Skip to content
Marathi Bana » Posts » Taxable and Non-Taxable Allowances |करपात्र-अपात्र भत्ते

Taxable and Non-Taxable Allowances |करपात्र-अपात्र भत्ते

Taxable and Non-Taxable Allowance

Taxable and Non-Taxable Allowances | भत्ते, कर्मचा-यांना पगारापेक्षा जास्तीचे दिले जाणारे आर्थिक लाभ आहेत; त्यातील काही भत्ते करपात्र, अंशतः करपात्र आणि पूर्णपणे अकरपात्र आहेत.

भारतात, पगारातून उत्पन्न मिळवणाऱ्या व्यक्तींसाठी; आणि इतर प्रकारचे उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी, कर नियम वेगळे आहेत. ई-फायलिंग इन्कम टॅक्स त्यांच्यासाठी वरदान आहे; तथापि, त्यांना त्यांचे रिटर्न भरण्यासाठी त्यांचे पगाराचे उत्पन्न ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन फॉर्ममध्ये घोषित करावे लागेल; आणि त्यांचे विवरणपत्र भरताना नियोक्त्यांद्वारे विविध खर्चांची पूर्तता करण्यासाठी; दिलेल्या भत्त्यांची माहिती उपयोगी पडू शकते. (Taxable and Non-Taxable Allowances)

भत्ता म्हणजे काय? (Taxable and Non-Taxable Allowances)

Taxable and Non-Taxable Allowances
Photo by Polina Tankilevitch on Pexels.com

भत्ता हा कर्मचा-याला, नियोक्त्याने, नियमित पगारापेक्षा जास्त;  दिलेला आर्थिक लाभ आहे. हे फायदे सेवेच्या डिस्चार्जच्या सुविधेसाठी; खर्च होऊ शकणा-या; खर्चाची भरपाई करण्यासाठी प्रदान केले जातात. उदाहरणार्थ वाहतूक भत्ता, कामाच्या ठिकाणी येण्यासाठी झालेल्या खर्चासाठी दिला जातो; यापैकी काही भत्ते हेड पगारांतर्गत करपात्र आहेत. त्यापैकी काही पुन्हा अंशतः करपात्र असू शकतात; आणि काही करपात्र नाहीत किंवा करांपासून पूर्णपणे मुक्त आहेत.

करपात्र भत्ते (Taxable and Non-Taxable Allowances)

