Skip to content
Marathi Bana » Posts » Psychology: The best career option after 12th | मानसशास्त्र

Psychology: The best career option after 12th | मानसशास्त्र

Psychology: The best career option after 12th

Psychology: The best career option after 12th | 12 वी नंतर मानसशास्त्राचा अभ्यासक्रम; हा उत्तम करिअर पर्याय आहे. अभ्यासक्रम पात्रता, प्रवेश, फी, महाविदयालये; करिअर, नोकरीच्या संधी व वेतन.

मानसशास्त्र हे मन आणि वर्तनाचा; वैज्ञानिक अभ्यास आहे. मानसशास्त्रामध्ये भावना आणि विचारांसह; जागरुक आणि बेशुद्ध घटनांचा अभ्यास समाविष्ट आहे. नैसर्गिक आणि सामाजिक विज्ञानांमधील सीमा ओलांडणारी; ही अफाट व्याप्ती असलेली Psychology: The best career option after 12th शैक्षणिक शाखा आहे.

मानवी मन आणि मानवी आरोग्यावर त्याचे संभाव्य परिणाम; यांचा अभ्यास करण्यासाठी इच्छुक उमेदवार; मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांचा पाठपुरावा करतात. विद्यार्थ्यांना मानवी मेंदूचा विकास, चेतना; वर्तन इत्यादी विषय Psychology: The best career option after 12th मध्ये शिकवले जातात.

भारतात विविध स्तरांवर; अनेक मानसशास्त्र अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. जसे की, मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, डिप्लोमा, बॅचलर; आणि मानसशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम. तसेच, भरपूर अर्धवेळ किंवा ऑनलाइन; मानसशास्त्र अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. मानसशास्त्रातील बॅचलर पदवी; किंवा मानसशास्त्रातील बीएस्सी पदवी; भारतात मानसशास्त्रज्ञ म्हणून करिअर करण्यास; पात्र बनवण्यासाठी पुरेसे आहे.

वाचा: Bachelor of Education: A Professional Course | बी.एड

Psychology: The best career option after 12th; मानसशास्त्रातील बीएस्सी, मानसशास्त्रात बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बीए), मानसशास्त्रात मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए); अप्लाइड सायकॉलॉजीमध्ये मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए), समुपदेशन मानसशास्त्रात मास्टर ऑफ आर्ट्स, असे विविध मानसशास्त्र अभ्यासक्रम आहेत. मानसशास्त्रात एमएस्सी; मानसशास्त्रात डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी आणि मानसशास्त्रात एमफिल; असे विविध अभ्यासक्रम पर्याय आहेत.

Psychology: The best career option after 12th अभ्यासक्रमामध्ये; सामान्यतः समुपदेशन, फिजिओथेरपी उपचारात्मक आणि इतर वैद्यकीय उपक्रम समाविष्ट असतात. मानसशास्त्र अभ्यासक्रमात मानवी मेंदूचा विकास; चेतना, वर्तन आणि व्यक्तिमत्त्व; तसेच इतर संबंधित विषयांचा अभ्यास आणि आकलन करणे समाविष्ट आहे.

मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांचे प्रकार

Psychology: The best career option after 12th
Photo by Alex Green on Pexels.com

Psychology: The best career option after 12th नंतर; मानसशास्त्र अभ्यासक्रम करण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी; हे जाणून घेतले पाहिजे की; विविध प्रकारचे मानसशास्त्र अभ्यासक्रम आहेत. जे विदयार्थ्यांना मानसशास्त्र व विविध; स्पेशलायझेशन करण्यास परवानगी देतात. खालील काही सर्वात लोकप्रिय मानसशास्त्र अभ्यासक्रम आहेत.

 • क्लिनिकल मानसशास्त्र
 • शैक्षणिक मानसशास्त्र
 • समुपदेशन मानसशास्त्र
 • विकासात्मक मानसशास्त्र
 • सामाजिक मानसशास्त्र
 • आरोग्य मानसशास्त्र

मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

Psychology: The best career option after 12th
Photo by RODNAE Productions on Pexels.com
 • उमेदवार क्लिनिकल, समुपदेशन, विकासात्मक, शैक्षणिक; आरोग्य आणि सामाजिक मानसशास्त्र; यासारख्या मानसशास्त्राच्या विविध स्पेशलायझेशनमध्ये; मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम घेऊ शकतात.
 • यापैकी बरेच मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम विनामूल्य ऑफर केले जातात; विशेषतः ऑनलाइन मानसशास्त्र अभ्यासक्रम. तथापि, तुम्हाला प्रमाणपत्र हवे असल्यास काही वेबसाइट तुमच्याकडून शुल्क आकारु शकतात.
 • या मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांसाठी; कोणतेही कठोर पात्रता निकष नाहीत. कोणत्याही शाखेतील उमेदवार त्यांचा पाठपुरावा करु शकतात; त्यांनी फक्त त्यांची 12 वी पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे.
 • Psychology: The best career option after 12th; या मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांनंतर; वार्षिक सरासरी पगार सुमारे रु. 1 ते 3 लाख  आहे.

