Skip to content
Marathi Bana » Posts » What Makes People Charming? | लोकांना मोहक काय बनवतं?

What Makes People Charming? | लोकांना मोहक काय बनवतं?

What Makes People Charming?

What Makes People Charming? | लोकांना ‘मोहक’ काय बनवतंं? लोक ‘मोहक’ कशामुळे बनतात? तुम्ही एक ‘मोहक’ व्यक्ती आहात की नाही हे जाणून घेण्यासाठी संपूर्ण लेख सविस्तर वाचा.

शब्दकोषानुसार “मोहक” म्हणजे इतरांना आकर्षित करणे किंवा मोहित करणे होय. यामध्ये इतर लोकांना तुमच्या विषयी आदर, प्रेम व जिव्हाळा वाटतो. तुमच्यामधील गुणांमुळे ते तुमच्याकडे आकर्षित किंवा मोहित होतात आणि तुमच्यासारखे होण्याची जिज्ञासा त्यांच्यामध्ये निर्माण होते. चला तर मग जाणून घेऊया What Makes People Charming? लोकांना मोहक काय बनवतं?

जेंव्हा आपल्यामध्ये इतरांपेक्षा काहितरी खास असते, तेंव्हा इतर लोकांच्या नजरा आपल्याकडे आपोआप वळतात. जसे चुंबकीय शक्ती लोखंडाला आकर्षित करते, तसे चुंबकीय व्यक्तिमत्व ज्याच्याकडे असेल, त्याच्याकडे प्रत्येकजण आकर्षित होतो.

मग ही व्यक्ती कशी असते? कोणत्या गोष्टींमुळे एखादी व्यक्ती इतकी मोहक बनते? असे प्रश्न आपल्याला पडतात. त्याचे उत्तर म्हणजे एखादी व्यक्ती मोहक बनण्यासाठी त्या व्यक्तीमध्ये काही चांगले गुण, चांगली कौशल्ये व काही चांगल्या सवयी असाव्यात. हे सर्व एखादया व्यक्तीला मोहक बनवतात. या प्रत्येका बाबतची सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे आहे.           

1) मोहकतेचे गुण          

एखाद्याचे मोहक म्हणून वर्णन करताना त्या व्यक्तीच्या अंगी असणा-या गुणांचा प्राधान्याने विचार केला जातो. सर्वसाधारनपणे मोहक व्यक्तीच्या अंगी खालील प्रमाणे गुण असतात.              

What Makes People Charming?
Image by Nghi Nguyen Tuyen from Pixabay

i. प्रामाणिकपणा            

हा गुण मोहक व्यक्तीला अधिक आकर्षक बनवतो, त्याचे कारण म्हणजे मोहक व्यक्ती त्यांनी दिलेल्या शब्दांशी खूप प्रामाणिक असते. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणाचाही पटकण विशवास बसतो. ते कोणतीही अस्पष्ट भूमिका व्यक्त करत नाहीत ज्यामुळे एखाद्याला निराश होऊ शकते. आणि जेव्हा एखादी व्यक्ती प्रामाणिक असते, तेव्हा लोक आपोआप त्या व्यक्तीभोवती गर्दी करतात कारण त्यांना माहित असते की ते त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकतात.           

ii. आत्मविश्वास           

एखादया व्यक्तीचा आपली कृती, शब्द आणि भूमिकेवर विश्वास असतो, तेंव्हा अशी व्यक्ती आपल्या आजूबाजूला असण्याची अपेक्षा लोक करतात. आत्मविश्वास लोकांना आकर्षित करतो कारण प्रत्येकाला त्यांच्या निर्णयांवर आणि जीवनशैलीच्या निवडींवर विश्वास ठेवणारी व्यक्ती असणे आवडते.          

iii. सकारात्मक दृष्टीकोन           

एखादया व्यक्तीच्या आकर्षक पणाचे कारण सकारात्मक वृत्ती असू शकते. हा दृष्टीकोन लोक त्यांचे कौतुक करण्याचे मुख्य कारण असते. परंतू, सकारत्मकता ही अशी गोष्ट नाही जी लोकांमध्ये नैसर्गिकरित्या येते. भावनिकदृष्ट्या बुद्धिमान, आकर्षक आणि आत्मविश्वासाने दिसण्यासाठी अनेकजण त्यांच्या व्यक्तिमत्वावर काम करतात. तुम्ही स्वत:ला या ठिकाणी पोहचवण्यासाठी या गुणाचा अंगिकार करु शकता.

iv. संयम (What Makes People Charming?)      

संयम हा एक गुण आहे जो फक्त काही लोकांकडे असतो. असे लोक अतिशय शिस्तबद्ध आणि संघटित जीवन जगतात ज्यामुळे त्यांना गोष्टींची किंमत कळण्यास मदत होते. ते कोणताही निर्णय अतिशय संयमाने घेतात, कारण त्यांना माहित असते की, यानंतर तनावपूर्वक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. कोणतीही तणावपूर्ण परिस्थिती असते तेंव्हा ते वातावरण शांत होण्याची वाट पाहत असतात कारण त्यांना माहित असते की, वादळानंतर शांतता असतेच.         

v. जिज्ञासूवृत्ती          

जेव्हा एखादया व्यक्तीद्दल दुस-याला ते काय करतात आणि कसे करतात याबद्दल उत्सुकता असते तेव्हा लोकांना ती व्यक्ती आवडते. यामुळे त्यांना असे वाटते की ते महत्वाचे आहेत आणि त्यांना जगात स्थान आहे. त्यांचा हा गुण हे देखील दर्शवितो की त्यांना त्या व्यक्तीबद्दल काळजी आहे आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारे मदत करण्याची त्यांची इच्छा आहे..

