Skip to content
Marathi Bana » Posts » Psychology: The best career option after 12th | मानसशास्त्र

Psychology: The best career option after 12th | मानसशास्त्र

Psychology: The best career option after 12th

Psychology: The best career option after 12th | 12 वी नंतर मानसशास्त्राचा अभ्यासक्रम; हा उत्तम करिअर पर्याय आहे. अभ्यासक्रम पात्रता, प्रवेश, फी, महाविदयालये; करिअर, नोकरीच्या संधी व वेतन.

मानसशास्त्र हे मन आणि वर्तनाचा; वैज्ञानिक अभ्यास आहे. मानसशास्त्रामध्ये भावना आणि विचारांसह; जागरुक आणि बेशुद्ध घटनांचा अभ्यास समाविष्ट आहे. नैसर्गिक आणि सामाजिक विज्ञानांमधील सीमा ओलांडणारी; ही अफाट व्याप्ती असलेली Psychology: The best career option after 12th शैक्षणिक शाखा आहे.

मानवी मन आणि मानवी आरोग्यावर त्याचे संभाव्य परिणाम; यांचा अभ्यास करण्यासाठी इच्छुक उमेदवार; मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांचा पाठपुरावा करतात. विद्यार्थ्यांना मानवी मेंदूचा विकास, चेतना; वर्तन इत्यादी विषय Psychology: The best career option after 12th मध्ये शिकवले जातात.

भारतात विविध स्तरांवर; अनेक मानसशास्त्र अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. जसे की, मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, डिप्लोमा, बॅचलर; आणि मानसशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम. तसेच, भरपूर अर्धवेळ किंवा ऑनलाइन; मानसशास्त्र अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. मानसशास्त्रातील बॅचलर पदवी; किंवा मानसशास्त्रातील बीएस्सी पदवी; भारतात मानसशास्त्रज्ञ म्हणून करिअर करण्यास; पात्र बनवण्यासाठी पुरेसे आहे.

वाचा: Bachelor of Education: A Professional Course | बी.एड

Psychology: The best career option after 12th; मानसशास्त्रातील बीएस्सी, मानसशास्त्रात बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बीए), मानसशास्त्रात मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए); अप्लाइड सायकॉलॉजीमध्ये मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए), समुपदेशन मानसशास्त्रात मास्टर ऑफ आर्ट्स, असे विविध मानसशास्त्र अभ्यासक्रम आहेत. मानसशास्त्रात एमएस्सी; मानसशास्त्रात डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी आणि मानसशास्त्रात एमफिल; असे विविध अभ्यासक्रम पर्याय आहेत.

Psychology: The best career option after 12th अभ्यासक्रमामध्ये; सामान्यतः समुपदेशन, फिजिओथेरपी उपचारात्मक आणि इतर वैद्यकीय उपक्रम समाविष्ट असतात. मानसशास्त्र अभ्यासक्रमात मानवी मेंदूचा विकास; चेतना, वर्तन आणि व्यक्तिमत्त्व; तसेच इतर संबंधित विषयांचा अभ्यास आणि आकलन करणे समाविष्ट आहे.

मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांचे प्रकार

Psychology: The best career option after 12th
Photo by Alex Green on Pexels.com

Psychology: The best career option after 12th नंतर; मानसशास्त्र अभ्यासक्रम करण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी; हे जाणून घेतले पाहिजे की; विविध प्रकारचे मानसशास्त्र अभ्यासक्रम आहेत. जे विदयार्थ्यांना मानसशास्त्र व विविध; स्पेशलायझेशन करण्यास परवानगी देतात. खालील काही सर्वात लोकप्रिय मानसशास्त्र अभ्यासक्रम आहेत.

