Marathi Bana » Posts » What are SSA and NSC Accounts? | सुकन्या समृद्धी खाते

What are SSA and NSC Accounts? | सुकन्या समृद्धी खाते

What are SSA and NSC Accounts?

What are SSA and NSC Accounts? | सुकन्या समृद्धी खाते (SSA); National Savings Certificates (NSC) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे व गुतवणूकिविषयी बरेच काही

Table of Contents

(1) सुकन्या समृद्धी खाते (SSA)

‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ मोहिमेचा एक भाग म्हणून; सुरु करण्यात आलेली; मुलींसाठी एक लहान ठेव योजना आहे. ही योजना; देशातील मुलींचे कल्याण करण्यासाठी आहे. प्रत्येक कुटुंबातील मुलीला बचतीचे साधन देण्यासाठी; सुकन्या समृद्धी योजना सुरु करण्यात आली आहे. योजनेचा कालावधी खाते उघडल्याच्या तारखेपासून 21 वर्षे; किंवा मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर; तिच्या लग्नापर्यंत आहे.(What are SSA and NSC Accounts?)

What are SSA and NSC Accounts?
What are SSA and NSC Accounts?

या योजने अंतर्गत खाते उघडण्यासाठी किमान रक्कम; 250/- आणि कमाल 1,50,000/- एका आर्थिक वर्षात. रु. 50/- च्या एकाधिक पटीमध्ये; नंतरच्या ठेवी एकरकमी ठेवल्या जाऊ शकतात. एका महिन्यात किंवा आर्थिक वर्षात; ठेवींच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा नाही. वार्षिक व्याज दर 7.6% (01-04-2020 पासून); वार्षिक आधारावर गणना, वार्षिक चक्रवाढ.

ठळक वैशिष्ट्ये (What are SSA and NSC Accounts?)

(a) खाते कोण उघडू शकते

(i) 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीच्या नावाने पालकाद्वारे.

(ii) भारतात फक्त एक खाते पोस्ट ऑफिसमध्ये किंवा कोणत्याही बँकेत; मुलीच्या नावाने उघडता येते.

(iii) हे खाते एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त; दोन मुलींसाठी उघडता येते. जुळ्या/ तिहेरी मुलींच्या जन्माच्या बाबतीत; दोनपेक्षा जास्त खाती उघडली जाऊ शकतात.

(b) ठेव (What are SSA and NSC Accounts?)

(i) कमीत कमी आरंभिक जमा रु. 250/- सह खाते उघडता येते.

(ii) FY मध्ये किमान ठेव रु. 250 आणि जास्तीत जास्त ठेव आर्थिक वर्षात एकरकमी; किंवा अनेक हप्त्यांमध्ये 1.50 लाख (रु .50 च्या मल्टिपलमध्ये).

(iii) डिपॉझिट खाते उघडण्याच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त 15 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत करता येते.

(iv) किमान ठेव एका वित्तीय वर्षात एका खात्यात; 250 जमा केले नाही, तर खाते डिफॉल्ट मानले जाईल.

(v) खाते उघडण्याच्या तारखेपासून 15 वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी डिफॉल्ट खाते किमान रु. 250 + रु.50 प्रत्येक डिफॉल्ट वर्षासाठी.

(vi) ठेवी आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत कपातीसाठी पात्र आहेत.

(c) व्याज (What are SSA and NSC Accounts?)

(i) खाते तिमाही आधारावर अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचित केलेल्या निर्धारित दराने कमावेल.

(ii) कॅलेंडर महिन्यासाठी व्याजाची गणना खात्यातील सर्वात कमी शिल्लक; पाचव्या दिवसाच्या समाप्ती आणि महिन्याच्या अखेरीस केली जाईल.

(iii) प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी खात्यावर व्याज जमा केले जाईल.

(iii) प्रत्येक FY च्या शेवटी खात्यावर व्याज जमा केले जाईल; परंतु, FY च्या शेवटी खाते चालू असावे. (म्हणजे बँकेतून पीओकडे खाते हस्तांतरित झाल्यास किंवा उलट)

(iv) प्राप्त झालेले व्याज आयकर कायद्यांतर्गत करमुक्त आहे.

(d) खाते चालवणे (What are SSA and NSC Accounts?)

मुलीचे वय बहुसंख्य (म्हणजे 18 वर्षे) पूर्ण होईपर्यंत पालकाद्वारे खाते चालवले जाईल.

