्वस्थ व्यक्तीच्या वतीने पालक

(iv) 10 वर्षांवरील अल्पवयीन त्याच्या नावावर.

(b) जमा (Best Savings Schemes MIS and TD)

(i) किमान रु. 1000 सह खाते उघडता येते; आणि मल्टिपल मध्ये रु. 100.

(ii) कमाल रु. एकाच खात्यात 4.50 लाख आणि संयुक्त खात्यात 9 लाख जमा करता येतात.

(iii) संयुक्त खात्यात, सर्व संयुक्त धारकांना गुंतवणूकीत समान वाटा असेल.

(iv) एखाद्या व्यक्तीने उघडलेल्या सर्व एमआयएस खात्यांमध्ये ठेवी किंवा समभाग रु. 4.50 लाखांपेक्षा जास्त नसावेत.

(iv) पालक म्हणून अल्पवयीनच्या वतीने उघडलेल्या खात्याची मर्यादा वेगळी असेल.

(c) व्याज (Best Savings Schemes MIS and TD)

(i) खाते उघडण्याच्या तारखेपासून एक महिना पूर्ण झाल्यावर आणि परिपक्वता पर्यंत व्याज भरावे लागेल.

(ii) जर प्रत्येक महिन्याला देय व्याज खातेदाराकडून दावा केला जात नसेल तर; अशा व्याजावर कोणतेही अतिरिक्त व्याज मिळणार नाही.

(iii) ठेवीदाराने कोणतीही अतिरिक्त ठेव केल्यास, अतिरिक्त ठेव परत केली जाईल; आणि केवळ खाते उघडण्याच्या तारखेपासून; परताव्याच्या तारखेपर्यंत; पीओ बचत खाते व्याज लागू होईल.

(iv) व्याजाची रक्कम ऑटो क्रेडिटद्वारे त्याच पोस्ट ऑफिसमध्ये असलेल्या बचत खात्यात; किंवा ECS मध्ये काढता येते. सीबीएस पोस्ट ऑफिसमध्ये एमआयएस खात्याच्या बाबतीत; कोणत्याही सीबीएस पोस्ट ऑफिसमध्ये असलेल्या बचत खात्यात; मासिक व्याज जमा केले जाऊ शकते.

(v) ठेवीदाराच्या हातात येणारे व्याज करपात्र आहे.

(d) खाते पूर्व-परिपक्व (maturity) बंद करणे

(i) ठेवीच्या तारखेपासून 1 वर्ष संपण्यापूर्वी कोणतीही ठेव काढली जाणार नाही.

(ii) खाते उघडल्याच्या तारखेपासून 1 वर्षानंतर आणि 3 वर्षापूर्वी खाते बंद झाल्यास; मुद्दलातून 2% इतकी कपात केली जाईल आणि उर्वरित रक्कम दिली जाईल.

(iii) खाते उघडण्याच्या तारखेपासून 3 वर्षानंतर आणि 5 वर्षापूर्वी खाते बंद झाल्यास; मुद्दलातून 1% इतकी कपात केली जाईल आणि उर्वरित रक्कम दिली जाईल. वाचा: 10 Most Profitable Businesses in India | सर्वात फायदेशीर व्यवसाय

(iv) संबंधित पोस्ट ऑफिसमध्ये पासबुकसह विहित अर्ज भरुन खाते अकाली बंद केले जाऊ शकते.

(e) परिपक्वता (Maturity)

(i) खाते उघडण्याच्या तारखेपासून 5 वर्षांच्या समाप्तीनंतर संबंधित पोस्ट ऑफिसमध्ये पास बुकसह विहित अर्ज भरुन खाते बंद केले जाऊ शकते. वाचा: SB and RD Savings Schemes of PO | पोस्ट ऑफिस बचत योजना

(ii) परिपक्वतापूर्वी खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास, खाते बंद केले जाऊ शकते; आणि नामनिर्देशित किंवा कायदेशीर वारसांना रक्कम परत केली जाईल. मागील महिन्यापर्यंत व्याज दिले जाईल, ज्यामध्ये परतावा केला जातो. वाचा: Net Banking: Pros-Cons-Features and More | नेट बँकिंग विषयी

टीप: राष्ट्रीय बचत (MIS) खाते नियम 2019

Conclusion

कोणतीही गुंतवणूक योजना परीपूर्ण  नसते. गुंतवणुकीची निवड तुमची जोखीम घेण्याची क्षमता, वय, गुंतवणुकीचे क्षितिज आणि आर्थिक उद्दिष्टे यासारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून असते. म्हणून, स्वतःसाठी एक चांगला पर्याय निवडा. योग्य संशोधन केल्यानंतर आणि गुंतवणुकीचे पर्याय पुरेसे समजून घेतल्यानंतर गुंतवणूक करणे चांगले आहे. आपण आपल्या गुंतवणूकीवर आणि परताव्यावर कर परिणाम देखील विचारात घेऊ शकता.