 • क्लिनिकल मानसशास्त्र
 • शैक्षणिक मानसशास्त्र
 • समुपदेशन मानसशास्त्र
 • विकासात्मक मानसशास्त्र
 • सामाजिक मानसशास्त्र
 • आरोग्य मानसशास्त्र

मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

Psychology: The best career option after 12th
Photo by RODNAE Productions on Pexels.com
 • उमेदवार क्लिनिकल, समुपदेशन, विकासात्मक, शैक्षणिक; आरोग्य आणि सामाजिक मानसशास्त्र; यासारख्या मानसशास्त्राच्या विविध स्पेशलायझेशनमध्ये; मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम घेऊ शकतात.
 • यापैकी बरेच मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम विनामूल्य ऑफर केले जातात; विशेषतः ऑनलाइन मानसशास्त्र अभ्यासक्रम. तथापि, तुम्हाला प्रमाणपत्र हवे असल्यास काही वेबसाइट तुमच्याकडून शुल्क आकारु शकतात.
 • या मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांसाठी; कोणतेही कठोर पात्रता निकष नाहीत. कोणत्याही शाखेतील उमेदवार त्यांचा पाठपुरावा करु शकतात; त्यांनी फक्त त्यांची 12 वी पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे.
 • Psychology: The best career option after 12th; या मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांनंतर; वार्षिक सरासरी पगार सुमारे रु. 1 ते 3 लाख  आहे.

ऑनलाइन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

Psychology: The best career option after 12th; मानसशास्त्रातील प्रमाणपत्र हा पारंपारिक पदवीपेक्षा; कमी कालावधीचा अभ्यासक्रम आहे; परंतु तो किमान बॅचलर पदवी सोबत किंवा पूर्ण केल्यानंतर घेतला पाहिजे. अभ्यासक्रमाचा कालावधी; एक किंवा दोन वर्षे असतो. शैक्षणिक प्लॅटफॉर्म प्रदान करणा-या काही ऑनलाइन कोर्सद्वारे ऑफर केलेले; काही प्रमुख मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम; खालील प्रमाणे आहेत.

 • मानसशास्त्र कोर्सेराचा परिचय
 • द सायकॉलॉजी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस
 • क्लिनिकल सायकोलॉजी
 • विकासात्मक मानसशास्त्र
 • सामाजिक मानसशास्त्र
 • बाल मानसशास्त्र
 • फॉरेन्सिक सायकोलॉजी

ऑफलाइन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

विविध स्पेशलायझेशनमध्ये ऑफलाइन मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम कोर्स खालीलप्रमाणे आहेत.

 • मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
 • क्लिनिकल सायकॉलॉजी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया

 • Psychology: The best career option after 12th; मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांचे प्रवेश; अगदी सोपे आहेत. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा; किंवा गुणवत्तेची टक्केवारी आवश्यक नाही.
 • मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांसाठी निवडलेल्या उमेदवाराने फक्त इ. 12वी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे आणि बीएस्सी मानसशास्त्र किंवा बीए मानसशास्त्र यापैकी कोणताही एक बॅचलर कोर्स करणे आवश्यक आहे.
 • विद्यार्थ्यांनी फी जमा केल्यावर; ते त्याच्या वेळापत्रकानुसार मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करण्यास तयार होतात.

मानसशास्त्र मध्ये डिप्लोमा

Psychology: The best career option after 12th
Photo by Pavel Danilyuk on Pexels.com
 • मानसशास्त्र अभ्यासक्रमातील डिप्लोमा 10वी आणि 12वी नंतर केले जाऊ शकतात; तर पीजी डिप्लोमा पदवीनंतर केले जातात.
 • मानसशास्त्र अभ्यासक्रमातील डिप्लोमाचा कालावधी साधारणपणे 1 वर्ष असतो; आणि मानसशास्त्रातील PG डिप्लोमाचा कालावधी 1 ते 2 वर्षे असतो.
 • सामान्यत: हे मानसशास्त्र अभ्यासक्रम; मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या व्यावहारिकदृष्ट्या केंद्रित अभ्यासात स्वारस्य असलेले विद्यार्थी घेतात.
 • मानसशास्त्र अभ्यासक्रमातील डिप्लोमा नंतर; सरासरी पगार सुमारे 6 ते 7 लाख प्रतिवर्ष आहे.

