Skip to content
Marathi Bana » Posts » Importance of Child Psychology | बाल मानसशास्त्र महत्व

Importance of Child Psychology | बाल मानसशास्त्र महत्व

Importance of Child Psychology

Importance of Child Psychology | बाल मानसशास्त्राचे महत्त्व, बाल मानसशास्त्र काय आहे आणि ते महत्वाचे का आहे?

आपल्या मुलांचा शारीरिक व मानसिक विकास होत असताना; त्यांना ओळखणे ही, पालक होण्याची सर्वात महत्वाची जबाबदारी आहे. मुलं हे घरातील व्यक्तींचे निरीक्षण करत असतात; तुम्ही कसे बोलता, कसे वागता, कसे चालता; याचे अनुकरण करत असतात. चांगल्या गोष्टी शिकवाव्या लागतात; तर वाईट गोष्टी न सांगताही निरीक्षणातून मुलं शिकतात. तुमची मुलं जगाकडे कसे पाहतात, ते शिकणे, मुलांना नवीन कौशल्ये शिकवणे; आणि त्यांच्या भावना आणि बदलांवर प्रक्रिया करताना त्यांचे मार्गदर्शन करणे; हे पालक होण्याचा भाग आहे, पण हे सोपे नाही. (Importance of Child Psychology)

जसे-जसे मूल मोठे होत जाते, विकसित होते; तसे ते प्रगतीशील विकासाच्या टप्प्यातून जाते. जन्मापासून प्रौढत्वापर्यंत; पर्यावरण, अनुवांशिक आणि सांस्कृतिक घटक; हे सर्व मुलाच्या विकासावर परिणाम करु शकतात; आणि ते विकासाच्या एका टप्प्यापासून दुसऱ्या टप्प्यात किती लवकर प्रगती करतात; हे बाल मानसशास्त्र अभ्यासते. मुलांना ते कोणत्या अवस्थेमधून जात आहेत; हे स्पष्ट करणे कठीण आहे. त्यांच्या भावनांचे विश्लेषण करणे; खूप कठीण आहे. तिथेच बाल मानसशास्त्र तुम्हाला अत्यंत महत्वाची; आणि मौल्यवान माहिती देण्यात मदत करु शकते.

बाल मानसशास्त्र काय आहे? (Importance of Child Psychology)

Importance of Child Psychology
Importance of Child Psychology/ Photo by Pixabay on Pexels.com

बाल मानसशास्त्र हा अवचेतन आणि जागरुक; बालपण विकासाचा अभ्यास आहे. बाल मानसशास्त्रज्ञ मुलांचा मानसिक विकास समजून घेण्यासाठी; मुलं त्यांच्या पालकांशी, स्वतःशी आणि जगाशी कसा संवाद साधतात याचे निरीक्षण करतात.

बाल मानसशास्त्र हे एक व्यापक क्षेत्र आहे; ज्यात जन्मापासून ते पौगंडावस्थेपर्यंत मुलं कसे बदलतात; हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात. 3 वर्षांची मुले, 7 वर्षांची मुले आणि किशोरवयीन मुलं; केवळ त्यांच्या अनुभवांमुळे भिन्न असतात. सर्वसाधारणपणे, हे मुलांच्या शारीरिक व संज्ञानात्मक विचार म्हणजे शिकणे, स्मरणशक्ती इ. आणि सामाजिक व भावनिक विकासावर आधारित आहे. बाल मानसशास्त्रज्ञ बालविकासाच्या प्रत्येक पैलूची; जाणीव करुन देण्याचा प्रयत्न करतात. ज्यात मुले त्यांच्या आसपासच्या लोकांकडून कसे शिकतात; विचार करतात, संवाद साधतात आणि भावनिक प्रतिसाद देतात, मित्र बनवतात, भावना समजून घेतात; आणि त्यांचे स्वतःचे विकसनशील व्यक्तिमत्व, स्वभाव आणि कौशल्ये समजून घेतात.

बाल मानसशास्त्र महत्वाचे का आहे?

