Skip to content
Marathi Bana » Posts » Know The Career After BSc Biology | बायोलॉजी

Know The Career After BSc Biology | बायोलॉजी

Know The Career After BSc Biology

Know The Career After BSc Biology | बीएस्सी बायोलॉजी नंतर सर्वोत्तम करिअर पर्याय, आवश्यक कौशल्ये व सरासरी वेतन.

विज्ञान शाखेतील पदवी धारकांना बी.एस्सी नंतर नोकरीच्या अनेक संधी आहेत. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी ते कोणत्या डोमेनमध्ये बसतात ते समजून घेणे आवश्यक आहे. नोकऱ्यांबद्दल चर्चा करण्यापूर्वी, प्रथम जीवशास्त्र पदवी अभ्यासक्रम समजून घेणे गरजेचे आहे. (Know The Career After BSc Biology)

बॅचलर ऑफ सायन्स इन बायोलॉजी ही विज्ञान शाखेतील पदवी आहे. हा तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असून ज्याला नोकरीसाठी भरपूर वाव आहे. या अभ्यासक्रमात जीवन जगण्याचे जैविक पैलू शिकवले जातात.

प्राणीशास्त्र, आण्विक जीवशास्त्र, इकोलॉजी, वनस्पतिशास्त्र आणि सूक्ष्मजीवशास्त्र ते जेनेटिक्स पर्यंतचे विषय आहेत. बायोलॉजी अंडरग्रेजुएटसाठी अनेक फील्ड खुली आहेत. तसेच, जीवशास्त्रातील अलीकडील घडामोडींमुळे, कार्यक्षेत्र अनेक पटीने विस्तारले आहे.

प्रत्येक जीवशास्त्राच्या विद्यार्थ्याला त्यांच्या क्षमता, आवडी, प्रतिभा आणि मूल्ये यांच्या आधारे फील्ड एक्सप्लोर करायचे असल्याने, तुमच्या आवडीचे क्षेत्र ओळखणे कठीण होते.

या लेखामध्ये जीवशास्त्रातील पदवीनंतर करिअरच्या संधी या विषयावर सविस्तर चर्चा केलेली आहे.

बीएस्सी जीवशास्त्र नंतर करिअरचे सर्वोच्च पर्याय

Know The Career After BSc Biology
Image by Gerd Altmann from Pixabay

बीएस्सी जीवशास्त्र नंतर करिअरचे खालील प्रमाणे पर्याय आहेत.

जीवशास्त्र तंत्रज्ञ (Know The Career After BSc Biology)

ही पूर्णवेळ नोकरी असून उमेदवार वैद्यकीय प्रयोगशाळा, चाचणी प्रयोगशाळा आणि जैवतंत्रज्ञान संशोधन संस्थांमध्ये काम करतात. जीवशास्त्र तंत्रज्ञाच्या खालील प्रमाणे नोकरीतील जबाबदाऱ्या आहेत.

 • संशोधन कार्य आणि प्रयोग आयोजित करणे.
 • प्रयोगशाळेच्या उपकरणांची देखभाल आणि समस्यानिवारण करणे.
 • प्रायोगिक डेटाचे विश्लेषण आणि परिणामांचे स्पष्टीकरण.
 • नमुन्याचे संकलन आणि त्यांची तपासणी.

आवश्यक कौशल्ये

 • गंभीर-विचार कौशल्य
 • तांत्रिक कौशल्य
 • निरीक्षण कौशल्य
 • विश्लेषणात्मक कौशल्य
 • संभाषण कौशल्य

सरासरी वेतन: जैविक तंत्रज्ञांना वार्षिक सरासरी रुपये 5 लाखा पर्यंत वेतन मिळते.

आण्विक जीवशास्त्रज्ञ (Know The Career After BSc Biology)

जर उमेदवारांमध्ये सेल फिजिओलॉजी, फिजिक्स, जेनेटिक्स आणि केमिस्ट्री हे गुण असतील तर जीवशास्त्र बीएस्सी नंतर आण्विक जीवशास्त्रज्ञ ही योग्य नोकरी आहे.