डिप्लोमा अभ्यासक्रम

 • समुपदेशन मानसशास्त्र मध्ये डिप्लोमा
 • डिप्लोमा इन सायकोलॉजिकल मेडिसिन

पीजी डिप्लोमा इन सायकॉलॉजी कोर्सेस

मानसशास्त्रातील प्रमुख पीजी डिप्लोमा अभ्यासक्रम खालील पगमाणे आहेत.

 • पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन समुपदेशन मानसशास्त्र
 • पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन समुपदेशन
 • पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन क्रिमिनल सायकॉलॉजी

डिप्लोमा इन सायकॉलॉजी कोर्सेस प्रवेश

 • डिप्लोमा इन सायकॉलॉजी कोर्सेसचे प्रवेश संबंधित क्षेत्रातील पदवीच्या गुणवत्तेद्वारे केले जातात.
 • या मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांसाठी; मूलभूत पात्रता निकष असा आहे की; उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून बीएस्सी किंवा बीए मानसशास्त्र पदवी असणे आवश्यक आहे.
 • मानसशास्त्र अभ्यासक्रम देणारी काही महाविद्यालये; मानसशास्त्रातील पीजी डिप्लोमाच्या बाबतीत; कामाचा अनुभव देखील विचारतात आणि
 • त्यांना थेट प्रवेश दिला जातो.

मानसशास्त्र मध्ये बॅचलर

Psychology: The best career option after 12th
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com
 • मानसशास्त्रातील पदवीपूर्व अभ्यासक्रम; किंवा मानसशास्त्रातील बॅचलर हा 3 वर्षांचा पूर्णवेळ पदवी अभ्यासक्रम आहे. IGNOU मधून मानसशास्त्र विषयातील पदवी एकतर नियमित मोडमध्ये; किंवा अंतर मोडमध्ये घेतली जाऊ शकते.
 • मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांमध्ये बॅचलर करण्यासाठी पात्रता निकष खालील प्रमाणे आहेत.
 • मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांचे सर्वात लोकप्रिय बॅचलर म्हणजे; बीए मानसशास्त्र आणि बीएस्सी मानसशास्त्र.
 • बीएस्सी मानसशास्त्रात मानसशास्त्राच्या वैज्ञानिक पैलूंवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात असताना; बीए मानसशास्त्र सामाजिक पैलूंवर लक्ष केंद्रित करते.
 • भारतातील या मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांची सरासरी फी कॉलेजवर अवलंबून 5 ते 50 हजाराच्या दरम्यान आहे.
 • पदवीधरांना कायदा, पत्रकारिता, समुपदेशन, रुग्णालये; उद्योग आणि मानव संसाधन क्षेत्रात; नोकरीच्या संधी मिळू शकतात. या मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांनंतर; वार्षिक सरासरी पगार रुपये 2 ते 3 लाख आहे.

प्रमुख बॅचलर ऑफ सायकॉलॉजी कोर्सेस

 • मानसशास्त्रात बी.ए मानसशास्त्र
 • मानसशास्त्रात बीए (ऑनर्स)
 • मानसशास्त्रात बीएस्सी
 • मानसशास्त्रात बीएस्सी (ऑनर्स)

बॅचलर ऑफ सायकॉलॉजी प्रवेश

 • मान्यताप्राप्त शिक्षण मंडळाची इ. 12वी परीक्षेतील टक्केवारीच्या आधारे; मानसशास्त्रातील बॅचलरसाठी प्रवेश दिले जातात.
 • सामान्यत: बॅचलर ऑफ सायकॉलॉजी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी; प्रवेश परीक्षा आणि समुपदेशन आयोजित केले जाते.
 • इंटिग्रल युनिव्हर्सिटी आपल्या मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी राज्य-स्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करतात.

मानसशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी

people in a psychotherapy session
Photo by ANTONI SHKRABA on Pexels.com

Psychology: The best career option after 12th; मानसशास्त्रज्ञ म्हणून करिअर करु इच्छिणाऱ्या; आणि विशिष्ट क्षेत्रात विशेष मानसशास्त्रज्ञ बनू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी; पदव्युत्तर मानसशास्त्रात प्रवेश दिले जातात. पदव्युत्तर मानसशास्त्राचा पाठपुरावा करण्यासाठी; पात्रता निकष तुमच्या संदर्भासाठी खाली सूचीबद्ध आहेत,

 • पदव्युत्तर मानसशास्त्र अभ्यासक्रमाचा कालावधी साधारणपणे 2 वर्षे असतो.
 • मानसशास्त्राच्या पदवी प्रमाणेच; पदव्युत्तर मानसशास्त्र अभ्यासक्रम एमएस्सी मानसशास्त्र आणि एमए मानसशास्त्र म्हणून देखील दिले जातात.

मास्टर्स अभ्यासक्रम  

 • एमए मानसशास्त्र
 • एमएस्सी मानसशास्त्र
 • क्लिनिकल सायकोलॉजीमध्ये एमएस्सी
 • अप्लाइड सायकोलॉजीमध्ये एमएस्सी
 • समुपदेशन मानसशास्त्र मध्ये एमएस्सी

मास्टर प्रवेश- Psychology: The best career option after 12th

 • मास्टर ऑफ सायकॉलॉजी कोर्सेसचे प्रवेश; पदवीच्या गुणवत्तेवर आधारित आहेत, म्हणजे बीएस्सी किंवा बीए मानसशास्त्र.
 • मानसशास्त्रातील मास्टरसाठी मूलभूत पात्रता ही बीए मानसशास्त्र किंवा बीएस्सी मानसशास्त्र अभ्यासक्रमांमधील पदवी आहे.
 • काही राज्य-स्तरीय प्रवेश परीक्षा; राज्य विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी आयोजित केल्या जातात. जसे की AUCET आणि CUCET, मानसशास्त्रातील मास्टर प्रवेशासाठी.

मानसशास्त्रात पीएचडी

मानसशास्त्रातील पीएचडी सामान्यत: मानसशास्त्रीय शास्त्रांवर संशोधन करु इच्छिणाऱ्या किंवा सर्वोत्कृष्ट मानसशास्त्र महाविद्यालयांमध्ये मानसशास्त्राचे प्राध्यापक होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांद्वारे केली जाते.

 • मानसशास्त्रातील डॉक्टरेट किंवा पीएचडी पदवीचा सामान्य कालावधी किमान 3 वर्षे आहे.
 • विद्यार्थ्यांना पाठपुरावा करण्यासाठी अनेक फेलोशिप संधी आहेत.
 • भारतातील डॉक्टरेट मानसशास्त्र अभ्यासक्रमानंतरचे वार्षिक सरासरी वेतन अंदाजे रुपये 8 ते 10 लाख आहे.

पीएचडी मानसशास्त्र अभ्यासक्रम

 • मानसशास्त्रात पीएचडी
 • मानसोपचारात पीएचडी

पीएचडी प्रवेश- Psychology: The best career option after 12th

 • मानसशास्त्र अभ्यासक्रमातील पीएचडीचे प्रवेश; प्रवेश परीक्षेद्वारे केले जातात. मानसशास्त्रातील पीएचडीसाठी मूलभूत पात्रता म्हणजे; मानसशास्त्रातील पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणे.
 • भारतीय सांख्यिकी संस्था प्रवेश वेळोवेळी मानसशास्त्रातील JRF (ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप) च्या प्रवेशासाठी आयोजित केला जातो.
 • सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज कॉमन एंट्रन्स टेस्ट (CUCET); ही एक राष्ट्रीय-स्तर परीक्षा आहे; जी दहा केंद्रीय विद्यापीठांद्वारे संयुक्तपणे नियंत्रित केली जाते. यूजी, पीजी आणि इतर सर्व प्रकारच्या अभ्यासक्रमांसाठी; या परीक्षेद्वारे केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश दिले जातात.