Importance of Child Psychology
Importance of Child Psychology/ Photo by Sharon McCutcheon on Pexels.com

प्रत्येकाला आपल्या मुलाचा निरोगी विकास व्हावा असे वाटते; परंतु मुलाचे वर्तन हे विकासाच्या सामान्य अवस्थेचे लक्षण आहे किंवा विकृतीचे लक्षण आहे; हे नेहमीच स्पष्ट नसते. बाल मानसशास्त्रज्ञ तुम्हाला यातील फरक समजण्यास; मदत करु शकतात. मुलाचे सामान्य आणि असामान्य मानसशास्त्रीय नमुने; समजून घेणे. पालकांना त्यांच्या मुलाशी सर्वोत्तम संवाद कसा साधता येईल; आणि त्यांच्याशी कसे जोडता येईल; हे समजून घेण्यास मदत करु शकते. त्यांच्या मुलाला भावना व्यवस्थापित करण्यासाठी त्यांच्याशी सामना करण्याची यंत्रणा शिकवू शकते; आणि प्रत्येक नवीन विकासात्मक टप्प्यात त्यांच्या मुलाची प्रगती; आणि भरभराट होण्यास मदत करु शकते.

बाल मानसशास्त्रज्ञ लवकर असामान्य वर्तन ओळखू शकतात; सामान्य वर्तणुकीच्या समस्यांचे मूळ शोधण्यात मदत करतात. जसे की शिकण्याच्या समस्या, अतिसक्रियता किंवा चिंता; आणि मुलांना बालपणातील आघातातून बाहेर काढण्यास मदत करतात. ते ऑटिझमसारख्या विकासात्मक विलंब; किंवा विकृती टाळण्यास, मूल्यमापन करण्यास; आणि निदान करण्यास मदत करु शकतात.

बाल मानसशास्त्र विकासाच्या काही मुख्य क्षेत्रांच्या परस्परसंवादाचा अभ्यास करते.

शारीरिक विकास (Importance of Child Psychology)

मुलांमध्ये शारीरिक विकास हा साधारणपणे; घटनांचा अंदाज लावता येणारा क्रम असतो. तुमचे मुल त्यांचे डोके वर उचलते, खाली ठेवते, रोल आणि क्रॉल करते; चालते आणि धावते. त्या क्रमाने, तुमचे बाल मानसशास्त्रज्ञ तुमच्या बालरोगतज्ज्ञांना; तुमच्या मुलाच्या शारीरिक विकासाचे निरीक्षण करण्यास मदत करु शकतात. काही असामान्यता असल्यास; ते विकासातील अनियमितता दर्शवू शकतात. बाल मानसशास्त्रज्ञ तुमच्या मुलाच्या विकासाचे टप्पे गाठण्याच्या प्रगतीचे निरीक्षण करतील; जेणेकरुन तुमचे मूल सामान्यपणे शारीरिक विकास करत आहे. शारीरिक विकासात मुख्य विलंब इतर मूलभूत विकासात्मक समस्या प्रकट करु शकतो; जे नंतर लवकर सोडवले जाऊ शकतात.

संज्ञानात्मक विकास (Importance of Child Psychology)

बालपणातील संज्ञानात्मक विकासाची वैद्यकीय समज; अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. आता आपल्याला माहित आहे की; नवजात बाळांनाही त्यांच्या पर्यावरणाची जाणीव आहे; आणि त्यांना त्यात रस आहे; ते व्यक्त करण्याची भाषा येण्याआधीच.

संज्ञानात्मक विकास म्हणजे; मुलाचे बौद्धिक शिक्षण आणि विचार प्रक्रिया. त्यामध्ये त्यांच्या सभोवतालच्या जगाचे निरीक्षण आणि समज; भाषा शिकणे, स्मरणशक्ती, निर्णय घेणे आणि समस्या सोडवणे. मूल त्यांची कल्पनाशक्ती कशी वापरते; आणि मूल मूलभूत तर्क कसे वापरते; याचा समावेश होतो. हे सर्व घटक मुलाच्या आनुवंशिकता; आणि पर्यावरणावर परिणाम करतात.

भावनिक आणि सामाजिक विकास

Importance of Child Psychology
Importance of Child Psychology/ Photo by Bess Hamiti on Pexels.com

भावनिक आणि सामाजिक विकास सखोलपणे; एकमेकांशी जोडलेले आहेत. भावनिक विकास म्हणजे मुलाला त्याच्या भावना कशा वाटतात; समजतात आणि व्यक्त करतात हे सूचित करते. भीती, आनंद, राग आणि दुःख या मूलभूत भावनांच्या अभिव्यक्तीद्वारे; भावनिक विकास अगदी लहान मुलांमध्ये व्यक्त होतो.

