Skip to content
Marathi Bana » Posts » The Best Law Courses After 12th | कायदा अभ्यासक्रम

The Best Law Courses After 12th | कायदा अभ्यासक्रम

The Best Law Courses After 12th

The Best Law Courses After 12th | 12वी नंतर कायदा अभ्यासक्रम; कायदा अभ्यासक्रम कोर्स, कालावधी, पात्रता; अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रमाचे प्रकार व व्याप्ती.

एचएससी किंवा इयत्ता 12वी नंतरच्या लोकप्रिय कायदा अभ्यासक्रमांमध्ये; एलएलबी, एलएलएम; बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएस्सी एलएलबी, बीबीए एलएलबी; इत्यादी सारख्या एकात्मिक कायदा अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. कायद्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त, विद्यार्थी विविध ऑनलाइन कायदा अभ्यासक्रमाची निवड करु शकतात. The Best Law Courses After 12th.

विद्यार्थ्यांना कायद्याच्या मूलभूत गोष्टी शोधण्यात; किंवा The Best Law Courses After 12th; एखाद्या विशिष्ट विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यास मदत करणारी; अनेक प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आहेत. 12वी नंतर कायदा अभ्यासक्रम करण्यासाठी मूलभूत पात्रता निकष म्हणजे; विदयार्थ्याने इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेत किमान 50% एकूण गुण मिळवणे आवश्यक आहे.

वाचा: BA in English Literature | इंग्रजी साहित्यामध्ये बीए

काही प्रमुख विधी महाविद्यालये; The Best Law Courses After 12th; कायदा अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी; कायदा प्रवेश परीक्षांच्या निकालांचा विचार करतात. पोस्टग्रॅड लॉ अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांनी; संबंधित विषयातून पदवी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. फौजदारी कायदा, कॉर्पोरेट कायदा आणि सायबर कायदा हे कायद्यातील सर्वोच्च स्पेशलायझेशन आहेत.

विद्यार्थ्यांना सर्वसाधारणपणे किंवा विशिष्ट स्पेशलायझेशनमध्ये; The Best Law Courses After 12th, कायद्याचा पाठपुरावा करण्याचा पर्याय असतो. कायद्याच्या स्पेशलायझेशनमध्ये पदवीनंतर उच्च पगाराची शक्यता असते.

प्रमुख कायदा अभ्यासक्रम कोर्स व कालावधी

Law Books
Photo by Pixabay on Pexels.com
 • सायबर लॉ मध्ये सर्टिफिकेट कोर्स, कालावधी 3 महिने ते 1 वर्ष
 • मानवाधिकारातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, कालावधी 6 महिने ते 2 वर्ष
 • कॉर्पोरेट लॉ डिप्लोमा, कालावधी 6 महिने ते 2 वर्ष
 • डिप्लोमा इन लेबर लॉ, कालावधी 1 वर्ष
 • डिप्लोमा इन टॅक्सेशन लॉ, कालावधी 1 वर्ष
 • एलएलबी, कालावधी 3 वर्षे
 • बीए एलएलबी, कालावधी 5 वर्षे
 • बीएस्सी एलएलबी, कालावधी 5 वर्षे
 • एलएलएम, कालावधी 2 वर्षे
 • LLM फौजदारी कायदा, कालावधी 3 वर्षे
 • सायबर लॉ मध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा, कालावधी 2 वर्षे
 • पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन लॉ, कालावधी 1 वर्ष

12वी नंतर कायदा अभ्यासक्रम पात्रता

The Best Law Courses After 12th
Photo by CQF-Avocat on Pexels.com

The Best Law Courses After 12th नंतर, कायद्याच्या अभ्यासक्रमासाठी; सामान्य पात्रता निकष म्हणजे; उमेदवार मान्यताप्राप्त बोर्डातून कोणत्याही शाखेतील; इयत्ता 12 वी परीक्षा किमान 50% गुणांसह उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. कायद्यातील सर्व लोकप्रिय अभ्यासक्रमांसाठी; 12 वी नंतर कायद्याची पात्रता खालील प्रमाणे आहे.