मानसशास्त्रातील करिअर

Psychology: The best career option after 12th; मानसशास्त्रात करिअर करण्यासाठी; विद्यार्थ्यांकडे प्रथम वर नमूद केलेल्या मूलभूत गुणधर्म असणे आवश्यक आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या रोजगाराच्या शक्यता जितक्या जास्त असतील; तितकी त्यांची पदवी जास्त असेल. मानसशास्त्रात सिद्धांत आणि सराव एकमेकांशी जोडले जातात; आणि अभ्यासकांच्या वाढत्या मागणीमुळे; मानसशास्त्रातील करिअर मोठ्या प्रमाणात पूर्ण होत आहे.

मानसशास्त्रज्ञ महाविद्यालये, रुग्णालये, शाळा, दवाखाने आणि सरकारी संस्थांसह; विविध सेटिंग्जमध्ये सल्लागार म्हणून काम करु शकतात. समाजात सतत वाढत असलेल्या मानसिक विकारांमुळे; आजकाल व्यावसायिक मानसशास्त्रज्ञांना जास्त मागणी आहे.

मानसशास्त्र अभ्यासक्रम- Psychology: The best career option after 12th

a person in white shirt carrying a stack of books
Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

Psychology: The best career option after 12th; अभ्यासक्रम निवडणा-या विदयार्थ्यांसाठी; समाजशास्त्र किंवा मानववंशशास्त्र; यासारख्या विषयांचा अभ्यास करणे; फायदेशीर ठरु शकते. विद्यार्थ्यांची या अभ्यासक्रमासाठी निवड करण्यासाठी अनेक विद्यापीठे आणि महाविद्यालये; अर्जदार अभ्यासक्रमासाठी पात्र आहे किंवा नाही याची खात्री करण्यासाठी; निकष स्थापित करतात.

संपूर्ण मनोचिकित्सा प्रक्रिया खालील प्रमाणे दर्शविली जाते. मनोविश्लेषण + मनोवैज्ञानिक बदल. विशिष्ट कार्ये करण्यासाठी; जीवन संस्थांनी मनोवैज्ञानिक किंवा शारीरिक ॲक्टिव्हिटींची मालिका सुरु केली पाहिजे; ज्याला मानसशास्त्रीय किंवा शारीरिक क्रिया म्हणून संबोधले जाते. खालील अनेक प्रकारचे मानसशास्त्र अभ्यासक्रम आहेत:

 • मानसशास्त्र पदवीपूर्व अभ्यासक्रम
 • मानसशास्त्रात बीएससी
 • बीए (मानसशास्त्रात ऑनर्स)
 • बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बीए) मानसशास्त्रात
 • पदव्युत्तर मानसशास्त्र
 • मानसशास्त्रात मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए)
 • अप्लाइड सायकोलॉजीमध्ये मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए)
 • समुपदेशन मानसशास्त्रात मास्टर ऑफ आर्ट्स
 • मानसशास्त्रात एमएससी
 • डॉक्टरेट कोर्स
 • मानसशास्त्रातील तत्त्वज्ञानाचे डॉक्टर
 • मानसशास्त्रात एमफिल

प्रमुख रिक्रूटर्स- Psychology: The best career option after 12th

मानसशास्त्रज्ञ हेल्थकेअर टीम्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्कूल्स; क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, मेंटल हेल्थ केअर सेंटर्स; शैक्षणिक संस्था इत्यादी विविध क्षेत्रांमध्ये काम करतात. मानसशास्त्र क्षेत्रातील काही प्रमुख रिक्रूटर्स खालील प्रमाणे आहेत.