ऑनलाइन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

Psychology: The best career option after 12th; मानसशास्त्रातील प्रमाणपत्र हा पारंपारिक पदवीपेक्षा; कमी कालावधीचा अभ्यासक्रम आहे; परंतु तो किमान बॅचलर पदवी सोबत किंवा पूर्ण केल्यानंतर घेतला पाहिजे. अभ्यासक्रमाचा कालावधी; एक किंवा दोन वर्षे असतो. शैक्षणिक प्लॅटफॉर्म प्रदान करणा-या काही ऑनलाइन कोर्सद्वारे ऑफर केलेले; काही प्रमुख मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम; खालील प्रमाणे आहेत.

 • मानसशास्त्र कोर्सेराचा परिचय
 • द सायकॉलॉजी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस
 • क्लिनिकल सायकोलॉजी
 • विकासात्मक मानसशास्त्र
 • सामाजिक मानसशास्त्र
 • बाल मानसशास्त्र
 • फॉरेन्सिक सायकोलॉजी

ऑफलाइन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

विविध स्पेशलायझेशनमध्ये ऑफलाइन मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम कोर्स खालीलप्रमाणे आहेत.

 • मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
 • क्लिनिकल सायकॉलॉजी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया

 • Psychology: The best career option after 12th; मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांचे प्रवेश; अगदी सोपे आहेत. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा; किंवा गुणवत्तेची टक्केवारी आवश्यक नाही.
 • मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांसाठी निवडलेल्या उमेदवाराने फक्त इ. 12वी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे आणि बीएस्सी मानसशास्त्र किंवा बीए मानसशास्त्र यापैकी कोणताही एक बॅचलर कोर्स करणे आवश्यक आहे.
 • विद्यार्थ्यांनी फी जमा केल्यावर; ते त्याच्या वेळापत्रकानुसार मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करण्यास तयार होतात.

मानसशास्त्र मध्ये डिप्लोमा

Psychology: The best career option after 12th
Photo by Pavel Danilyuk on Pexels.com
 • मानसशास्त्र अभ्यासक्रमातील डिप्लोमा 10वी आणि 12वी नंतर केले जाऊ शकतात; तर पीजी डिप्लोमा पदवीनंतर केले जातात.
 • मानसशास्त्र अभ्यासक्रमातील डिप्लोमाचा कालावधी साधारणपणे 1 वर्ष असतो; आणि मानसशास्त्रातील PG डिप्लोमाचा कालावधी 1 ते 2 वर्षे असतो.
 • सामान्यत: हे मानसशास्त्र अभ्यासक्रम; मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या व्यावहारिकदृष्ट्या केंद्रित अभ्यासात स्वारस्य असलेले विद्यार्थी घेतात.
 • मानसशास्त्र अभ्यासक्रमातील डिप्लोमा नंतर; सरासरी पगार सुमारे 6 ते 7 लाख प्रतिवर्ष आहे.

डिप्लोमा अभ्यासक्रम

 • समुपदेशन मानसशास्त्र मध्ये डिप्लोमा
 • डिप्लोमा इन सायकोलॉजिकल मेडिसिन

पीजी डिप्लोमा इन सायकॉलॉजी कोर्सेस

मानसशास्त्रातील प्रमुख पीजी डिप्लोमा अभ्यासक्रम खालील पगमाणे आहेत.

 • पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन समुपदेशन मानसशास्त्र
 • पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन समुपदेशन
 • पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन क्रिमिनल सायकॉलॉजी

डिप्लोमा इन सायकॉलॉजी कोर्सेस प्रवेश

 • डिप्लोमा इन सायकॉलॉजी कोर्सेसचे प्रवेश संबंधित क्षेत्रातील पदवीच्या गुणवत्तेद्वारे केले जातात.
 • या मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांसाठी; मूलभूत पात्रता निकष असा आहे की; उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून बीएस्सी किंवा बीए मानसशास्त्र पदवी असणे आवश्यक आहे.
 • मानसशास्त्र अभ्यासक्रम देणारी काही महाविद्यालये; मानसशास्त्रातील पीजी डिप्लोमाच्या बाबतीत; कामाचा अनुभव देखील विचारतात आणि
 • त्यांना थेट प्रवेश दिला जातो.

