Skip to content
Marathi Bana » Posts » How to Memorize New Vocabulary | नवीन शब्द कसे लक्षात ठेवावेत

How to Memorize New Vocabulary | नवीन शब्द कसे लक्षात ठेवावेत

How to Memorize New Vocabulary

How to Memorize New Vocabulary | नवीन शब्द कसे लक्षात ठेवावेत, यासाठी महत्वाच्या टिप्स

कोणत्याही भाषेवर प्रभूत्व मिळविण्यासाठी; त्या भाषेचा शब्दसंग्रह अतिशय महत्वाचा असतो. अर्थपूर्ण वाक्यरचनेसाठी; भाषेच्या व्याकरणाबरोबर; आपण वापरु शकता असे शब्द आपल्याला माहित नसतील; तर, आपण भाषा कौशल्यांमध्ये फार प्रगती करु शकणार नाहीत. शब्दसंग्रह नवीन जगासाठी दरवाजे उघडतो; आणि शिकण्याचा उत्साह वाढवतो. त्यामुळे भाषा मजेदार वाटते आणि शिकण्याचा आनंद व समाधान मिळते. (How to Memorize New Vocabulary)

आपल्याला माहित नसलेल्या शब्दाची श्रेणी वाढवणे; हे आहारासारखे आहे. त्यासाठी आपल्याला काही प्रयत्न करावे लागतील; आणि ते करण्यासाठी जादूची कांडी, युक्ती किंवा दृष्टीकोन पुरेसा नाही. प्रत्येकाला त्यांच्यासाठी कोणती गोष्ट अनुकूल आहे ते शोधावे लागेल; परंतु धीर धरणे, वास्तववादी ध्येय निश्चित करणे; आणि जर तुम्ही ते गाठले तर स्वतःला प्रोत्साहित करणे; बक्षीस देणे ही एक चांगली रणनीती आहे; जी खालीलपैकी कोणत्याही मुद्द्यांसह पूरक असू शकते.

Table of Contents

आपण इंग्रजी शब्दसंग्रह पटकन का विसरता

आपल्यापैकी बर्‍याच जणांनी; इंग्रजी शब्दसंग्रह शिकण्याची एक पद्धत वापरली आहे; ती म्हणजे संदर्भाशिवाय वैयक्तिक शब्दांचे पाठांतर करणे. आपण केवळ एकमेकांशी, संबंधित असलेल्या शब्दांची यादी; लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. पुस्तक वाचत असताना; आपल्याला माहित नसलेले नवीन शब्द; आपण आपल्या वहीमध्ये नोदवतो; आणि पाठ करतो. नंतर काही दिवसातच आपण ते शब्द विसरतो; कारण आपण त्या शब्दांचा फक्त अर्थ लक्षात ठेवतो. ते शब्द वाक्यात न वापरल्यामुळे; बोलताना त्यांचा वापर न केल्यामुळे, ते दिर्घकाळ स्मरणात राहात नाहीत. (How to Memorize New Vocabulary)

वास्तविक जीवनातील परिस्थितींमधून शिका

चित्रपट, टीव्ही शो, पुस्तके, पॉडकास्ट किंवा गाणी; हे केवळ सामान्य शब्दांसाठी एक उत्तम स्त्रोत नाहीत; तर ते आपल्याला शब्दसंग्रह लक्षात ठेवण्यास मदत करु शकतात. कारण ते नेहमी एखाद्या दृश्याशी; व्यक्तीशी किंवा वास्तविकतेशी संबंधित असतात. आयुष्यातील महत्वपूर्ण घटना; म्हणून, पुस्तके वाचण्याचा किंवा मूळ भाषेत चित्रपट पाहण्याचा प्रयत्न करा. उपशीर्षकांसह शब्दांचा अर्थ काय आहे ते शोधा; तुम्हाला समजत नसलेले एखादे वाक्य तुम्ही पाहिले किंवा ऐकले असेल तर ते लिहा; ते पहा आणि लक्षात ठेवा.