(e) पैसे काढणे (What are SSA and NSC Accounts?)

(i) मुलगी 18 वर्षांचे झाल्यावर; किंवा 10 वी उत्तीर्ण झाल्यानंतर; खात्यातून पैसे काढले जाऊ शकतात.

(ii) मागील F.Y च्या शेवटी; उपलब्ध असलेल्या शिल्लक रकमेच्या 50% पर्यंत पैसे काढले जाऊ शकतात.

(iii) निर्दिष्ट कमाल मर्यादेच्या अधीन आणि फी/ इतर शुल्कांच्या वास्तविक गरजांच्या अधीन; जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी, एक वर्षापेक्षा जास्त न करता, एकरकमी किंवा हप्त्यांमध्ये काढता येईल.

(f) अकाली बंद होणे (What are SSA and NSC Accounts?)

(i) खालील अटींवर खाते उघडल्याच्या 5 वर्षांनंतर खाते अकाली बंद केले जाऊ शकते.

खातेदाराच्या मृत्यूनंतर. (मृत्यूच्या तारखेपासून ते पेमेंटच्या तारखेपर्यंत पीओ बचत खाते व्याज दर लागू होईल).

अनुकंपा कारणास्तव

(i) खातेधारकाचा जीवघेणा मृत्यू.

(ii) ज्या पालकाने खाते चालवले त्याचा मृत्यू.

(iii) अशा बंदीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज.

(vi) खाते अकाली बंद होण्यासाठी संबंधित पोस्ट ऑफिसमध्ये पास बुकसह विहित अर्ज भरा.

(g) खाते बंद करणे (What are SSA and NSC Accounts?)

(i) खाते उघडण्याच्या तारखेपासून 21 वर्षांनंतर.

(ii) किंवा 18 वर्षांचे वय झाल्यानंतर मुलीच्या लग्नाच्या वेळी. (लग्नाच्या तारखेनंतर 1 महिना आधी किंवा 3 महिने).

टीप: सुकन्या समृद्धी खाते नियम 2019

(2) National Savings Certificates (NSC) | राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे

What are SSA and NSC Accounts?
What are SSA and NSC Accounts?

या योजनेअंतर्गत किमान रु. 1000/- आणि रु. 100/- च्या पटीत; कमाल मर्यादा नाही. 5 वर्षांचे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII अंक) 01.04.2020 पासून, व्याज दर 6.8 % वार्षिक चक्रवाढ पण परिपक्वता (Maturity) वेळी देय.

ठळक वैशिष्ट्ये (What are SSA and NSC Accounts?)

(a) खाते कोण उघडू शकते

(i) एकच प्रौढ

(ii) संयुक्त खाते (3 प्रौढांपर्यंत)

(iii) अल्पवयीन किंवा अस्वस्थ व्यक्तीच्या वतीने पालक

(iv) 10 वर्षांवरील अल्पवयीन त्याच्या नावावर.

(b) जमा (What are SSA and NSC Accounts?)

(i) किमान रु. 1000 आणि मल्टिपल मध्ये रु. 100, कमाल मर्यादा नाही.

(ii) योजनेअंतर्गत कितीही खाती उघडली जाऊ शकतात.

(iii) आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत ठेवी वजावटीसाठी पात्र आहेत.

(c) परिपक्वता (Maturity)

ठेवीच्या तारखेपासून पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावर ठेव परिपक्व होईल.

(d) खात्याचे तारण (What are SSA and NSC Accounts?)

(i) तारणकर्त्याच्या स्वीकृती पत्रासह; संबंधित पोस्ट ऑफिसमध्ये विहित अर्ज भरुन; एनएससी तारण किंवा सुरक्षा म्हणून; खाते हस्तांतरित केले जाऊ शकते.

(ii) खालील अधिकाऱ्यांना हस्तांतरण/ वचन दिले जाऊ शकते.

  1. भारताचे राष्ट्रपती/ राज्याचे राज्यपाल.
  2. RBI/ अनुसूचित बँक/ सहकारी संस्था/ सहकारी बँक.
  3. कॉर्पोरेशन (सार्वजनिक/खाजगी)/ सरकार. कंपनी/ स्थानिक प्राधिकरण.
  4. गृहनिर्माण वित्त कंपनी.

(e) खाते अकाली बंद होणे (What are SSA and NSC Accounts?)