मानसशास्त्र मध्ये बॅचलर

Psychology: The best career option after 12th
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com
 • मानसशास्त्रातील पदवीपूर्व अभ्यासक्रम; किंवा मानसशास्त्रातील बॅचलर हा 3 वर्षांचा पूर्णवेळ पदवी अभ्यासक्रम आहे. IGNOU मधून मानसशास्त्र विषयातील पदवी एकतर नियमित मोडमध्ये; किंवा अंतर मोडमध्ये घेतली जाऊ शकते.
 • मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांमध्ये बॅचलर करण्यासाठी पात्रता निकष खालील प्रमाणे आहेत.
 • मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांचे सर्वात लोकप्रिय बॅचलर म्हणजे; बीए मानसशास्त्र आणि बीएस्सी मानसशास्त्र.
 • बीएस्सी मानसशास्त्रात मानसशास्त्राच्या वैज्ञानिक पैलूंवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात असताना; बीए मानसशास्त्र सामाजिक पैलूंवर लक्ष केंद्रित करते.
 • भारतातील या मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांची सरासरी फी कॉलेजवर अवलंबून 5 ते 50 हजाराच्या दरम्यान आहे.
 • पदवीधरांना कायदा, पत्रकारिता, समुपदेशन, रुग्णालये; उद्योग आणि मानव संसाधन क्षेत्रात; नोकरीच्या संधी मिळू शकतात. या मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांनंतर; वार्षिक सरासरी पगार रुपये 2 ते 3 लाख आहे.

प्रमुख बॅचलर ऑफ सायकॉलॉजी कोर्सेस

 • मानसशास्त्रात बी.ए मानसशास्त्र
 • मानसशास्त्रात बीए (ऑनर्स)
 • मानसशास्त्रात बीएस्सी
 • मानसशास्त्रात बीएस्सी (ऑनर्स)

बॅचलर ऑफ सायकॉलॉजी प्रवेश

 • मान्यताप्राप्त शिक्षण मंडळाची इ. 12वी परीक्षेतील टक्केवारीच्या आधारे; मानसशास्त्रातील बॅचलरसाठी प्रवेश दिले जातात.
 • सामान्यत: बॅचलर ऑफ सायकॉलॉजी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी; प्रवेश परीक्षा आणि समुपदेशन आयोजित केले जाते.
 • इंटिग्रल युनिव्हर्सिटी आपल्या मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी राज्य-स्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करतात.

मानसशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी

people in a psychotherapy session
Photo by ANTONI SHKRABA on Pexels.com

Psychology: The best career option after 12th; मानसशास्त्रज्ञ म्हणून करिअर करु इच्छिणाऱ्या; आणि विशिष्ट क्षेत्रात विशेष मानसशास्त्रज्ञ बनू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी; पदव्युत्तर मानसशास्त्रात प्रवेश दिले जातात. पदव्युत्तर मानसशास्त्राचा पाठपुरावा करण्यासाठी; पात्रता निकष तुमच्या संदर्भासाठी खाली सूचीबद्ध आहेत,

 • पदव्युत्तर मानसशास्त्र अभ्यासक्रमाचा कालावधी साधारणपणे 2 वर्षे असतो.
 • मानसशास्त्राच्या पदवी प्रमाणेच; पदव्युत्तर मानसशास्त्र अभ्यासक्रम एमएस्सी मानसशास्त्र आणि एमए मानसशास्त्र म्हणून देखील दिले जातात.

मास्टर्स अभ्यासक्रम  

 • एमए मानसशास्त्र
 • एमएस्सी मानसशास्त्र
 • क्लिनिकल सायकोलॉजीमध्ये एमएस्सी
 • अप्लाइड सायकोलॉजीमध्ये एमएस्सी
 • समुपदेशन मानसशास्त्र मध्ये एमएस्सी

मास्टर प्रवेश- Psychology: The best career option after 12th

 • मास्टर ऑफ सायकॉलॉजी कोर्सेसचे प्रवेश; पदवीच्या गुणवत्तेवर आधारित आहेत, म्हणजे बीएस्सी किंवा बीए मानसशास्त्र.
 • मानसशास्त्रातील मास्टरसाठी मूलभूत पात्रता ही बीए मानसशास्त्र किंवा बीएस्सी मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांमधील पदवी आहे.
 • काही राज्य-स्तरीय प्रवेश परीक्षा; राज्य विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी आयोजित केल्या जातात. जसे की AUCET आणि CUCET, मानसशास्त्रातील मास्टर प्रवेशासाठी.