यामध्ये विदयार्थी संशोधन, सल्लागार आणि शिकवण्याशी संबंधित विविध कार्ये करतात. सरकारी संस्था, खाजगी उद्योग आणि विद्यापीठांमध्ये नोकरीच्या संधी उपलब्ध आहेत.

त्यांच्या कार्यामध्ये खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत.

 • आण्विक जीवशास्त्रज्ञ विद्यमान समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी नवीन पद्धतींवर कार्य करतात.
 • उपकरणांच्या जड तुकड्यांसह काम करताना तर्कशुद्ध तर्क आणि गंभीर विचार लागू करणे.
 • ते जनुकांच्या वाढीचा अभ्यास करण्यासाठी डीएनएची तपासणी करुन रोगांवर उपचार शोधतात. हे रोगाचे कारण समजून घेण्यास मदत करते किंवा पेशीमधील त्याचा प्रतिकार समजते.

आवश्यक कौशल्ये

 • डेटा विश्लेषणात्मक कौशल्ये
 • प्रयोगशाळेतील उपकरणांचा अनुभव
 • गंभीर विचार कौशल्य
 • जलद शिकणारा

वेतन: आण्विक जीवशास्त्रज्ञास वार्षिक सरासरी वेतन रु. 3 ते 5 लाखच्या दरम्यान मिळते.

पर्यावरणशास्त्रज्ञ (Know The Career After BSc Biology)

नैसर्गिक वातावरणाशी मानवी संवाद सतत बदलत आहे. बीएस्सी नंतर ही सर्वोत्तम नोकरी आहे. विद्यार्थ्यांसाठी जीवशास्त्र. जीवशास्त्रात पदवी प्राप्त केल्यानंतर, सरकारी एजन्सी किंवा ना-नफा संस्थेसोबत काम करुन समाजाला परत देण्याची ही योग्य संधी आहे.

इकोलॉजिस्टचे कार्य खालील प्रमाणे आहे.

 • इकोलॉजिस्ट नैसर्गिक वातावरणाचा मानवी सभ्यतेवर होणाऱ्या परिणामाचा अभ्यास करतो.
 • ते प्रामुख्याने त्यांच्या सभोवतालच्या विविध प्रजातींच्या परस्परसंवादाचे विश्लेषण करण्यासाठी चाचण्या आणि अहवाल आयोजित करतात.

आवश्यक कौशल्ये

 • निरीक्षण कौशल्य
 • विश्लेषणात्मक कौशल्य
 • पर्यावरणीय कायद्याचे ज्ञान

वेतन: पर्यावरणशास्त्रज्ञाचा वार्षिक सरासरी पगार रुपये 5 ते 7 लाखाच्या दरम्यान आहे.

वनस्पतिशास्त्रज्ञ (Know The Career After BSc Biology)

जर उमेदवारांकडे वनस्पतींचे जीवन, प्रक्रिया, वैशिष्ट्ये आणि पर्यावरणविषयक समस्यांची चांगली समज असेल, तर ते वनस्पतिशास्त्रज्ञ म्हणून काम करु शकता. जीवशास्त्रात बीएस्सी नंतरची ही सर्वोत्तम नोकरी असेल.

जीवशास्त्र पदवीधर सरकारी, वन्यजीव अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने आणि वनस्पति उद्यान आणि संशोधन प्रयोगशाळा यांसारख्या खाजगी संस्थांमध्ये वनस्पतिशास्त्रज्ञ म्हणून काम करु शकतात. वनस्पतिशास्त्रज्ञाच्या नोकरीमध्ये खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत.

 • विविध वनस्पतींच्या प्रजातींबद्दल संशोधन आणि सखोल अभ्यास करता येतो.
 • प्रयोगांचे निरीक्षण आणि विश्लेषण
 • फलोत्पादनासारख्या पुनरुत्पादक तंत्रांचा वापर करुन इच्छेचे उत्तेजक गुणधर्म अभ्यासणे.