जसजसे मूल विकसित होते तसतसे आत्मविश्वास, आशा, अपराधीपणा; आणि अभिमान यासारख्या अधिक जटिल भावना निर्माण होतात. भावनिक विकासामध्ये सहानुभूतीद्वारे; इतर लोकांच्या भावना जाणण्याची; आणि समजून घेण्याची मुलाची क्षमता देखील समाविष्ट असते. भावनांचे नियमन करणे आणि योग्यरित्या व्यक्त करण्यास शिकणे; अनेक मुलांसाठी कठीण आहे.

मुलांना त्यांच्या भावना लवकर समजण्यास मदत केल्याने; वर्तमान आणि भविष्यातील भावनिक विकासावर; एक शक्तिशाली परिणाम होऊ शकतो. बाल मानसशास्त्रज्ञ आपल्या मुलाला निरोगी, सकारात्मक मार्गाने त्यांच्या भावना समजून घेण्यास; आणि व्यक्त करण्यास मदत करु शकतात. वाचा: Know all about Cancer | कर्करोग कारणे, प्रतिबंध, निदान व उपचार

भावनिक विकास सामाजिक विकासाची माहिती देतो; हे खरे आहे. कारण लहान मुलांना ज्या प्रकारे त्यांच्या भावना जाणवतात; समजतात आणि व्यक्त करतात; त्याचा थेट परिणाम; इतर लोकांशी कसा संवाद साधतो यावर होतो.

सामाजिक विकास म्हणजे मुल त्याच्या आसपासच्या लोकांशी संबंध ठेवण्यासाठी आवश्यक मूल्ये, जागरुकता; आणि सामाजिक कौशल्ये कशी विकसित करते. त्यांचे पालक, समवयस्क, प्राधिकरणाचे आकडे; आणि प्राणी. मुलाचे सुरुवातीचे संबंध त्यांच्या वय-योग्य सामाजिक कौशल्यांच्या विकासावर; मोठा परिणाम करु शकतात. विश्वास, मैत्री, संघर्ष व्यवस्थापन आणि अधिकाराचा आदर; ही सामाजिक विकासाची उदाहरणे आहेत.

बाल मानसशास्त्र कौटुंबिक आरोग्याची; एक महत्त्वाची शाखा आहे. हे पालकांना त्यांच्या मुलांना विकासाच्या टप्प्यात पुढे जाण्यास मदत करण्यासाठी संसाधने देते; आणि डॉक्टरांना मानसिक आरोग्य आणि मुलांच्या शिकण्याच्या किंवा सामाजिक फरक; किंवा विकासातील विलंब यासंदर्भातील संभाव्य आव्हानांचा सखोल अभ्यास करते.

समवयस्क आणि प्रौढांशी असलेल्या संबंधांचा; मुलांच्या विचार, शिकणे आणि विकास यावर परिणाम होतो. कुटुंब, शाळा आणि समवयस्क गट; हे सर्व सामाजिक संदर्भातील एक महत्त्वाचा भाग बनतात.

सांस्कृतिक विकास (Importance of Child Psychology)

मूल ज्या संस्कृतीत राहते; त्या संस्कारांमध्ये मूल्ये, चालीरीती, सामायिक गृहितके; आणि जीवन जगण्याच्या पद्धतींचे योगदान असते; जे संपूर्ण आयुष्यभर विकासावर परिणाम करते. मुले त्यांच्या पालकांशी कसा संबंध ठेवतात; त्यांना कोणत्या प्रकारचे शिक्षण मिळते; आणि कोणत्या प्रकारचे बालसंगोपन दिले जाते; यात संस्कृती भूमिका बजावू शकते.

सामाजिक -आर्थिक विकास

girl raising hand inside the classroom
Importance of Child Psychology/ Photo by Anastasia Shuraeva on Pexels.com

बालविकासात सामाजिक वर्गही; मोठी भूमिका बजावू शकतो. सामाजिक आर्थिक स्थिती; लोकांचे शिक्षण किती आहे; ते किती पैसे कमवतात, नोकरी करतात आणि ते कोठे राहतात; यासह अनेक भिन्न घटकांवर आधारित आहे.