मानसशास्त्रात पीएचडी

मानसशास्त्रातील पीएचडी सामान्यत: मानसशास्त्रीय शास्त्रांवर संशोधन करु इच्छिणाऱ्या किंवा सर्वोत्कृष्ट मानसशास्त्र महाविद्यालयांमध्ये मानसशास्त्राचे प्राध्यापक होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांद्वारे केली जाते.

 • मानसशास्त्रातील डॉक्टरेट किंवा पीएचडी पदवीचा सामान्य कालावधी किमान 3 वर्षे आहे.
 • विद्यार्थ्यांना पाठपुरावा करण्यासाठी अनेक फेलोशिप संधी आहेत.
 • भारतातील डॉक्टरेट मानसशास्त्र अभ्यासक्रमानंतरचे वार्षिक सरासरी वेतन अंदाजे रुपये 8 ते 10 लाख आहे.

पीएचडी मानसशास्त्र अभ्यासक्रम

 • मानसशास्त्रात पीएचडी
 • मानसोपचारात पीएचडी

पीएचडी प्रवेश- Psychology: The best career option after 12th

 • मानसशास्त्र अभ्यासक्रमातील पीएचडीचे प्रवेश; प्रवेश परीक्षेद्वारे केले जातात. मानसशास्त्रातील पीएचडीसाठी मूलभूत पात्रता म्हणजे; मानसशास्त्रातील पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणे.
 • भारतीय सांख्यिकी संस्था प्रवेश वेळोवेळी मानसशास्त्रातील JRF (ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप) च्या प्रवेशासाठी आयोजित केला जातो.
 • सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज कॉमन एंट्रन्स टेस्ट (CUCET); ही एक राष्ट्रीय-स्तर परीक्षा आहे; जी दहा केंद्रीय विद्यापीठांद्वारे संयुक्तपणे नियंत्रित केली जाते. यूजी, पीजी आणि इतर सर्व प्रकारच्या अभ्यासक्रमांसाठी; या परीक्षेद्वारे केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश दिले जातात.

मानसशास्त्रातील करिअर

Psychology: The best career option after 12th; मानसशास्त्रात करिअर करण्यासाठी; विद्यार्थ्यांकडे प्रथम वर नमूद केलेल्या मूलभूत गुणधर्म असणे आवश्यक आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या रोजगाराच्या शक्यता जितक्या जास्त असतील; तितकी त्यांची पदवी जास्त असेल. मानसशास्त्रात सिद्धांत आणि सराव एकमेकांशी जोडले जातात; आणि अभ्यासकांच्या वाढत्या मागणीमुळे; मानसशास्त्रातील करिअर मोठ्या प्रमाणात पूर्ण होत आहे.

मानसशास्त्रज्ञ महाविद्यालये, रुग्णालये, शाळा, दवाखाने आणि सरकारी संस्थांसह; विविध सेटिंग्जमध्ये सल्लागार म्हणून काम करु शकतात. समाजात सतत वाढत असलेल्या मानसिक विकारांमुळे; आजकाल व्यावसायिक मानसशास्त्रज्ञांना जास्त मागणी आहे.

मानसशास्त्र अभ्यासक्रम- Psychology: The best career option after 12th

a person in white shirt carrying a stack of books
Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

Psychology: The best career option after 12th; अभ्यासक्रम निवडणा-या विदयार्थ्यांसाठी; समाजशास्त्र किंवा मानववंशशास्त्र; यासारख्या विषयांचा अभ्यास करणे; फायदेशीर ठरु शकते. विद्यार्थ्यांची या अभ्यासक्रमासाठी निवड करण्यासाठी अनेक विद्यापीठे आणि महाविद्यालये; अर्जदार अभ्यासक्रमासाठी पात्र आहे किंवा नाही याची खात्री करण्यासाठी; निकष स्थापित करतात.