शब्दांच्या अर्थांचा अंदाज घ्या (How to Memorize New Vocabulary)

शब्दाचा अर्थ काय आहे याचा अंदाज घेण्यासाठी; उपसर्ग आणि प्रत्यय वापरा. उदाहरणार्थ: कदाचित आपण “मायक्रोबायोलॉजी” हा शब्द ओळखत नाही; परंतु कदाचित याचा अर्थ काय आहे; याचा अंदाज घेण्यास सक्षम असाल. प्रथम, उपसर्ग “मायक्रो” पहा; मायक्रो म्हणजे खूप लहान. आपणास हे देखील आठवत असेल की; “olog” म्हणजे एखाद्या विषयाचा अभ्यास, एखाद्या गोष्टीचा अभ्यास; आम्हाला आधीपासूनच माहित आहे की, या शब्दाच्या अर्थाचा एक भाग म्हणजे; “अभ्यास” + “काहीतरी लहान”. आता तुम्हाला कदाचित आठवेल की “बायो” म्हणजे सजीव वस्तू. तर आपण हे शोधू शकतो की; मायक्रोबायोलॉजी म्हणजे लहान सजीवांचा अभ्यास करणे होय. हे योग्य आहे. इंग्रजी एक कोडे सारखे आहे;

आपण नवीन शब्द तयार करण्यासाठी बर्‍याचदा; शब्दांच्या सुरुवातीस (un-, dis-, con-, micro-, etc.); आणि शब्दांच्या शेवटी (-ion, -tion, -ness, -ent, -able, -ly, -ive, etc.); अक्षरे वापरुन नवीन शब्द तयार करणे, त्यांच्या अर्थांचा अंदाज घेण्यास शिकतो.

विरोधाभासांद्वारे विचार करा आणि शिका

How to Memorize New Vocabulary
How to Memorize New Vocabulary/Photo by Alexas Fotos on Pexels.com

विरोधाभास असलेले शब्द, विरुद्धार्थी शब्द आणि समानार्थी असलेले शब्द; एकत्रितपणे जाणून घ्या. उदाहरणार्थ, rich हा शब्द व त्याचे समानार्थी शब्द; wealthy, prosperous व विरुद्धार्थी शब्द poor. या शब्दांचा वाक्यात उपयोग करा. जसे की, He is a rich man. She was the only daughter of a very wealthy man. It was a very prosperous city. नंतर poor या शब्दाचा; वरील वाक्यातील rich शब्दाऐवजी वापर करा. अशाप्रकारे आपण समान आणि विरुद्ध गोष्टी अधिक सहज लक्षात ठेवू शकतो.

पुनरावृत्ती अत्यंत महत्वाची आहे (How to Memorize New Vocabulary)

कोणताही अभ्यास लक्षात कसा ठेवावा; त्याचा अभ्यास करणा-या मानसशास्त्रज्ञांच्या मते; द्रुत आणि कायमस्वरुपी गोष्टी शिकण्याचा एक चांगला मार्ग म्हणजे नवीन शिकलेल्या शब्दांचा वाक्यात त्वरित वापर करा. 10 मिनिटांनंतर याचा वापर करा. एक तासानंतर, दिवसा नंतर, आठवड्यानंतर त्याचा वापर करा. त्यानंतर, आपल्याला क्वचितच पुनरावलोकन करावे लागेल.

आपण फक्त शब्दाची यादी लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करता तेव्हा काय होते?

आपण एक-एक शब्दाची लांबलचक यादी लक्षात ठेवण्यात सक्षम असाल; तरी त्याचा अर्थ असा नाही की; आपणास ते शब्द योग्य वेळी; संभाषणामध्ये वापरता येतील. संभाषणात आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी; आपण मूळ शब्द वाक्यात वापरण्यास शिकले पाहिजे. त्यासाठी आपणास स्वतंत्र शब्द; एकत्रित करावे लागतील, त्यातून व्याकरणाचा वापर करुन; योग्य शब्दरचना समजते. काही शब्दांचे बरेच अर्थ आहेत; सर्व अर्थ लक्षात ठेवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे; त्यांचा वाक्यात वापर करण्यास शिकणे. जेव्हा आपण एकल शब्दांचा अभ्यास करण्याऐवजी; संदर्भातील वाक्ये शिकता तेव्हा आपल्याला त्या वाक्यातील शब्दाचा अर्थ कळू शकतो.