Taxable and Non-Taxable Allowances
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com
 1. महागाई भत्ता: महागाई भत्ता (DA) हा कर्मचा-यांना महागाईचा सामना करण्यासाठी; राहणीमान समायोजन भत्ता म्हणून दिला जाणारा भत्ता आहे. कर्मचाऱ्यांना दिलेला डीए; पगारासह पूर्णपणे करपात्र असतो. प्राप्तिकर कायदा अनिवार्य करतो की; डीएसाठी कर दायित्व आणि पगार भरलेल्या रिटर्नमध्ये घोषित करणे आवश्यक आहे.
 2. करमणूक भत्ता: कर्मचा-यांना मूळ पगाराच्या एक पंचमांश घोषित रकमेपैकी सर्वात कमी; भत्ता म्हणून मिळालेली वास्तविक रक्कम किंवा रु. 5,000. ग्राहकांच्या आदरातिथ्यावर झालेल्या खर्चाची परतफेड करण्यासाठी; कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता दिला जातो. तथापि, सरकारी कर्मचारी कलम 16 (ii) मध्ये प्रदान केलेल्या पद्धतीने सूटचा दावा करु शकतात; इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यावर कर भरावा लागतो.
 3. ओव्हरटाइम भत्ता: नियोक्ता नियमित कामाच्या वेळेपेक्षा जास्त काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना; ओव्हरटाइम भत्ता देऊ शकतात. याला ओव्हरटाइम म्हणतात आणि यासाठी मिळणारा कोणताही भत्ता पूर्णपणे करपात्र असतो.
 4. शहरी भत्ता: शहरी केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना शहर भरपाई भत्ता दिला जातो; जो खूप महाग असू शकतो आणि शहरांमध्ये वाढलेल्या राहणीमानाच्या खर्चाचा सामना करण्यासाठी; दिला जाणारा हा भत्ता पूर्णपणे करपात्र आहे.
 5. अंतरिम भत्ता: जेव्हा एखादा नियोक्ता अंतिम भत्त्याच्या बदल्यात; कोणताही अंतरिम भत्ता देतो; तेव्हा तो पूर्णपणे करपात्र होतो.
 6. प्रकल्प भत्ता: जेव्हा एखादा नियोक्ता कर्मचाऱ्यांना प्रकल्प खर्च पूर्ण करण्यासाठी भत्ता प्रदान करतो; तेव्हा तो देखील पूर्णपणे करपात्र असतो.
 7. टिफिन/जेवण भत्ता: काहीवेळा नियोक्ते कर्मचाऱ्यांना; टिफिन/जेवण भत्ता देऊ शकतात. हे पूर्णपणे करपात्र आहे.
 8. रोख भत्ता: जेव्हा नियोक्ता विवाह भत्ता, शोक भत्ता किंवा सुट्टी भत्ता यांसारखा रोख भत्ता प्रदान करतो; तेव्हा तो पूर्णपणे करपात्र होतो.
 9. नॉन-प्रॅक्टिसिंग भत्ता: जेव्हा डॉक्टर विविध प्रयोगशाळा/संस्थांच्या क्लिनिकल केंद्रांशी संलग्न असतात; तेव्हा त्यांना दिलेला कोणताही नॉन-प्रॅक्टिसिंग भत्ता; पूर्णपणे करपात्र होतो.
 10. वॉर्डन भत्ता: जेव्हा एखादा नियोक्ता एखाद्या शैक्षणिक संस्थेत वॉर्डन म्हणजेच; कीपर म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला भत्ता देतो; तेव्हा मिळालेला भत्ता पूर्णपणे करपात्र असतो.
 11. सेवक भत्ता: जेव्हा एखादा नियोक्ता एखाद्या कर्मचाऱ्याला नोकराच्या सेवांमध्ये व्यस्त ठेवण्यासाठी पैसे देतो तेव्हा असा भत्ता करपात्र असतो. वाचा: Rectification of Mistake u/s 154 | 154 अंतर्गत चूक सुधारणे

अंशतः करपात्र भत्ते (Taxable and Non-Taxable Allowances)

Taxable and Non-Taxable Allowance
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com
 1. घरभाडे भत्ता (HRA): जेव्हा एखादा नियोक्ता कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी भत्ता देतो; तेव्हा त्याला घरभाडे भत्ता म्हणतात. कलम 10 (13A) अंतर्गत कर सवलत तीनपैकी जी रक्कम कमी असेल; त्यावर दावा केला जाऊ शकतो. जसे की, मूळ पगाराच्या 10% कमी वास्तविक भाडे दिले जाते; महानगरांमध्ये म्हणजे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई किंवा कोलकाता; मूळ पगाराच्या 50% इतक्‍या नाहीतर 40% जर निवासाची व्यवस्था नॉन-मेट्रोमध्ये असेल. अशा कपातीचा दावा केल्यानंतर प्राप्त झालेल्या घरभाडे भत्त्याची; कोणतीही रक्कम करपात्र आहे.
 2. निश्चित वैद्यकीय भत्ता: जेव्हा कर्मचारी किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणीही सदस्य आजारी पडतो तेव्हा; नियोक्त्याने दिलेला हा भत्ता त्यांच्या उपचारासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी असतो. अशी कोणतीही प्रतिपूर्ती प्रति वर्ष रु. 15,000 पेक्षा जास्त असल्यास; समान करपात्र आहे.
 3. विशेष भत्ता: कर्मचार्‍यांना दिलेला विशेष भत्ता कलम 14(i) अंतर्गत समाविष्ट केला जातो; आणि अनुलाभाच्या कक्षेत येत नाही. हे अनिवार्यपणे कर्तव्याच्या कामगिरीसाठी अंशतः करपात्र आहे.