 • एमिटी युनिव्हर्सिटी
 • T & A सोल्यूशन्स
 • फोर्टिस हेल्थकेअर
 • शिव नाडर विद्यापीठ
 • रुट्स समुपदेशन आणि मानसोपचार केंद्र
 • ACRO
 • पिअर्सन
 • एम्स
 • पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया
 • संरक्षण मानसशास्त्रीय संशोधन संस्था
 • वाचा: The Best Law Courses After 12th | 12वी नंतर कायदा अभ्यासक्रम

नोकरी आणि करिअर

Psychology: The best career option after 12th अभ्यासक्रमाचा पाठपुरावा केल्यानंतर; विद्यार्थ्याला एचआर, मानसशास्त्रज्ञ, समुपदेशक इत्यादी विविध शाखांमध्ये; मानसशास्त्रात करिअर करता येते. काही लोकप्रिय मानसशास्त्राच्या नोकऱ्या व करिअर पर्याय खालील प्रमाणे आहेत.

जॉब प्रोफाइल- Psychology: The best career option after 12th

Psychology: The best career option after 12th
Photo by cottonbro on Pexels.com

मानसोपचारतज्ञ : एक मानसोपचारतज्ञ सामान्यतः एकल व्यक्ती, समूह, जोडपे, कुटुंब; यांच्या मानसिक समस्यांवर मात करण्यास मदत करतो. ते रुग्णांना नातेसंबंध; तणाव आणि व्यसनाधीन समस्यांमधून बाहेर येण्यास मदत करतात. त्यांना वार्षिक सरासरी पगार रु. 6 ते 8 लाख आहे. वाचा: Bachelor of Fine Arts after 12th | बॅचलर ऑफ फाइन आर्ट्स

मानसोपचार तज्ज्ञाचे काम त्यांच्या ग्राहकांशी बोलणे आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्याविषयी; तसेच वैयक्तिक वाढीची समज मिळवणे आहे. ते मानवी वर्तणूक मानसशास्त्राचा सखोल अभ्यास करतात; आणि त्यानंतर त्यांच्यासाठी उपचार योजना विकसित करतात. ते विविध मानसिक परिस्थितींवरील उपचारांवरही; संशोधन करतात. त्यांना वार्षिक सरासरी पगार रु. 6 ते 10 लाख आहे.

वाचा: Diploma in Early Childhood Education | बाल शिक्षण डिप्लोमा

मानसशास्त्रज्ञ: एक मानसशास्त्रज्ञ रुग्ण किंवा ग्राहकांचे विचार, वर्तन आणि भावनांचे विश्लेषण करतो; आणि मानसिक समस्या सोडवण्यासाठी योग्य सल्ला देतो. त्यांना वार्षिक सरासरी पगार रु. 10 लाखापर्यंत मिळू शकतो.  

समुपदेशक: समुपदेशकाने गोपनीय असणे आवश्यक आहे; ग्राहक किंवा रुग्णांद्वारे सामायिक केलेले अनुभव, त्यांच्या भावना सांभाळणे आवश्यक आहे. रुग्णाची मानसिक स्थिती सुधारण्यासाठी; समुपदेशकांनी योग्य समुपदेशन केले पाहिजे. त्यांना वार्षिक सरासरी पगार रु. 2 ते 4 लाख आहे. वाचा: List of the top courses after 12th Arts | 12 वी कला नंतर काय?

सामाजिक मानसशास्त्रज्ञ: एक सामाजिक मानसशास्त्रज्ञ सामाजिक परस्परसंवाद; आणि त्याचे परिणामकारक घटकांवर संशोधन करतात. त्यांना विविध सरकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये वार्षिक सरासरी रु. 5 ते 7 लाख पगाराच्या नोकऱ्या मिळू शकतात. वाचा: How to Develop Communication Skills? | संभाषण कौशल्ये

पुनर्वसन तज्ञ: पुनर्वसन तज्ञ शारीरिक, मानसिक, भावनिक; आणि विकासात्मक अस्थिरता असलेल्या लोकांना मदत करतात. ते अशा लोकांसोबत काम करतात; ज्यांना वैयक्तिक किंवा सामाजिक नुकसान किंवा संकटाचा सामना करावा लागतो; त्यांना वार्षिक सरासरी पगार रु. 4 ते 7 लाख मिळू शकतो. वाचा: How to become a chef in India | भारतात शेफ कसे व्हावे