 • कायद्यातील प्रमाणपत्र: त्याही शाखेतील एसएससी, एचएससी किंवा पदवी उत्तीर्ण. काही अभ्यासक्रम कायदा आणि इतर क्षेत्रातील कार्यरत व्यावसायिकांसाठी देखील योग्य आहेत.
 • कायद्याचा डिप्लोमा: कोणत्याही शाखेत मान्यताप्राप्त बोर्डातून 12वी उत्तीर्ण. पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी; एखाद्याने मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही शाखेतील पदवी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
 • बॅचलर ऑफ लॉ (LLB): मान्यताप्राप्त बोर्डातून 12वी किमान 45% गुणांसह उत्तीर्ण एलएलबी, एलएलएम; बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएस्सी एलएलबी; बीबीए एलएलबी, बीटेक एलएलबी इ. साठी किमान; 45 ते 50% गुणांसह मान्यताप्राप्त बोर्डातून 12वी उत्तीर्ण असावे.
 • मास्टर ऑफ लॉ (LLM): कायद्याचा कोणताही पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा.

कायदा अभ्यासक्रम फी- The Best Law Courses After 12th

The Best Law Courses After 12th
Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

12वी नंतर अभ्यासक्रमाचा प्रकार; कॉलेज आणि कालावधीनुसार; The Best Law Courses After 12th कोर्सची फी बदलते. कायद्यातील ऑनलाइन, प्रमाणपत्र आणि डिप्लोमा अभ्यासक्रमांची फी; पदवी अभ्यासक्रमांपेक्षा खूपच कमी असते. विविध अभ्यासक्रमांसाठी सरासरी लॉ कोर्स फी 2 हजार ते 7 लाखापर्यंत असते.

वाचा: Best Qualities of a Great Lawyer | चांगल्या वकिलाचे गुण

एलएलबी अभ्यासक्रम- The Best Law Courses After 12th

एलएलबी कोर्समध्ये कायदेशीर माहिती आणि सेवांशी संबंधित; विविध क्षेत्रांचा समावेश होतो. एलएलबी अभ्यासक्रमांसाठी तपशीलवार सेमिस्टर-निहाय अभ्यासक्रम पहा.

सेमिस्टर: I

 • कामगार कायदा
 • कौटुंबिक कायदा I
 • गुन्हा
 • महिला आणि कायदा

सेमिस्टर: II

 • कौटुंबिक कायदे II
 • जाचक कायदा आणि ग्राहक संरक्षण कायदा
 • घटनात्मक कायदा
 • व्यावसायिक नैतिकता

III: सेमिस्टर

 • पुरावा कायदा
 • मानवी हक्क आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा
 • पर्यावरण कायदा
 • लवाद, सामंजस्य आणि पर्यायी

IV: सेमिस्टर

 • न्यायशास्त्र
 • व्यावहारिक प्रशिक्षण – कायदेशीर मदत
 • मालमत्ता कायद्याच्या हस्तांतरणासह मालमत्ता कायदा
 • आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र कायदा

सेमिस्टर: V

 • सिव्हिल प्रोसिजर कोड (CPC)
 • नियमांचे स्पष्टीकरण
 • कायदेशीर लेखन
 • जमीन कायदे: कमाल मर्यादा आणि इतर स्थानिक कायदे
 • प्रशासकीय कायदा
 • वाचा: Know details about an Economist | अर्थशास्त्रज्ञ

सेमिस्टर: VI

डिप्लोमा इन लॉ- The Best Law Courses After 12th

The Best Law Courses After 12th
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

कायद्यातील डिप्लोमा हा कायद्याच्या विविध क्षेत्रातील; सायबर कायदा, कर आकारणी कायदा, कामगार कायदा इ. 1 वर्षाचा The Best Law Courses After 12th; पदवीपूर्व अभ्यासक्रम आहे. 12वी नंतर कायद्यातील डिप्लोमासाठी मूलभूत पात्रता निकष म्हणजे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी पूर्ण करणे, काही महाविद्यालये मात्र प्रवेशासाठी बारावीचे गुण स्वीकारतात.