उच्च सामाजिक -आर्थिक स्थिती असलेल्या कुटुंबात वाढलेल्या मुलांना; विविध प्रकारच्या संधी सहज मिळतात; तर कमी सामाजिक -आर्थिक स्थिती असलेल्या कुटुंबातील मुलांना आरोग्य सेवा; गुणवत्तापूर्ण पोषण आणि शिक्षण; यासारख्या गोष्टींमध्ये कमी संधी मिळू शकते. अशा घटकांचा बाल मानसशास्त्रावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

Conclusion (Importance of Child Psychology)

लक्षात ठेवा, हे तिन्ही संदर्भ सतत संवाद साधत असतात; कमी सामाजिक -आर्थिक स्थितीमुळे; लहान मुलाला कमी संधी मिळू शकतात. सामाजिक नातेसंबंध आणि मजबूत सांस्कृतिक संबंध समृद्ध केल्याने; हे असंतुलन सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

बाल मानसशास्त्रज्ञ, बाल संगोपन सेटिंग्ज; आणि पद्धती सर्वोत्तम मानसशास्त्रीय परिणामांकडे लक्ष देऊ शकतात; किंवा ते मुलांबरोबर वाढीची मानसिकता विकसित करण्यास मदत करु शकतात. वाचा: How to Grow the Height of Children | मुलांची उंची कशी वाढवायची

बाल मानसशास्त्रज्ञ मुलांना विशिष्ट विकासात्मक समस्यांना तोंड देण्यास मदत करु शकतात; किंवा ते अधिक सामान्य दृष्टीकोन घेऊ शकतात. कोणत्याही परिस्थितीत, हे मुलांना संभाव्य समस्यांवर मात करण्यासाठी; आणि निरोगी परिणामांकडे जाणाऱ्या मार्गांवर नेण्यास मदत करण्याचा प्रयत्न करतात.

Related Posts

Related Post Categories

,

आमच्या Etopcollection वेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

Know the most common online scams

Know the most common online scams | ऑनलाइन घोटाळे

Know the most common online scams | इंटरनेट फसवणूक ही एक प्रकारची सायबर क्राइम फसवणूक आहे, जी इंटरनेटचा वापर करुन ...
Read More
The Deadliest Places in the World

The Deadliest Places in the World | प्राणघातक ठिकाणे

The Deadliest Places in the World | जगातील सर्वात प्राणघातक ठिकाणे, जी साहसी पर्यटकांना आकर्षित करतात अशा 11 ठिकाणांविषयी जाणून ...
Read More
Online Teaching and LearningOnline Teaching and Learning

Online Teaching and Learning | ऑनलाइन शिक्षण

Online Teaching and Learning | ऑनलाइन टिचींग, ऑनलाइन शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी शिक्षण अधिक मनोरंजक आणि आकर्षक बनवण्यासाठी त्यांच्या बोटांच्या टोकावर असलेला ...
Read More
a woman in white long sleeves holding flowers

The best ways to deal with Acne | मुरुमांना असे सामोरे जा

The best ways to deal with Acne | मुरुमांना सामोरे जाण्याचे सर्वोत्तम मार्ग. मुरुमाचे विविध प्रकार असून, प्रत्येकाला सामोरे जाण्याचे ...
Read More
Strange facts about the human body

Strange facts about the human body | मानवी शरीर तथ्ये

Strange facts about the human body | मानवी शरीराबद्दल 105 मजेदार, अद्भुत आणि विचित्र तथ्ये आहेत, जी तुम्हाला जाणून घ्यायला ...
Read More
How to Manage Time at Work

How to Manage Time at Work | कामाचे वेळ व्यवस्थापन

How to Manage Time at Work | कामाच्या ठिकाणी वेळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काय केले पाहिजे; या विषयी सविस्तर माहिती या ...
Read More
Know the Amazing Benefits of Amla

Know the Amazing Benefits of Amla | आवळयाचे फायदे

Know the Amazing Benefits of Amla | या सुपरफ्रूटचा आहारात ताज्या किंवा वाळलेल्या स्वरुपात समावेश केल्यास त्वचा, केस आणि एकूणच ...
Read More
How to avoid NFT Scams?

How to avoid NFT Scams? | एनएफटी घोटाळे कसे टाळावेत

How to avoid NFT Scams? | एनएफटी घोटाळे कसे टाळावेत, एनएफटी म्हणजे काय? एनएफटीचे धोके काय आहेत? सर्वात सामान्य एनएफटी ...
Read More
How to Celebrate Holi Festival in India

How to Celebrate Holi Festival in India | होळी उत्सव

How to Celebrate Holi Festival in India | होळी उत्सव, होळीचे सांस्कृतिक महत्त्व, विविध कथा, महाराष्ट्रात होळी कशी साजरी करतात ...
Read More
Most Popular Sports in India

Most Popular Sports in India | भारतातील लोकप्रिय खेळ

Most Popular Sports in India | भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय खेळ, खेळांचे महत्त्व, यश मिळविण्यासाठी समर्पण, चिकाटी व सहकार्याची भावना व ...
Read More
Spread the love