नवीन शिकलेल्या शब्दांचा वापर वाक्यात करणे (How to Memorize New Vocabulary)

आपल्या मेंदूची साठवण क्षमता अमर्यादित असतानाही; संगणकासारखे कार्य करण्यास वायर्ड नसते. आपण एखादा नवीन शब्द एकदा वाचला; आणि लगेच तो कायमचा लक्षात राहील; अशी अपेक्षा करु शकत नाही. आपल्या मेंदूत कोणतीही नवीन माहिती; इतर काही विद्यमान माहितीशी जोडलेली असते; आणि नवीन माहिती आठवते. म्हणूनच, आपण केवळ संदर्भाशिवाय; वैयक्तिक शब्द शिकण्यावर लक्ष केंद्रित केल्यास; ते शब्द आपल्या अल्प-मुदतीच्या; स्मृतीत राहण्याची शक्यता असते. ते शब्द लवकरच विसरण्याची शक्यता असते; कारण आपण त्यांचा अर्थ आणि ते शब्द कसे वापरायचे; याबद्दल विचार केलेला नसतो. त्यासाठी ते शब्द वाक्यात वापरुन; अर्थपूर्ण वाक्य तयार केले तर; ते वाक्य व त्यातील कायमचे स्मरणात राहतात.

शब्दसंग्रह वाढवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे संदर्भांसह वाक्ये शिकणे

नवीन अभ्यासलेली माहिती; दीर्घकालीन स्मृतीमध्ये ठेवण्यासाठी; माहितीची मूळ संकल्पना समजली पाहिजे; तेव्हाच ती कायमची लक्षात राहते. आपल्या मनात नवीन माहितीसाठी चित्र तयार करणे; हे आपल्या मेंदूत कायम राखण्याचा एक चांगला मार्ग आहे. जेव्हा इंग्रजी शब्दसंग्रह शिकण्याची वेळ येते; तेव्हा आपण संदर्भांसह वाक्ये शिकलात तर ते अधिक प्रभावी ठरते; कारण वाक्ये लक्षात ठेवणे सोपे आहे. बर्‍याच इंग्रजी वाक्यांशांचे अर्थ असतात; त्यांचे एक प्रकारचे चित्र असते, एक कथा असते, खासकरुन जेव्हा आपण ते वाचत किंवा ऐकत असलेल्या एखाद्या गोष्टीवरुन शिकता.

अधिक शब्द अधिक जलद शिकण्याची चांगली कल्पना म्हणजे; त्यांना संदर्भात ठेवणे. शब्दांची सूची लिहिण्याऐवजी; त्यांचा वाक्यात वापर करण्याचा प्रयत्न करा. एखादा शब्द वास्तविक जीवनात कसा वापरला जातो; हे समजून घ्या. शिवाय, जर तुम्ही मजेदार वाक्यात त्यांचा वापर केला तर; ते लक्षात ठेवणे सोपे होईल. आपण कसे शिकता यावर अवलंबून, आपण रेखाचित्रे देखील बनवू शकता; किंवा प्रतिमा शोधू शकता जे वाक्यांना पूरक असतील आणि शब्द त्यांच्याशी संबंधीत असतील.

जेव्हा आपण वाक्ये शिकता तेव्हा आपण व्याकरण देखील शिकता

वाक्ये किंवा वाक्य शिकण्याचा आणखी एक फायदा हा आहे की; जेव्हा आपण वाक्ये किंवा वाक्य शिकता; तेव्हा आपण वेळेनुसार काही मूलभूत व्याकरण; अवचेतनपणे शिकू शकाल. आणि मग आपल्याकडे कोणत्याही परिस्थितीसाठी तयार उत्तरे आणि प्रतिसाद आहेत. जास्त विचार करण्याची गरज नाही. (How to Memorize New Vocabulary)

उदाहरणार्थ, जेव्हा आपण “जीवन निवडींनी परिपूर्ण होते” हे वाक्य शिकता; तेव्हा आपण केवळ एक शब्दच नव्हे तर 5 भिन्न शब्द देखील शिकू शकता. याव्यतिरिक्त, आपल्याला कदाचित हे माहित असेल की; “जीवन” ही एक एकल संज्ञा आहे; आणि एकलवाचक संज्ञा नंतर “आहे” “नाही” किंवा “आहे” आणि “च्या” नंतर क्रियापद नसून एक संज्ञा येते.

आणि म्हणूनच, भविष्यात जेव्हा आपण “जीवन” या विषयावर काहीही बोलता; तेव्हा आपोआप विचार न करता “आहेत” व्यतिरिक्त “आहे” या क्रियापदांचा वापर कराल. वाचा: 14 Benefits of Abacus for Kids | मुलांसाठी ॲबॅकस शिकण्याचे फायदे

आयुष्य आनंदाने भरले आहे, जीवन आश्चर्याने भरलेले आहे, जीवन रंगांनी परिपूर्ण आहे… अशा प्रकारच्या रचनेसह; आपण स्वत: हून भिन्न वाक्य देखील बनवू शकता. या मार्गाने शिकून, आपण आपले व्याकरण अधिक द्रुतगतीने सुधारित कराल.