आवश्यक कौशल्ये

 • संशोधन आणि विश्लेषणात्मक कौशल्ये
 • तपशील करण्यासाठी लक्ष
 • संभाषण कौशल्य
 • तार्किक विचार

वेतन: वनस्पतिशास्त्रज्ञाला वार्षिक सरासरी वेतन रु. 3 ते 5 लाखाच्या दरम्यान मिळते.

कृषी सल्लागार (Know The Career After BSc Biology)

बी.एस्सी.ची पदवी प्राप्त केल्यानंतर विदयार्थी शेती तंत्रज्ञानातील तज्ञ म्हणून काम करु शकतात. जीवशास्त्र. ग्राहकाला व्यावसायिक, आर्थिक आणि तांत्रिक सल्ला देण्यासाठी कृषी सल्लागार जबाबदार असतो.

कृषी सहकारी संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि ज्यांना तज्ञ ज्ञानाची गरज आहे त्यांच्याकडून ग्राहक बदलू शकतात. वैयक्तिक क्लायंटच्या गरजेनुसार, नोकरी खूप लवचिक आहे. म्हणूनच, बीएस्सी नंतरच्या सर्वोत्तम नोकऱ्यांपैकी एक आहे.

कृषी सल्लागाराच्या नोकरीमध्ये खालील घटक समाविष्ट आहेत.

 • फील्ड संशोधन
 • जमिनीचे मूल्यमापन
 • अहवाल तयार करणे आणि जाहिरात करणे

आवश्यक कौशल्ये:

 • विश्लेषण कौशल्य
 • सरकारी किंवा EU योजनांचे ज्ञान
 • सादरीकरण कौशल्ये

वेतन: कृषी संशोधकाचा सरासरी पगार रुपये 5 ते 7 लाखाच्या दरम्यान आहे.

अनुवंशशास्त्रज्ञ (Know The Career After BSc Biology)

जर उमेदवारांचा आवडता विषय आनुवंशिकी असेल आणि त्यांना जीन्सचे उत्परिवर्तन, वारसा आणि सक्रियता तसेच निष्क्रियीकरण यांचा अभ्यास करण्याची आवड असेल. तर बीएस्सी जीवशास्त्र नंतर जेनेटिकिस्ट म्हणून करिअर करणे ही एक आदर्श नोकरी आहे.

बहुतेक अनुवंशशास्त्रज्ञांना विद्यापीठ प्रयोगशाळा, सरकारी संस्था आणि रुग्णालयांमध्ये संशोधन कर्मचारी म्हणून नोकरी मिळते.

अनुवांशिक तज्ञाच्या कामात खालील घटक समाविष्ट आहेत.

 • रुग्णांच्या डीएनएची चाचणी करून जोखीम आणि उत्परिवर्तनांचा अभ्यास करणे.
 • कुटुंबांमध्ये जीन उत्परिवर्तन इतिहास असलेल्या रुग्णांचे समुपदेशन.
 • साहित्याचे पुनरावलोकन करणे आणि प्रयोग करणे इ.

आवश्यक कौशल्ये

 • विश्लेषणात्मक कौशल्य
 • तपशील करण्यासाठी लक्ष
 • समस्या सोडवणे
 • टीमवर्क
 • संभाषण कौशल्य

वेतन: जनुकशास्त्रज्ञाला मिळणारे सरासरी वार्षिक वेतन रुपये 3 ते 4 लाखाच्या दरम्यान आहे.

वन्यजीव संरक्षक (Know The Career After BSc Biology)

वन्यजीव संरक्षक म्हणून, इच्छुकांची व्याप्ती विस्तृत आहे आणि उमेदवार पूर्णवेळ संरक्षक म्हणून काम करु शकतात. पर्यावरणाबद्दल जागरुक व्यक्तींसाठी ही एक उत्तम संधी आहे.

उमेदवार अर्धवेळ स्वयंसेवक म्हणूनही काम करु शकतात. वन्यजीव संरक्षक सामान्यत: राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांसाठी काम करतात. ते अपुऱ्या संसाधनांसह अविकसित भागांसाठी विनामूल्य कामाशी देखील संबंधित आहेत.