करसवलत (अकरपात्र) भत्ते (Taxable and Non-Taxable Allowances

Taxable and Non-Taxable Allowances
Photo by Monstera on Pexels.com

UNO चे सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश आणि कर्मचारी; यांना दिले जाणारे काही भत्ते करपात्र नसतात. जसे की, विशेष भत्तेयामध्येसरकारचे परदेशात तैनात कर्मचारी, अतिरिक्त भत्ता; UNO कर्मचाऱ्यांना  मिळणाराभत्ता, शहर भरपाई भत्ता

 1. परदेशातील नोकर: भारत सरकारच्या नोकरांना परदेशात सेवा करताना भत्ता दिला जातो, तेव्हा अशा उत्पन्नाला करातून पूर्णपणे सूट मिळते.
 2. अतिरिक्त भत्ते: उच्च न्यायालय आणि अनुसूचित जातीच्या न्यायाधीशांना दिलेले अतिरिक्त भत्ते कर आकारले जात नाहीत.
 3. UNO द्वारे दिलेला भत्ता: UNO च्या कर्मचार्‍यांना मिळणारे भत्ते करातून पूर्णपणे मुक्त आहेत.
 4. न्यायाधीशांना भरपाई देणारा भत्ता: जेव्हा न्यायाधीशांना भरपाई भत्ता मिळतो तेव्हा तो करपात्र नसतो.

आयकर रिटर्न बाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

Questions
Photo by Thirdman on Pexels.com

 भारतामध्ये आर्थिक वर्षात मिळवलेल्या उत्पन्नावर; आयकर रिटर्न भरणे हे तुमचे कर्तव्य आहे. 31 मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर;  आयकर विभाग तुम्हाला तुमचे विवरणपत्र तयार करण्यासाठी; आणि फाइल करण्यासाठी काही वेळ देतो. तुम्हाला तुमची रिटर्न देय तारखेच्या आत भरणे आवश्यक आहे; असे न केल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागेल.  

भारतात आयकर रिटर्न भरण्याची औपचारिकता थोडी तांत्रिक आहे; त्यामुळे रिटर्न भरताना करदात्यांना अनेक प्रश्न पडतात. आयकर रिटर्नबद्दल करदात्यांना त्रास देणारे सर्वात सामान्य प्रश्न; आणि त्यांचे समाधानकारक उत्तरे येथे दिलेली आहेत.

वाचा: The best tricks to save tax | कर वाचवण्याचे सर्वोत्तम मार्ग 

आयकर भरण्यासाठी कोणता आयकर फॉर्म भरला पाहीजे?

ITR FORM
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

आयकर फॉर्मची निवड हे अनेक करदात्यांना गोंधळात टाकते; कारण विविध प्रकारचे आयकर रिटर्न फॉर्म आहेत; आणि प्रत्येक आयटीआरचा विशिष्ट उपयोग आहे. योग्य आयटीआर तुमचे उत्पन्न, त्याचे स्रोत आणि तुम्ही कोणत्या प्रकारचे करदाते आहात; यावर अवलंबून असते. जसे की,  