संपूर्ण मनोचिकित्सा प्रक्रिया खालील प्रमाणे दर्शविली जाते. मनोविश्लेषण + मनोवैज्ञानिक बदल. विशिष्ट कार्ये करण्यासाठी; जीवन संस्थांनी मनोवैज्ञानिक किंवा शारीरिक ॲक्टिव्हिटींची मालिका सुरु केली पाहिजे; ज्याला मानसशास्त्रीय किंवा शारीरिक क्रिया म्हणून संबोधले जाते. खालील अनेक प्रकारचे मानसशास्त्र अभ्यासक्रम आहेत:

 • मानसशास्त्र पदवीपूर्व अभ्यासक्रम
 • मानसशास्त्रात बीएससी
 • बीए (मानसशास्त्रात ऑनर्स)
 • बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बीए) मानसशास्त्रात
 • पदव्युत्तर मानसशास्त्र
 • मानसशास्त्रात मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए)
 • अप्लाइड सायकोलॉजीमध्ये मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए)
 • समुपदेशन मानसशास्त्रात मास्टर ऑफ आर्ट्स
 • मानसशास्त्रात एमएससी
 • डॉक्टरेट कोर्स
 • मानसशास्त्रातील तत्त्वज्ञानाचे डॉक्टर
 • मानसशास्त्रात एमफिल

प्रमुख रिक्रूटर्स- Psychology: The best career option after 12th

मानसशास्त्रज्ञ हेल्थकेअर टीम्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्कूल्स; क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, मेंटल हेल्थ केअर सेंटर्स; शैक्षणिक संस्था इत्यादी विविध क्षेत्रांमध्ये काम करतात. मानसशास्त्र क्षेत्रातील काही प्रमुख रिक्रूटर्स खालील प्रमाणे आहेत.

 • एमिटी युनिव्हर्सिटी
 • T & A सोल्यूशन्स
 • फोर्टिस हेल्थकेअर
 • शिव नाडर विद्यापीठ
 • रुट्स समुपदेशन आणि मानसोपचार केंद्र
 • ACRO
 • पिअर्सन
 • एम्स
 • पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया
 • संरक्षण मानसशास्त्रीय संशोधन संस्था
 • वाचा: The Best Law Courses After 12th | 12वी नंतर कायदा अभ्यासक्रम

नोकरी आणि करिअर

Psychology: The best career option after 12th अभ्यासक्रमाचा पाठपुरावा केल्यानंतर; विद्यार्थ्याला एचआर, मानसशास्त्रज्ञ, समुपदेशक इत्यादी विविध शाखांमध्ये; मानसशास्त्रात करिअर करता येते. काही लोकप्रिय मानसशास्त्राच्या नोकऱ्या व करिअर पर्याय खालील प्रमाणे आहेत. वाचा: Economics is the best career option | बीए अर्थशास्त्र

जॉब प्रोफाइल- Psychology: The best career option after 12th

Psychology: The best career option after 12th
Photo by cottonbro on Pexels.com

मानसोपचारतज्ञ : एक मानसोपचारतज्ञ सामान्यतः एकल व्यक्ती, समूह, जोडपे, कुटुंब; यांच्या मानसिक समस्यांवर मात करण्यास मदत करतो. ते रुग्णांना नातेसंबंध; तणाव आणि व्यसनाधीन समस्यांमधून बाहेर येण्यास मदत करतात. त्यांना वार्षिक सरासरी पगार रु. 6 ते 8 लाख आहे. वाचा: Bachelor of Fine Arts after 12th | बॅचलर ऑफ फाइन आर्ट्स

मानसोपचार तज्ज्ञाचे काम त्यांच्या ग्राहकांशी बोलणे आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्याविषयी; तसेच वैयक्तिक वाढीची समज मिळवणे आहे. ते मानवी वर्तणूक मानसशास्त्राचा सखोल अभ्यास करतात; आणि त्यानंतर त्यांच्यासाठी उपचार योजना विकसित करतात. ते विविध मानसिक परिस्थितींवरील उपचारांवरही; संशोधन करतात. त्यांना वार्षिक सरासरी पगार रु. 6 ते 10 लाख आहे.

वाचा: Diploma in Early Childhood Education | बाल शिक्षण डिप्लोमा

मानसशास्त्रज्ञ: एक मानसशास्त्रज्ञ रुग्ण किंवा ग्राहकांचे विचार, वर्तन आणि भावनांचे विश्लेषण करतो; आणि मानसिक समस्या सोडवण्यासाठी योग्य सल्ला देतो. त्यांना वार्षिक सरासरी पगार रु. 10 लाखापर्यंत मिळू शकतो.  