त्यांच्या कार्यामध्ये खालील गोश्टींचा समावेश आहे.

 • तेथे राहणाऱ्या सर्व प्रजातींच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी गवताळ प्रदेशांसारख्या विविध प्रकारच्या नैसर्गिक वातावरणाचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण करणे.
 • माती आणि पाण्याच्या टिकाऊपणाचा अभ्यास करणे आणि त्या विशिष्ट क्षेत्रातील प्रजातींच्या संवर्धनाबद्दल लोकांना शिक्षित करणे.

आवश्यक कौशल्ये

 • जगण्याची कौशल्ये
 • समस्या सोडवण्याची कौशल्ये
 • विश्लेषणात्मक कौशल्य

वेतन: वन्यजीव संरक्षकाचा सरासरी पगार रुपये 4 ते 6 लाखाच्या दरम्यान आहे.

जीवशास्त्र सामग्री विकसक

उद्योग सामग्री विकसित करण्यासाठी तज्ञांची मागणी वाढत आहे.  ब-याच प्लॅटफॉर्मवर विद्यार्थ्यांची पूर्तता करण्यासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी पदवी आणि ज्ञान असलेल्या सामग्री विकसकांची आवश्यकता असते. कंटेंट डेव्हलपरची वाढती मागणी बीएस्सी जीवशास्त्र नंतर सर्वात योग्य नोकऱ्यांपैकी एक बनवते.

जर तुम्हाला तुमचा विषय माहित असेल आणि तुमच्याकडे प्रभावी संवाद, व्यवस्थापन आणि परस्पर कौशल्ये असतील तर तुम्ही कंटेंट डेव्हलपर म्हणून काम करु शकता. तुम्ही पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ पर्याय निवडू शकता किंवा फ्रीलांसर म्हणून काम करु शकता.

त्यांच्या कामात खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत.

 • संशोधन आणि सामग्री तयार करा
 • प्रेक्षकांच्या गरजेनुसार संपादक सामग्री
 • प्रूफरीडिंग साहित्य

आवश्यक कौशल्ये

 • HTML आणि SEO चे कार्यरत ज्ञान
 • लिखित आणि मौखिक संवाद कौशल्ये
 • तपशील करण्यासाठी लक्ष
 • मल्टीटास्किंग

वेतन: जीवशास्त्र सामग्री विकसकाचा सरासरी पगार रुपये 5 लाखाच्या दरम्यान आहे.

जीवशास्त्र प्राध्यापक

विषयाच्या ज्ञानासह, उमेदवार शाळा किंवा नामांकित महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना जीवशास्त्र शिकवू शकतात. उमेदवार सुरुवातीला लेक्चरर म्हणून रुजू होऊ शकतात आणि कालांतराने सहाय्यक प्राध्यापक होऊ शकतात. जीवशास्त्रात बीएस्सी नंतर ही एक उत्तम नोकरी आहे.

प्राध्यापक म्हणून नोकरीमध्ये खालील घटक समाविष्ट आहेत.

 • पाठाची तयारी आणि चाचणी असाइनमेंट तयार करणे
 • प्रयोगांमध्ये विद्यार्थ्यांचे पर्यवेक्षण करणे
 • विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक समुपदेशन करणे

आवश्यक कौशल्ये

 • शिकवण्याची कौशल्ये
 • संभाषण कौशल्य
 • वर्ग व्यवस्थापन
 • संयम

वेतन: प्राध्यापकांना मिळणारे वार्षिक सरासरी वेतन रुपये 4 ते 10 लाखाच्या दरम्यान आहे.

बी.एस्सी. जीवशास्त्र व्याप्ती

जीवशास्त्रामध्ये बीएस्सी नंतर अनेक नोकऱ्या आहेत. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कोणत्याही जीवशास्त्र क्षेत्रात पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ नोकरी निवडू शकता.