 • आयटीआर-1(सहज): निवासी व्यक्ती भरु शकते, ज्यांचे एकूण उत्पन्न रुपये 50 लाखांपेक्षा कमी आहे; तसेच, उत्पन्नाच्या स्रोतात पगार किंवा निवृत्तीवेतन, आणि एक घर संपत्ती किंवा इतर स्रोत यांचा समावेश होतो.
 • आयटीआर- 2: आयटीआर-1 मध्ये नमूद केलेल्या स्त्रोतांमधून; उत्पन्न रुपये 50 लाखांपेक्षा जास्त असेल. भांडवली नफ्यातून उत्पन्न असेल, एकापेक्षा जास्त घरांच्या मालमत्तेतून उत्पन्न असल्यास; परदेशी उत्पन्न किंवा परदेशी मालमत्ता असल्यास, एखाद्या कंपनीचे संचालक असल्यास; असूचीबद्ध इक्विटी शेअर्स असतील तर.
 • आयटीआर- 3: ITR-2 अंतर्गत पात्र असलेल्यांचा समावेश असेल, व्यवसायामधून मिळालेले उत्पन्न असल्यास; एखाद्या फर्ममध्ये भागीदार असल्यास, अनुमानित उत्पन्न रुपये 50 लाखांपेक्षा कमी असल्यास.
 • आयटीआर- 4 (सुगम): आयटीआर अंतर्गत पात्र स्त्रोतांकडून अनुमानित उत्पन्न रुपये 50 लाखांपेक्षा जास्त असेल.
 • ITR- 5 (आयटीआर- 5): भागीदारी संस्था, AOPs, BOIs आणि LLPs द्वारे वापरण्यासाठी.
 • आयटीआर- 6: कंपनी जी कलम 11 अंतर्गत उपलब्ध सवलतींचा दावा करत नाही.
 • आयटीआर-7 : आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 139 (4A), (4B), (4C) आणि (4D) अंतर्गत निर्दिष्ट केल्यानुसार एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी. वाचा: How to e-Verify Income Tax Return? | ITR पडताळणी कशी करावी?

एकूण उत्पन्न, करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असले तरी, आयकर रिटर्न भरला पाहिजे का?

Taxable and Non-Taxable Allowance
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

होय,  जर एखादया व्यक्तीचे एकूण उत्पन्न रुपये 2.5 लाखांपर्यंत असल्यास; त्या व्यक्तीला आयकर रिटर्न भरण्याची गरज नाही. तथापि, एखादया व्यक्तीचे एकूण उत्पन्न रुपये 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास; त्या व्यक्तीला रिटर्न भरणे अनिवार्य होईल. जरी, वजावट आणि सवलतींनंतर, करपात्र उत्पन्न रुपये 2.5 लाखांपेक्षा कमी झाले; तरीही, त्या व्यक्तीचे एकूण उत्पन्न, त्याचे स्रोत, उपलब्ध वजावट; आणि सवलत सांगणारे आयकर रिटर्न ई-फाइल करावे लागेल.

त्या व्यक्तीला कर भरावा लागणार नसला तरी; रिटर्न भरणे अनिवार्य आहे. तसेच जर, त्या व्यक्तीच्या उत्पन्नातून TDS कापला गेला असेल; जो  करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर आयकर परताव्याचा दावा करण्यासाठी रिटर्न भरणे गरजेचे आहे.

वाचा: Know All About House Rent Allowance | घरभाडे भत्ता

कलम 80C अंतर्गत पात्र कपाती कोणत्या आहेत?

Taxable and Non-Taxable Allowance
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

कलम 80C अंतर्गत विविध प्रकारची गुंतवणूक आणि खर्चासाठी; रुपये 1.5 लाखांपर्यंत कपात करण्याची परवानगी देते. कलम 80C अंतर्गत; सामान्यतः उपलब्ध असलेल्या पात्र कपातीची यादी खालीलप्रमाणे आहे. वाचा: Tax-saving rules and ways to save tax |करबचत नियम आणि मार्ग

 • जीवन विमा पॉलिसी
 • ELSS योजना
 • PPF
 • EPF
 • सुकन्या समृद्धी योजना
 • 5 वर्षांची बँक किंवा पोस्ट ऑफिस ठेव
 • ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना
 • NSC किंवा KVP
 • वाचा:Complete these tasks before 31 March | ITR बद्दलची कार्ये