Related Posts

Post Categories

आमच्या Etopcollection वेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

Agriculture: The best career courses after 10th

Agriculture the best courses after 10th | कृषी कोर्सेस

Agriculture the best courses after 10th | 10वी नंतर सर्वोत्तम करिअर पर्याय देणारे कृषी अभ्यासक्रम; त्यांचे फायदे, कालावधी, प्रकार व ...
Read More
Know The Road Safety Rules

Know The Road Safety Rules | रस्ता सुरक्षा नियम

Know The Road Safety Rules | मुलांसाठी रस्ता सुरक्षा नियम, रस्ता सुरक्षा नियम पाळा, आणि अपघात टाळा, मुलांच्या रस्ता सुरक्षेच्या ...
Read More
Why is the Investment more Important

Why is the Investment more Important |गुंतवणूकीचे महत्व

Why is the Investment more Important | गुंतवणूकीचे महत्व, चांगली गुंतवणूक गुंतवणुकदारांना भूतकाळातून शहाणपण शिकण्यास सांगून; भविष्याबद्दल एक चांगला दृष्टीकोन ...
Read More
Diploma in Orthopaedics 2022

Diploma in Orthopaedics 2022 | ऑर्थोपेडिक्स

Diploma in Orthopaedics 2022 | ऑर्थोपेडिक्समध्ये डिप्लोमा, पात्रता, प्रवेश, प्रवेश परीक्षा, अभ्यासक्रम, महाविदयालये, नोकरीचे पद, सरासरी वेतन व भविष्यातील व्याप्ती ...
Read More
Eat Healthy and Live Happy

Eat Healthy and Live Happy | निरोगी खा आणि आनंदी राहा

Eat Healthy and Live Happy | निरोगी खा आणि आनंदी राहा; उत्तम आरोग्य आणि पोषणासाठी सकस आहार आवश्यक आहे; ज्यामध्ये ...
Read More
Know all about Atal Pension Yojana

Know all about Atal Pension Yojana | अटल पेन्शन योजना

Know all about Atal Pension Yojana | शासकीय मासिक पेन्शन योजना, अटल पेन्शन योजना; त्यासाठी पात्रता व योजने विषयी जाणून ...
Read More
Diploma in Tool and Die Making

Diploma in Tool and Die Making | टूल अँड डाय मेकिंग

Diploma in Tool and Die Making | टूल अँड डाय मेकर कोर्स, पात्रता, कालावधी, अभ्यासक्रम, कौशल्ये, फायदे, कार्यक्षेत्र, जॉब प्रोफाईल ...
Read More
BTech in Fire and Safety Engineering

BTech in Fire and Safety Engineering | फायर अँड सेफ्टी

BTech in Fire and Safety Engineering | फायर अँड सेफ्टी इंजिनिअरिंगमध्ये बीटेक; पात्रता, प्रवेश परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया, अभ्यासक्रम, महाविदयालये, नोकरीचे ...
Read More
The Best Activities for Kids

The Best Activities for Kids | मुलांसाठी सर्वोत्तम उपक्रम 

The Best Activities for Kids | मुलांसाठी सर्वोत्तम उपक्रम; लहान मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शैक्षणिक विकासाबरोबरच इतर अनेक मनोरंजक ॲक्टिव्हिटी अतिशय ...
Read More
Know About Chemical Engineering

Know About Chemical Engineering |केमिकल इंजिनिअरिंग

Know About Chemical Engineering | केमिकल इंजिनिअरिंग; पात्रता, कोर्स प्रकार, प्रवेश परीक्षा, अभ्यासक्रम, आवश्यक कौशल्ये, प्रमुख रिक्रुटर्स, नोकरीचे पद व ...
Read More
Spread the love