वाक्ये शिकणे आपले इंग्रजी बोलणे आणि लिहिणे सुधारण्यास मदत करते

How to Memorize New Vocabulary
How to Memorize New Vocabulary/Photo by Dominika Roseclay on Pexels.com

संदर्भासह संपूर्ण वाक्ये शिकून आपल्याला हे समजले आहे की; विशिष्ट संदर्भांमध्ये बोलण्यात आणि लिहिण्यात; शब्द प्रत्यक्षात कसा वापरला जातो. दुसर्‍या शब्दांत, हे आपणास इंग्रजीमध्ये अधिक नैसर्गिकरित्या बोलण्यास आणि लिहिण्यास मदत करेल.

उदाहरणार्थ, आपण जर एखादयाला विचारले; “तुमचे आरोग्य चांगले आहे का?” अशा वेळी आपल्या म्हणण्याचा अर्थ; त्यांना पटकन समजणार नाही. जरी ते वाक्य व्याकरणाच्या रचनेच्या संदर्भात योग्य असले तरी. त्याऐवजी आपण “तुम्ही कसे आहात?” असे म्हटले तर किंवा “आपण कसे आहात?”, तर ते लगेच समजतील. त्यामुळे संभाषणात योग्य शब्द वारणे किती महत्वाचे आहे लक्षात येते. वाचा: How to be a Successful Student: विद्यार्थी यशस्वी होण्याचा मार्ग

शिकलेले शब्दवाक्ये दररोज संभाषणांमध्ये वापरा

शेवटचे परंतु किमान नाही; वास्तविक जीवनातील परिस्थितीत; आपल्याला शक्य तितके नवीन-शिकलेले वाक्प्रचार वापरण्याची आवश्यकता आहे. पुढच्या वेळी, जेव्हा आपण इंग्रजी संभाषणात सामील व्हाल; तेव्हा नेहमीच जुने वाक्प्रचार नेहमी वापरण्याऐवजी; तीच नवीन वाक्ये वापरा. आपण त्यांच्याबरोबर जितका अधिक सराव कराल तितक्या इंग्रजीमध्ये बोलण्यात आणि लिहिण्यास तुम्ही अधिक प्रवृत्त व्हाल. (How to Memorize New Vocabulary)

नवीन शब्दांसह मजेशीर कथा तयार करा (How to Memorize New Vocabulary)

नवीन शब्द लक्षात ठेवण्यासाठी; एक मेमरी ट्रिक आहे. फक्त एक वेडसर कथा बनवा; जी सर्व शब्द वापरते. आपण कथा बनवताना; प्रथम ती आपल्या मनात चित्रित करा. आपण कथा सहज लक्षात ठेवतो, विशेषत: वेड्या गोष्टी; ज्यांची आपण आपल्या मनात तपशीलवार कल्पना करु शकतो. वाचा: Career Opportunities in the Science: विज्ञान शाखेत करिअर संधी

कथा लिहिताना नवीन शब्द वाक्यात वापरा; उदाहरणार्थ, आपल्याला शूज, पियानो, झाड, पेन्सिल, पक्षी, बस, पुस्तके, ड्रायव्हर, कुत्रा; पिझ्झा, फ्लॉवर, बास्केटबॉल, दार, दूरदर्शन, चमचे, खुर्ची, उडी, नृत्य, संगणक, दगड इ. हे 20 शब्द लक्षात ठेवायचे असतील तर; त्यांचा वापर करुन आपण खालीलप्रमाणे कथा बनवू शकता. (How to Memorize New Vocabulary)

एक पियानो आहे जो शूज घालतो आणि झाडावर बसतो; झाड विचित्र आहे कारण कोणीतरी राक्षस पेन्सिलवर चिकटविला आहे. पेन्सिलवर एक पक्षी बसून; लोकांची पुस्तके वाचणारी बस पाहत आहे. ड्रायव्हरसुद्धा एक पुस्तक वाचत आहे; जे खराब आहे कारण त्याने ड्रायव्हिंगकडे लक्ष दिले नाही. तर, तो रस्त्याच्या मध्यभागी; पिझ्झा खात असलेल्या कुत्र्याला ठार मारतो.