खालील गोष्टींवर झालेला खर्च

 • गृहकर्जाची मुख्य परतफेड.
 • मालमत्तेवर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क.
 • 2 मुलांसाठी शिकवणी खर्च दिले जातात.
 • कलम 80CCC पेन्शन प्लॅनसाठी भरलेल्या विमा प्रीमियमसाठी; कपातीला देखील परवानगी देते. तथापि, एकूण वजावट मर्यादा रुपये 1.5 लाख आहे; ज्यामध्ये कलम 80C वजावटी देखील समाविष्ट आहेत.
 • वाचा: Important Questions About Income Tax | आयकर बाबतचे प्रश्न

टॅक्स रिटर्न नाकारले जातात का?

Taxable and Non-Taxable Allowance
Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

कर पडताळणी फॉर्म नाकारला जाऊ शकतो; जरी हे असामान्य असले तरी काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये ते होऊ शकते. जसे की, जर तुम्ही त्यावर स्वाक्षरी केली नसेल; त्याची गुणवत्ता खराब असेल किंवा तुम्ही उशीरा फाइल केली असेल तर; आयटीआर-व्ही आयटी विभागाकडून नाकारले जाऊ शकतो. जर फॉर्म नाकारला गेला, तर तुम्ही दुसरा ITR-V प्रिंट करु शकता; त्यावर स्वाक्षरी करु शकता आणि CPC कडे पाठवू शकता. वाचा: Avoid these mistakes while filing ITR | ITR भरताना या चुका टाळा

ऑनलाइन इन्कम टॅक्स रिटर्न भरल्यानंतर; 120 दिवसांच्या आत ही सुविधा उपलब्ध आहे. शिवाय, 120 दिवसांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी योग्य फॉर्म पाठवावा. वाचा: Excellent Tax Saving Investment Options | कर बचत योजना

आधार ओटीपी, प्रचलित बँक खाते, डीमॅट खाते इत्यादीसारख्या इतर ऑनलाइन खात्यांद्वारे ईव्हीसी तयार करणे; यासारख्या विविध पद्धतींद्वारे प्राप्तिकर रिटर्नची ई-पडताळणी करण्याची प्रक्रिया आहे. वाचा: How to plan IT for the FY 2022-23 | आयकर नियोजन

तुमचा ITR-V नाकारला गेल्यास तुम्हाला एसएमएस; आणि ईमेल देखील मिळेल. त्यावर लक्ष ठेवा जेणेकरुन तुम्ही फॉर्म दुरुस्त करु शकता; आणि कर भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तो पुन्हा पाठवू शकता. वाचा: What to do if you fail to file ITR in time? |वेळेत ITR भरला नाही!

उत्पन्नातून TDS कापूनही काही वेळा ज्यादा कर का भरावा लागतो?

Taxable and Non-Taxable Allowance
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

पगारावरील टीडीएस पगारातील मिळकत गृहीत धरुन नियोक्ता कपात करतो. परंतू, उत्पन्नाचे इतर स्रोत असल्यास; त्या उत्पन्नावर अतिरिक्त कर भरावा लागेल. इतर मिळकतींच्या बाबतीत; TDS सहसा लागू आणि आयकर कायद्याने विहित केलेल्या दरांवर कापला जातो. तथापि, कर कंस 20% किंवा 30% असल्यास; अतिरिक्त कर भरावा लागेल.

रिटर्न फाइलिंग बाबत दंड टाळण्यासाठी; ऑनलाइन इन्कम टॅक्स रिटर्न देय तारखेच्या आत फाइल करा. तसेच, कर वाचवण्यासाठी उपलब्ध कपातीचा वापर करा. वाचा: How to Check Income Tax Refund? | टॅक्स रिफंड कसा तपासायचा?