संशोधनानुसार, जीवशास्त्र क्षेत्राचे भविष्य उज्ज्वल आहे कारण सूक्ष्मजीव जगामध्ये अनेक अनपेक्षित क्षेत्रे आहेत. जीवशास्त्रात गेल्या काही वर्षात बरीच प्रगती झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात इच्छुकांसाठी मोठी संधी निर्माण होत आहे.

वाचा: How to make a career in AI? | AI मध्ये करिअर कसे करावे?

सारांष (Know The Career After BSc Biology)

अशा प्रकारे, जीवशास्त्र हा विषय खाजगी आणि सरकारी दोन्ही क्षेत्रांतील उमेदवारांना रोजगाराच्या विस्तृत संधी प्रदान करतो. बी.एस्सी. जीवशास्त्राचे उमेदवार शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण आणि कामाच्या करिअरच्या संधी देखील मिळवू शकतात.

प्रत्येक विद्यार्थ्याची ध्येये, प्रतिभा, आवडी आणि मूल्ये वेगवेगळी असतात. त्यामुळे तुमच्या आवडी आणि क्षमतांनुसार करिअरचा मार्ग निवडावा.

वाचा: Bachelor of Event Management | बॅचलर ऑफ इव्हेंट मॅनेजमेंट

सतत विचारले जाणारे प्रश्न

बायोलॉजीमध्ये बीएस्सी केल्यानंतर कोणती नोकरी मिळू शकते?

जीवशास्त्रात बीएस्सी केल्यानंतर नोकरीच्या अनेक संधी खुल्या आहेत. येथे काही नोक-या आहेत ज्यांचा तुम्ही पाठपुरावा करु शकता.

 • जीवशास्त्र तंत्रज्ञ
 • आण्विक जीवशास्त्रज्ञ
 • पर्यावरणशास्त्रज्ञ
 • वनस्पतिशास्त्रज्ञ

तुमचे उच्च शिक्षण पूर्ण करण्याव्यतिरिक्त तुम्ही पूर्णवेळ काम करु शकता किंवा अर्धवेळ काम करु शकता.

या अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त तुम्ही जीवशास्त्रातील एमएस्सी किंवा पीएचडी पदवी सारखे उच्च शिक्षण देखील घेऊ शकता आणि उच्च संस्थांमध्ये प्राध्यापक होऊ शकता.

वाचा: Know All About Bachelor of Science 2022 | विज्ञान शाखेतील पदवी

कोणत्या बीएस्सी जीवशास्त्र अभ्यासक्रमाला सर्वाधिक पगार आहे?

जीवशास्त्रात बीएस्सी पूर्ण केल्यानंतर तुम्ही कृषी सल्लागार म्हणून पूर्णवेळ काम करु शकता. यात नोकरीचा सरासरी पगार रु. 6 ते 7 लाखाच्या दरम्यान आहे. तुमच्या क्षेत्रात जितका जास्त अनुभव असेल तितका तुमचा पगार जास्त असेल.

वाचा: A Complete Guidance of Pharmacy Courses 2022 | फार्मसी कोर्स

जीवशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांसाठी कोणती नोकरी सर्वोत्तम आहे?

जीवशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांकडे करिअरचे अनेक पर्याय आहेत जसे की ते जीवशास्त्रज्ञ, पर्यावरणशास्त्रज्ञ, वनस्पतिशास्त्रज्ञ, जीवशास्त्र तंत्रज्ञ इत्यादी बनू शकतात. ते सरासरी 3 ते 7 लाख रु. इतका पगार मिळवू शकतात. आणि अधिक अनुभवाने त्यांचा पगार वाढत जातो.

ते ऑनलाइन शिकवू शकतात. असे अनेक प्लॅटफॉर्म आहेत जिथे ते विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिकवू शकतात आणि घरबसल्या कमाई करु शकतात.

वाचा: Career Opportunities in the Science Stream |विज्ञान करिअर संधी

जीवशास्त्रात करिअर कसे सुरु करावे?