The Best Law Courses After 12th नंतर, डिप्लोमा इन लॉ अंतर्गत, विविध स्पेशलायझेशन आणि डिप्लोमा इन लॉ अभ्यासक्रम आहेत. ते ऑफर करणार्‍या; प्रमुख महाविद्यालयांबद्दल; अधिक जाणून घेण्यासाठी खालील यादी पहा.

 • डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी
 • डिप्लोमा इन टॅक्सेशन लॉ
 • कामगार कायदे आणि कामगार कल्याण डिप्लोमा
 • कामगार कायद्याचा डिप्लोमा
 • सायबर लॉ मध्ये डिप्लोमा
 • सायबर लॉ मध्ये पीजी डिप्लोमा
 • बौद्धिक संपदा अधिकारांमध्ये पदव्युत्तर पदविका
 • पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन ह्युमन राइट्स
 • कॉर्पोरेट लॉ मध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा
 • बिझनेस लॉ मध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा
 • वाचा: List of the top courses after 12th Arts | 12 वी कला नंतर काय?

एकात्मिक कायदा अभ्यासक्रम

हे दुहेरी पारंपारिक पदवी अभ्यासक्रम आहेत. एक कायद्यासाठी आणि दुसरा दुसऱ्या शाखेतील. हे एकतर कला, वाणिज्य, व्यवस्थापन, विज्ञान किंवा तंत्रज्ञान क्षेत्रात असू शकते.

एकात्मिक कायदा अभ्यासक्रम 5 वर्षांचा असतो. या अभ्यासक्रमांना प्रवेश परीक्षेसाठी पात्र ठरल्यानंतर; प्रवेश दिला जातो. 12वी नंतरच्या एकात्मिक कायदा अभ्यासक्रमांची यादी पहा.

क्रिमिनल लॉ अभ्यासक्रम

The Best Law Courses After 12th
Photo by Kindel Media on Pexels.com

The Best Law Courses After 12th, क्रिमिनल लॉ कोर्सेसमध्ये विविध कायद्यांबद्दल; विविध विषयांचा समावेश आहे; जे कार्यक्षेत्रात गुंतलेले आहेत. हे अभ्यासक्रम नियम, कायदे आणि न्यायिक प्रणालींच्या अभ्यासाभोवती फिरतात. जे कोणत्याही हानिकारक किंवा बेकायदेशीर कृत्याविरूद्ध; चाचण्या घेण्याशी संबंधित आहेत. बारावीनंतरच्या फौजदारी कायद्याच्या अभ्यासक्रमांची यादी पहा.

कॉर्पोरेट लॉ अभ्यासक्रम

Lawyer
Photo by Pavel Danilyuk on Pexels.com

The Best Law Courses After 12th कॉर्पोरेट कायदा हे कायद्यातील; लोकप्रिय स्पेशलायझेशनपैकी एक आहे. कॉर्पोरेट कायद्यामध्ये फायनान्स आणि अकाउंटन्सीशी संबंधित; कागदपत्रांचा समावेश होतो. 12वी नंतरच्या कॉर्पोरेट लॉ अभ्यासक्रमांची यादी येथे आहे.

 • कॉर्पोरेट कायद्यातील प्रमाणपत्र
 • एलएलएम कॉर्पोरेट कायदा
 • कॉर्पोरेट आणि कमर्शियल लॉ मध्ये एलएलएम
 • कॉर्पोरेट कायद्यातील प्रगत डिप्लोमा
 • पीजी डिप्लोमा इन बिझनेस आणि कॉर्पोरेट लॉ बॅचलर डिग्री
 • पीजी डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट लॉ आणि मॅनेजमेंट
 • कॉर्पोरेट कायद्यातील बीबीए एलएलबी
 • पीजी डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट लॉ बॅचलर डिग्री
 • बीएस्सी एलएलबी
 • कॉर्पोरेट आणि सिक्युरिटीज कायद्यातील एलएलएम
 • LLM कॉर्पोरेट आणि बिझनेस लॉ
 • वाचा: A career in the Fashion Designing | फॅशन डिझायनिंगमध्ये करिअर

अभ्यासक्रमाची व्याप्ती- The Best Law Courses After 12th

The Best Law Courses After 12th अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर; विद्यार्थी केवळ वकील म्हणून करिअर करु शकत नाहीत तर; ते सरकारी, खाजगी, कॉर्पोरेट, बँका, कंपन्या; फर्म्स इत्यादींसह विविध क्षेत्रांमध्ये नोकरी शोधू शकतात.