टीप: येथे असलेली माहिती सामान्य स्वरुपाची आहे आणि ती केवळ शैक्षणिक हेतूंसाठी आहे. येथे कोणत्याही गोष्टीचा अर्थ गुंतवणूक,  आर्थिक किंवा कर आकारणी सल्ला म्हणून घेतला जाऊ नये. तसेच कोणत्याही आर्थिक उत्पादनासाठी आमंत्रण, विनंती किंवा जाहिरात म्हणून विचार केला जाऊ नये.

वाचकांना विवेकबुद्धीचा वापर करण्याचा सल्ला दिला जातो आणि कोणत्याही आर्थिक उत्पादनाच्या संदर्भात कोणताही गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी स्वतंत्र व्यावसायिक सल्ला घ्यावा. या माहितीच्या वापरामुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही निर्णयासाठी मराठीबाणा जबाबदार नाही.

Related Posts

Post Categories

आमच्या Etopcollection वेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek | सिद्धिविनायक

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek | सिद्धिविनायक सिद्धटेक, धार्मिक महत्व, आख्यायिका, मंदिराचा इतिहास, मंदिराची रचना, सिद्धिविनायकाची मूर्ती, उत्सव, मंदिराकडे ...
Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon

Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon | मोरेश्वर, मोरगाव

Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon | पहिला गणपती- मोरगावचा श्री मोरेश्वर, मोरेश्वर गणपती मंदिराचे धार्मिक महत्त्व, आख्यायिका , मंदिराची ...
What are daily good habits?

What are daily good habits? | रोजच्या चांगल्या सवयी काय आहेत?

What are daily good habits? | रोजच्या चांगल्या सवयी काय आहेत? सवय ही वर्तनाची नित्यकृती आहे, ज्याची नियमितपणे पुनरावृत्ती होते ...
Share the lessons you have learned in life

Share the lessons you have learned in life | आयुष्यात शिकलेले धडे

Share the lessons you have learned in life | तुम्ही आयुष्यात शिकलेले धडे शेअर करा; इतरांसह कल्पना सामायिक करा, आदर, ...
Know the effects of multitasking on health

Know the effects of multitasking on health | मल्टीटास्किंगचे परिणाम

Know the effects of multitasking on health | आरोग्यावर मल्टीटास्किंगचे परिणाम, मल्टीटास्किंगचा मेंदूच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो ते जाणून घ्या ...
Value of additional courses to get a job

Value of additional courses to get a job | नोकरीसाठी अतिरिक्त कोर्स

Value of additional courses to get a job | नोकरी मिळविण्यासाठी अतिरिक्त अभ्यासक्रमांचे मूल्य, अतिरिक्त अभ्यासक्रम व्यावसायिकांना रोजगाराच्या उदयोन्मुख संधी ...
How to Memorize Study?

How to Memorize Study? | अभ्यास लक्षात कसा ठेवावा?

How to Memorize Study? | अभ्यास लक्षात कसा ठेवावा? अभ्यास लक्षात ठेवणे ही एक कला आहे. त्यासाठी नेमके काय केले ...
Best Qualities of a Great Lawyer

Best Qualities of a Great Lawyer | चांगल्या वकिलाचे गुण

Best Qualities of a Great Lawyer | चांगल्या वकिलाचे उत्तम गुण, सर्वोत्कृष्ट वकील हे कायदेशीर व्यवसायासाठी परिपूर्ण होण्यास उपयुक्त कौशल्ये ...
Sources of water pollution and its control

Sources of water pollution and its control | जल प्रदूषण

Sources of water pollution and its control | जल प्रदूषण, कारणे, परिणाम, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि इतर महत्वाच्या पर्यावरणीय समस्यांबद्दल अधिक ...
How to be a Good Husband

How to be a Good Husband | चांगला पती कसा असावा

How to be a Good Husband | चांगला पती कसा असावा, जाे आपले आई-वडील, पत्नी व मुले आणि आपले कुटुंब ...
Spread the love