Related Posts

Related Posts Category

आमच्या Etopcollection वेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

(टीप: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने दिला आहे.)

Diploma: The best career option after 10th

Diploma: The best career option after 10th | 10वी नंतर डिप्लोमा

Diploma: The best career option after 10th | 10वी नंतर करिअरचा सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे डिप्लोमा कोर्सेस; कमी कालावधी व कमी ...
Read More
The Best Law Courses After 12th

The Best Law Courses After 12th | 12वी नंतर कायदा अभ्यासक्रम

The Best Law Courses After 12th | 12वी नंतर कायदा अभ्यासक्रम; कायदा अभ्यासक्रम कोर्स, कालावधी, पात्रता; अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रमाचे प्रकार व ...
Read More
4 Important Actions About Aadhaar card

4 Important Actions About Aadhaar card | आधार अपडेट्स बाबत

4 Important Actions About Aadhaar card | आधार अपडेट्स बाबत महत्वाच्या चार क्रिया; आधार प्रमाणीकरण, इतिहास, पॅन- आधार लिंक, आधार ...
Read More
Latest Water Purification Technologies

Latest Water Purification Technologies | नवीन जल शुध्दी तंत्रज्ञान

Latest Water Purification Technologies | नवीन जल शुद्धीकरण तंत्रज्ञान; नॅनो तंत्रज्ञान, ध्वनिक नॅनोट्यूब तंत्रज्ञान, फोटोकॅटॅलिटिक तंत्रज्ञान, एक्वापोरिन्स तंत्रज्ञान आणि ऑटोमेटेड ...
Read More
Psychology: The best career option after 12th

Psychology: The best career option after 12th | मानसशास्त्र

Psychology: The best career option after 12th | 12 वी नंतर मानसशास्त्राचा अभ्यासक्रम; हा उत्तम करिअर पर्याय आहे. अभ्यासक्रम पात्रता, ...
Read More
How to Make a Career in Merchant Navy

How to Make a Career in Merchant Navy | करिअर इन मर्चंट नेव्ही

How to Make a Career in Merchant Navy | मर्चंट नेव्हीमध्ये करिअर कसे करावे; पात्रता, प्रवेश परीक्षा, अभ्यासक्रम, नोकरीच्या संधी; ...
Read More
Bachelor of Arts in Hotel Management

Bachelor of Arts in Hotel Management | हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये बीए

Bachelor of Arts in Hotel Management | हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये बीए, कोर्स, पात्रता, अभ्यासक्रम, महाविद्यालये, फी, करिअरची व्याप्ती बॅचलर ऑफ आर्ट्स ...
Read More
Marine Engineering: the best option for a career

Marine Engineering: the best option for a career | सागरी अभि.

Marine Engineering: the best option for a career | सागरी अभियांत्रिकी पदवी; प्रवेश, पात्रता, अभ्यासक्रम, महाविद्यालये, पगार व करिअर संधी ...
Read More
How to become a corporate lawyer

How to become a corporate lawyer | कॉर्पोरेट वकील कसे व्हावे

How to become a corporate lawyer | कॉर्पोरेट वकील कसे व्हावे, कॉर्पोरेट कायदा अभ्यासक्रम तपशील; पात्रता, प्रवेश, फी, कालावधी, करिअरच्या ...
Read More
Diploma in Information Technology

Diploma in Information Technology | माहिती तंत्रज्ञान डिप्लोमा

Diploma in Information Technology | माहिती तंत्रज्ञान डिप्लोमा; पात्रता, प्रवेश, अभ्यासक्रम, कौशल्ये, महाविदयालये, व्याप्ती, सरासरी वेतन व प्रमुख रिक्रुटर्स. माहिती ...
Read More
Spread the love