वकील, कायदा अधिकारी, वादक, कॉर्पोरेट वकील आणि कायदेशीर सल्लागार; हे 12वी नंतर कायद्याचे अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर; उच्च पगाराच्या नोकरीच्या संधी आहेत.

एक वकील फ्रेशर म्हणून वार्षिक सरासरी; 3 ते 5 लाख लाख कमावण्याची अपेक्षा करु शकतो. एक वर्षांच्या अनुभवासह, वकिलाचा पगार; वार्षिक सरासरी रु. 5 ते 10 लाखांच्या श्रेणीत असू शकतो.

Related Posts

Post Categories

आमच्या Etopcollection वेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek | सिद्धिविनायक

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek | सिद्धिविनायक सिद्धटेक, धार्मिक महत्व, आख्यायिका, मंदिराचा इतिहास, मंदिराची रचना, सिद्धिविनायकाची मूर्ती, उत्सव, मंदिराकडे ...
Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon

Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon | मोरेश्वर, मोरगाव

Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon | पहिला गणपती- मोरगावचा श्री मोरेश्वर, मोरेश्वर गणपती मंदिराचे धार्मिक महत्त्व, आख्यायिका , मंदिराची ...
What are daily good habits?

What are daily good habits? | रोजच्या चांगल्या सवयी काय आहेत?

What are daily good habits? | रोजच्या चांगल्या सवयी काय आहेत? सवय ही वर्तनाची नित्यकृती आहे, ज्याची नियमितपणे पुनरावृत्ती होते ...
Share the lessons you have learned in life

Share the lessons you have learned in life | आयुष्यात शिकलेले धडे

Share the lessons you have learned in life | तुम्ही आयुष्यात शिकलेले धडे शेअर करा; इतरांसह कल्पना सामायिक करा, आदर, ...
Know the effects of multitasking on health

Know the effects of multitasking on health | मल्टीटास्किंगचे परिणाम

Know the effects of multitasking on health | आरोग्यावर मल्टीटास्किंगचे परिणाम, मल्टीटास्किंगचा मेंदूच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो ते जाणून घ्या ...
Value of additional courses to get a job

Value of additional courses to get a job | नोकरीसाठी अतिरिक्त कोर्स

Value of additional courses to get a job | नोकरी मिळविण्यासाठी अतिरिक्त अभ्यासक्रमांचे मूल्य, अतिरिक्त अभ्यासक्रम व्यावसायिकांना रोजगाराच्या उदयोन्मुख संधी ...
How to Memorize Study?

How to Memorize Study? | अभ्यास लक्षात कसा ठेवावा?

How to Memorize Study? | अभ्यास लक्षात कसा ठेवावा? अभ्यास लक्षात ठेवणे ही एक कला आहे. त्यासाठी नेमके काय केले ...
Best Qualities of a Great Lawyer

Best Qualities of a Great Lawyer | चांगल्या वकिलाचे गुण

Best Qualities of a Great Lawyer | चांगल्या वकिलाचे उत्तम गुण, सर्वोत्कृष्ट वकील हे कायदेशीर व्यवसायासाठी परिपूर्ण होण्यास उपयुक्त कौशल्ये ...
Sources of water pollution and its control

Sources of water pollution and its control | जल प्रदूषण

Sources of water pollution and its control | जल प्रदूषण, कारणे, परिणाम, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि इतर महत्वाच्या पर्यावरणीय समस्यांबद्दल अधिक ...
How to be a Good Husband

How to be a Good Husband | चांगला पती कसा असावा

How to be a Good Husband | चांगला पती कसा असावा, जाे आपले आई-वडील, पत्नी व मुले आणि आपले कुटुंब ...
Spread the love