ड्रायव्हरने एक खड्डा खणला; आणि त्यामध्ये कुत्र्याला पुरले आणि नंतर त्यावर एक फूल ठेवले. कुत्राच्या थडग्यात एक दरवाजा आहे; आणि तो उघडतो हे त्याच्या लक्षात आहे. आत तो एक टेलिव्हिजन पाहू शकतो; ज्याच्या वरच्या बाजूस अँटेनासाठी 2 चमचे आहेत. कोणीही दूरदर्शन पहात नाही कारण ते सर्व खुर्ची पहात आहेत. का? कारण खुर्ची उडी मारत आहे आणि नाचत आहे आणि संगणकावर दगड फेकत आहे.(How to Memorize New Vocabulary)

हे नक्की करुन पहा. आपण आश्चर्यचकित व्हाल!

धन्यवाद!

हे ही वाचा

आमच्या Etopcollection वेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

Diploma: The best career option after 10th

Diploma: The best career option after 10th | 10वी नंतर डिप्लोमा

Diploma: The best career option after 10th | 10वी नंतर करिअरचा सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे डिप्लोमा कोर्सेस; कमी कालावधी व कमी ...
Read More
The Best Law Courses After 12th

The Best Law Courses After 12th | 12वी नंतर कायदा अभ्यासक्रम

The Best Law Courses After 12th | 12वी नंतर कायदा अभ्यासक्रम; कायदा अभ्यासक्रम कोर्स, कालावधी, पात्रता; अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रमाचे प्रकार व ...
Read More
4 Important Actions About Aadhaar card

4 Important Actions About Aadhaar card | आधार अपडेट्स बाबत

4 Important Actions About Aadhaar card | आधार अपडेट्स बाबत महत्वाच्या चार क्रिया; आधार प्रमाणीकरण, इतिहास, पॅन- आधार लिंक, आधार ...
Read More
Latest Water Purification Technologies

Latest Water Purification Technologies | नवीन जल शुध्दी तंत्रज्ञान

Latest Water Purification Technologies | नवीन जल शुद्धीकरण तंत्रज्ञान; नॅनो तंत्रज्ञान, ध्वनिक नॅनोट्यूब तंत्रज्ञान, फोटोकॅटॅलिटिक तंत्रज्ञान, एक्वापोरिन्स तंत्रज्ञान आणि ऑटोमेटेड ...
Read More
Psychology: The best career option after 12th

Psychology: The best career option after 12th | मानसशास्त्र

Psychology: The best career option after 12th | 12 वी नंतर मानसशास्त्राचा अभ्यासक्रम; हा उत्तम करिअर पर्याय आहे. अभ्यासक्रम पात्रता, ...
Read More
How to Make a Career in Merchant Navy

How to Make a Career in Merchant Navy | करिअर इन मर्चंट नेव्ही

How to Make a Career in Merchant Navy | मर्चंट नेव्हीमध्ये करिअर कसे करावे; पात्रता, प्रवेश परीक्षा, अभ्यासक्रम, नोकरीच्या संधी; ...
Read More
Bachelor of Arts in Hotel Management

Bachelor of Arts in Hotel Management | हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये बीए

Bachelor of Arts in Hotel Management | हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये बीए, कोर्स, पात्रता, अभ्यासक्रम, महाविद्यालये, फी, करिअरची व्याप्ती बॅचलर ऑफ आर्ट्स ...
Read More
Marine Engineering: the best option for a career

Marine Engineering: the best option for a career | सागरी अभि.

Marine Engineering: the best option for a career | सागरी अभियांत्रिकी पदवी; प्रवेश, पात्रता, अभ्यासक्रम, महाविद्यालये, पगार व करिअर संधी ...
Read More
How to become a corporate lawyer

How to become a corporate lawyer | कॉर्पोरेट वकील कसे व्हावे

How to become a corporate lawyer | कॉर्पोरेट वकील कसे व्हावे, कॉर्पोरेट कायदा अभ्यासक्रम तपशील; पात्रता, प्रवेश, फी, कालावधी, करिअरच्या ...
Read More
Diploma in Information Technology

Diploma in Information Technology | माहिती तंत्रज्ञान डिप्लोमा

Diploma in Information Technology | माहिती तंत्रज्ञान डिप्लोमा; पात्रता, प्रवेश, अभ्यासक्रम, कौशल्ये, महाविदयालये, व्याप्ती, सरासरी वेतन व प्रमुख रिक्रुटर्स. माहिती ...
Read More
Spread the love