समुपदेशक: समुपदेशकाने गोपनीय असणे आवश्यक आहे; ग्राहक किंवा रुग्णांद्वारे सामायिक केलेले अनुभव, त्यांच्या भावना सांभाळणे आवश्यक आहे. रुग्णाची मानसिक स्थिती सुधारण्यासाठी; समुपदेशकांनी योग्य समुपदेशन केले पाहिजे. त्यांना वार्षिक सरासरी पगार रु. 2 ते 4 लाख आहे. वाचा: List of the top courses after 12th Arts | 12 वी कला नंतर काय?

सामाजिक मानसशास्त्रज्ञ: एक सामाजिक मानसशास्त्रज्ञ सामाजिक परस्परसंवाद; आणि त्याचे परिणामकारक घटकांवर संशोधन करतात. त्यांना विविध सरकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये वार्षिक सरासरी रु. 5 ते 7 लाख पगाराच्या नोकऱ्या मिळू शकतात. वाचा: How to Develop Communication Skills? | संभाषण कौशल्ये

पुनर्वसन तज्ञ: पुनर्वसन तज्ञ शारीरिक, मानसिक, भावनिक; आणि विकासात्मक अस्थिरता असलेल्या लोकांना मदत करतात. ते अशा लोकांसोबत काम करतात; ज्यांना वैयक्तिक किंवा सामाजिक नुकसान किंवा संकटाचा सामना करावा लागतो; त्यांना वार्षिक सरासरी पगार रु. 4 ते 7 लाख मिळू शकतो. वाचा: How to become a chef in India | भारतात शेफ कसे व्हावे

Related Posts

Post Categories

आमच्या Etopcollection वेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek | सिद्धिविनायक

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek | सिद्धिविनायक सिद्धटेक, धार्मिक महत्व, आख्यायिका, मंदिराचा इतिहास, मंदिराची रचना, सिद्धिविनायकाची मूर्ती, उत्सव, मंदिराकडे ...
Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon

Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon | मोरेश्वर, मोरगाव

Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon | पहिला गणपती- मोरगावचा श्री मोरेश्वर, मोरेश्वर गणपती मंदिराचे धार्मिक महत्त्व, आख्यायिका , मंदिराची ...
What are daily good habits?

What are daily good habits? | रोजच्या चांगल्या सवयी काय आहेत?

What are daily good habits? | रोजच्या चांगल्या सवयी काय आहेत? सवय ही वर्तनाची नित्यकृती आहे, ज्याची नियमितपणे पुनरावृत्ती होते ...
Share the lessons you have learned in life

Share the lessons you have learned in life | आयुष्यात शिकलेले धडे

Share the lessons you have learned in life | तुम्ही आयुष्यात शिकलेले धडे शेअर करा; इतरांसह कल्पना सामायिक करा, आदर, ...
Know the effects of multitasking on health

Know the effects of multitasking on health | मल्टीटास्किंगचे परिणाम

Know the effects of multitasking on health | आरोग्यावर मल्टीटास्किंगचे परिणाम, मल्टीटास्किंगचा मेंदूच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो ते जाणून घ्या ...
Value of additional courses to get a job

Value of additional courses to get a job | नोकरीसाठी अतिरिक्त कोर्स

Value of additional courses to get a job | नोकरी मिळविण्यासाठी अतिरिक्त अभ्यासक्रमांचे मूल्य, अतिरिक्त अभ्यासक्रम व्यावसायिकांना रोजगाराच्या उदयोन्मुख संधी ...
How to Memorize Study?

How to Memorize Study? | अभ्यास लक्षात कसा ठेवावा?

How to Memorize Study? | अभ्यास लक्षात कसा ठेवावा? अभ्यास लक्षात ठेवणे ही एक कला आहे. त्यासाठी नेमके काय केले ...
Best Qualities of a Great Lawyer

Best Qualities of a Great Lawyer | चांगल्या वकिलाचे गुण

Best Qualities of a Great Lawyer | चांगल्या वकिलाचे उत्तम गुण, सर्वोत्कृष्ट वकील हे कायदेशीर व्यवसायासाठी परिपूर्ण होण्यास उपयुक्त कौशल्ये ...
Sources of water pollution and its control

Sources of water pollution and its control | जल प्रदूषण

Sources of water pollution and its control | जल प्रदूषण, कारणे, परिणाम, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि इतर महत्वाच्या पर्यावरणीय समस्यांबद्दल अधिक ...
How to be a Good Husband

How to be a Good Husband | चांगला पती कसा असावा

How to be a Good Husband | चांगला पती कसा असावा, जाे आपले आई-वडील, पत्नी व मुले आणि आपले कुटुंब ...
Spread the love