जीवशास्त्रात कारकीर्द सुरु करण्यासाठी, तुम्ही प्रथम जीवशास्त्रात बॅचलर पदवी पूर्ण केली पाहिजे. जीवशास्त्रात बीएस्सीसाठी अर्ज करण्यासाठी तुम्ही मान्यताप्राप्त मंडळातून भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र या विषयांसह बारावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

बॅचलर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर, तुम्ही एकतर शिक्षक किंवा सल्लागार म्हणून काम करु शकता किंवा मास्टर अभ्यासक्रमासाठी  नावनोंदणी करु शकता. त्यानंतर, तुम्ही तुमची इंटर्नशिप पूर्ण करु शकता आणि संस्थांमध्ये काम सुरु करु शकता.

Related Posts

Post Categories

आमच्या Etopcollection वेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

Best healthy foods to eat in winter

Best healthy foods to eat in winter | हिवाळ्यातील आरोग्यदायी पदार्थ

Best healthy foods to eat in winter | हिवाळ्यात आपले शरीर निरोगी व उबदार ठेवण्यासाठी सर्वोत्तम आरोग्यदायी पदार्थ व त्यामधील ...
Know about the winter skincare tips

Know about the winter skincare tips | स्किनकेअर टिप्स

Know about the winter skincare tips | हिवाळ्यातील स्किनकेअर टिप्स, त्वचेसाठी मोकळा श्वास घेऊ देण्याचे मार्ग व तेजस्वी त्वचेसाठी सुपरफूड ...
Most effective ways to reduce obesity

Most effective ways to reduce obesity | लठ्ठपणा कमी करण्याचे मार्ग

Most effective ways to reduce obesity | लठ्ठपणा कमी करण्याचे सर्वात प्रभावी मार्ग जे रक्तातील साखर, उच्च रक्तदाब आणि असामान्य ...
pexels-photo-269077.jpeg

Know the Types of Real Estate | RE गुंतवणुकीचे प्रकार

Know the Types of Real Estate | रिअल इस्टेट गुंतवणुकीचे प्रकार, रिअल इस्टेट गुंतवणूक सुरू करणे, गुंतवणुकीच्या श्रेणी व रिअलइस्टेटमध्ये ...
Direct Equity Investment Plans

Direct Equity Investment Plans | थेट इक्विटी गुंतवणूक

Direct Equity Investment Plans | थेट इक्विटी गुंतवणूक, इक्विटी गुंतवणूक म्हणजे काय? इक्विटी गुंतवणुकीचे प्रकार, फायदे आणि तोटे घ्या जाणून ...
Know The Best PO Saving Schemes

Know The Best PO Saving Schemes | PO बचत योजना-2

Know The Best PO Saving Schemes | PO बचत योजना-2 विविध पोस्ट ऑफिस बचत योजना, त्यांची ठळक वैशिष्टये, देय व्याज, ...
How drinking water helps to lose weight?

How drinking water helps to lose weight? | पिण्याचे पाणी व वजन

How drinking water helps to lose weight? | अधिक पाणी पिण्याने वजन कमी करण्यात कशी मदत होते? यामुळे अधिक कॅलरीज ...
Importance of the skin health

Importance of the skin health | त्वचा आरोग्याचे महत्त्व

Importance of the skin health | त्वचा शरीरातील द्रवपदार्थ आत ठेवते, निर्जलीकरण प्रतिबंधित करते व हानिकारक सूक्ष्मजंतू बाहेर ठेवते. त्वचा ...
Know All About Low Blood Pressure

Know All About Low Blood Pressure | कमी रक्तदाब

Know All About Low Blood Pressure | कमी रक्तदाबाची कारणे, लक्षणे, निदान, चाचण्या, उपचार, जीवनशैली आणि घरगुती उपचार व रक्तदाब ...
Know The Benefits of Multani Mitti

Know The Benefits of Multani Mitti | मुलतानी माती

Know The Benefits of Multani Mitti | मुलतानी माती त्वचेचा तेलकटपणा कमी करते, मुरुमांशी लढण्यात मदत करते तसेच त्वचा टोन ...
Spread the love