 खालील अटी वगळता 5 वर्षांपूर्वी NSC अकाली बंद होऊ शकत नाही.

(i) एकाच खात्याच्या किंवा संयुक्त खात्यातील कोणत्याही; किंवा सर्व खातेधारकांच्या मृत्यूनंतर.

(ii) राजपत्रित अधिकारी असल्याने गहाण ठेवलेल्या व्यक्तीकडून जप्त करणे.

(iii) न्यायालयाच्या आदेशानुसार.

(f) एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे खात्याचे हस्तांतरण.

एनएससी फक्त खालील अटींवर एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित केली जाऊ शकते.

(i) नामधारक/कायदेशीर वारसांना खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर.

(ii) खातेदाराच्या संयुक्त धारकाला मृत्यू झाल्यावर.

(iii) न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार.

(iv) निर्दिष्ट प्राधिकरणाकडे खाते गहाण ठेवण्यावर.

टीप: राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII इश्यू नियम 2019

(3) आपणास गुंतवणूकीची गरज का असते?

(a) बचत आणि गुंतवणूक यात काय फरक आहे?

बरेच लोक बचत आणि गुंतवणूकीला समान गोष्ट म्हणून पाहतात; प्रत्यक्षात तसे नाही. बचत हा तुमच्या उत्पन्नाचा तो भाग आहे; जो तुम्ही भविष्यात खर्च करण्यासाठी; बाजूला ठेवला आहे. तथापि, गुंतवणूक ही आपली बचत आहे. आपले पैसे शेअर्स, बॉण्ड्स, युनिट्स, प्रॉपर्टी; आणि अगदी मुदत ठेवींसारख्या उत्पादनांमध्ये ठेवून; वाढवता येतात.

गुंतवणूक तुमच्यासाठी उत्पन्न निर्माण करते;. आपण शेअर्समध्ये गुंतवणूक केल्यास; बॉण्ड्सवरील व्याज किंवा आपण भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेतून भाडे घेतल्यास; तुम्हाला लाभांश मिळू शकतो. याला “उत्पन्न वाढ” असे संबोधले जाते. तुमची गुंतवणूक कालांतराने मूल्यामध्ये वाढू शकते; ज्यामुळे तुम्हाला नफ्यावर (जर तुम्ही योजना आखत असाल); विकण्याची परवानगी मिळेल. नफा हा “भांडवली लाभ” म्हणून ओळखला जातो. वाचा: Post Office NSC Scheme | पोस्ट ऑफिस NSC योजना

(b) लोक गुंतवणूक का करतात?

(i) आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित राहण्यासाठी; अतिरिक्त पैसे असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही आर्थिक अडचणींपासून; स्वतःचे आर्थिक रक्षण करण्यास गुंतवणूक सक्षम करते. कोणतेही आरोग्य संकट,  किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी गुंतवणूक उपयोगी पडते. वाचा: How to Get More Return from PPF? | अधिक परतावा असा मिळवा

(ii) गुंतवणूक तुम्हाला आर्थिक स्वातंत्र्य देते; आर्थिक अडचणीच्या कोणत्याही परिस्थितीत इतरांच्या पैशावर अवलंबून राहण्याची गरज नसते. गुंतवणूक हे सुनिश्चित करते की; आपल्याकडे आपल्या गरजा भागवण्यासाठी पुरेसा पैसा आहे; आणि इतर कोणावर अवलंबून न राहता; म्हातारपणात काम न करता; आयुष्यभर आत्मनिर्भर राहता येते.

(c) जोखमींबद्दल जागरुक रहा

जिथे तुम्ही तुमचे पैसे भविष्यातील वापरासाठी ठेवता; जिथे तुम्हाला तुमचे पैसे वाढवायचे आहेत; तेथे धोके अधिक असतात. म्हणूनच, गुंतवणूक करण्यापूर्वी; तुम्ही तुमच्या कष्टाचे पैसे गुंतवण्याचे पाऊल उचलण्यापूर्वी; प्रत्येक आर्थिक साधन किंवा उत्पादनाशी संबंधित जोखीम जाणून घेणे; आणि समजून घेणे महत्वाचे आहे.

Conclusion (What are SSA and NSC Accounts?)

तुमच्या गुंतवणुकीत विविधता आणा तुमची सगळी अंडी एका टोपलीत टाकू नका! तुमचे गुंतवणुकीचे धोके कमी करण्यासाठी; तुमचे पैसे विविध प्रकारच्या गुंतवणुकीमध्ये गुंतवा. जर तुमच्या एखादया गुंतवणूकितून चांगला परतावा मिळत नसेल तर; तुम्ही तुमच्या इतर गुंतवणूकींमधून हा तोटा भरुन काढू शकता; ज्यामुळे तुम्हाला सकारात्मक किंवा जास्त परतावा मिळू शकेल. अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या; गुंतवणूकीतील तोटा कमी करु शकता. लक्षात ठेवा, तुमचे ध्येय साध्य करण्यासाठी गुंतवणूक करणे; म्हणजे तुमचे पैसे वाढवणे आहे; परंतु तुम्ही सावधपणे गुंतवणूक केली पाहिजे.

Related Posts

Related Post Category

आमच्या Etopcollectionवेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत”शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

(टीप: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने दिला आहे.)

All you need to know about sextortion

All you need to know about sextortion | सेक्सटोर्शन म्हणजे काय?

All you need to know about sextortion | सेक्सटोर्शन म्हणजे काय? सेक्सटोर्शनचे बळी होण्यापासून सावध राहण्यासाठी; तुम्हाला सर्व माहिती असणे ...
Read More
woman with face mask holding an alcohol bottle

All Information About Pharmacy Courses | फार्मसी कोर्सबद्दल

All Information About Pharmacy Courses | फार्मसी कोर्सबद्दल सविस्तर माहिती; प्रवेश प्रक्रिया, कौशल्ये, पात्रता निकष, अभ्यासक्रम, नोकरीच्या संधी, प्रमुख रिक्रूटर्स ...
Read More
Most Beautiful Flowers in the World

Most Beautiful Flowers in the World | जगातील सर्वात सुंदर फुले

Most Beautiful Flowers in the World | जगातील सर्वात सुंदर फुले; फुलांचे सौंदर्य, रंग, प्रकार, उगम व महत्व जाणून घ्या ...
Read More
How to Check Income Tax Refund?

How to Check Income Tax Refund? | टॅक्स रिफंड कसा तपासायचा?

How to Check Income Tax Refund? | आयकर विभागाने AY 2021-22 साठी आयकर परतावा जारी केला. तुम्हाला आयटी रिफंड मिळाला ...
Read More
Know the meaning of moles on the face

Know the meaning of moles on the face | चेह-यावरील तीळाचे अर्थ

Know the meaning of moles on the face | चेह-यावरील तीळाचे अर्थ, तीळ कशामुळे होतो; मोल्सचे प्रकार व मोल्सविषयी विविध ...
Read More
Know About the Importance of Makar Sankranti

Know the Importance of Makar Sankranti 2022 | मकर संक्रांती

Know the Importance of Makar Sankranti 2022 | मकर संक्रांतीचे प्रादेशिक, सामाजिक व धार्मिक महत्व; प्रादेशिक भिन्नता व रीतिरिवाज या ...
Read More
How to Get Rid of Pimples?

How to Get Rid of Pimples? | मुरुमांपासून सुटका कशी करावी?

How to Get Rid of Pimples? | मुरुम किंवा पुरळ हा एक सामान्य त्वचा रोग आहे; यापासून सुटका करण्यासाठी, नैसर्गिक ...
Read More
photo of woman tutoring young boy

The Role of Parents in the Success of their Children |मुलांचे यश

The Role of Parents in the Success of their Children | मुलांच्या यशात पालकांची भूमिका; मुलांच्या करिअरसाठी पालकांनी काय केले ...
Read More
A career in the Fashion Designing

A career in the Fashion Designing | फॅशन डिझायनिंगमध्ये करिअर

A career in the Fashion Designing | फॅशन डिझायनिंगमध्ये करिअर, कोर्सेस, अभ्यासक्रम पुस्तके, महाविदयालये, वेतन व कंपन्या फॅशन डिझायनिंग हे ...
Read More
Success is Around Yourself

Success is Around Yourself | यश तुमच्या सभोवतालीच आहे

Success is Around Yourself | यश तुमच्या सभोवतालीच आहे; फक्त ते शोधण्याची नजर हवी आपल्यापैकी प्रत्येकजण आपल्या आयुष्यात अनेक लोकांना ...
Read More

Spread the love