2) मोहकतेची कौशल्ये

photo of woman wearing red top
Photo by Sound On on Pexels.com

एखादी व्यक्ती इतरांना ‘मोहक’ वाटण्याचे दुसरे कारण म्हणजे त्या व्यक्तीच्या अंगी असणारी कौशल्ये. मोहकता दर्शविणारी प्रमुख कौशल्ये खालील प्रमाणे आहेत.

i. इतरांना हसवण्याचे कौशल्य

मोहक लोक परिस्थितीचा अंदाज घेऊन, कामाच्या ठिकाणी नेहमी सकारात्मक वातावरण निर्माण करतात. त्यांना हे माहीत असते की, सकारात्मक स्त्रोताकडे लोक आकर्षित होतात, म्हणून जर तुमच्याकडे हसू आणि ते सामायिक करण्याची चांगली वृत्ती असेल तर तुम्ही लकी आहात.

ii. संवाद कौशल्य (What Makes People Charming?)  

मोहक व्यक्ती समोरच्या स्त्रोत्यांची आकलन क्षमता विचारात घेऊन आपले विचार त्यांना पटवण्याचा प्रयत्न करते. तुम्हा सर्वांना माहित आहे की एक मित्र दुस-या मित्राबरोबर जसा मनमोकळेपनाणे बोलतो, तसे ते संवादामध्ये बोलतात.

काही विनोद व कथेच्या माध्यमातून प्रत्येक क्षण जिवंत करतात, हसत आणि सस्पेन्सने तुम्हाला तुमच्या सीटच्या काठावर झुलवत ठेवतात. चांगली कथा सांगणे ही एक उत्तम कला आहे आणि ती हरवत चालली आहे.

तुमचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि परस्पर संवाद कौशल्ये सुधारणे तुम्हाला तुमच्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर काढेल आणि तुम्हाला जागेवरच विचार करण्याची आणि कथा जिवंत करण्याची सवय लावेल.

iii. इतरांना आपलेशे करणे

लोकांना लोकांना आपलेशे करुन महत्वाची जाणीव करुन देणे त्यांना आवडते. तुम्हाला जे म्हणायचे आहे त्याबद्दल ते खरोखरच आकर्षित होतात आणि अनेकदा ते स्वतःपेक्षा तुमच्याबद्दल अधिक बोलतात.

ते तुमच्याशी प्रत्यक्ष भेटण्यास आणि तुमच्याबद्दल विचारशील प्रश्न विचारण्यास इच्छुक आहेत, जणू काही तुम्ही जगातील सर्वात महत्वाची व्यक्ती आहात. त्यामुळे  तुम्ही त्यांच्याशी बोलत असताना तुम्हाला खूप आरामदायक वाटते.

iv. इतरांचे म्हणने ऐकणे

तुम्हाला मोहक बनविण्यामध्ये हे कौशल्ये महत्वाचे आहे. केवळ एकतर्फी संवाद हा कोणालाच रुचणारा नसतो. जेंव्हा इतरांनी आपले ऐकावे असे वाटते, तेंव्हा आपणही इतरांचे ऐकले पाहिजे हा विचार व्यक्तीला मोहक बनवतो.

जेव्हा कोणी बोलत असेल तेव्हा फक्त तुमच्या बोलण्याची पाळी येण्याची वाट पाहा व नंतर आपले म्हणने मांडा. तसे केले नाही तर तुम्ही झोन ​​आउट कराल आणि त्यांना काय म्हणायचे आहे ते चुकवाल!

तुमच्या संभाषणादरम्यान लोकांच्या डोळ्यात पहा आणि जेव्हा योग्य असेल तेव्हा होकार द्या जेणेकरुन स्पीकरला कळेल की ते जे बोलत आहेत त्याबद्दल तुम्ही सहानुभूतीपूर्ण आहात.          

जेव्हा तुम्ही सक्रियपणे ऐकत असता आणि संभाषणात योगदान देता तेव्हा एक समाधानकारक दिशा स्वतःच आकार घेते.

v. थोडे परंतू अचूक बोलणे

सार्वजनिक ठिकाणी बोलण्यात उत्कृष्ट असणे हे एक कौशल्ये आहे. ही क्षमता देखील अनंभवानुसार संभाषणांमध्ये उत्कृष्ट होण्याकडे हस्तांतरित होते. मोहक लोकांना संक्षिप्तपणे कसे बोलावे हे माहित असते आणि तुम्हाला जादुईपणे आरामशीर वाटू देऊन त्यांचे मुद्दे मांडतात.

3) मोहकतेच्या सवयी (What Makes People Charming?)

What Makes People Charming?
Image by Robert Balog from Pixabay

समाजामध्ये असे काही लोक आहेत जे परिस्थितीत कशिही असली तरी त्याकडे मैत्रीपूर्ण दृष्टीकोनातून पाहतात. काही लोकांचा नैसर्गिकरित्या उत्साही स्वभाव असतो, परंतु बरेच लोक जीवनाशी निगडीत काही गोष्टी निवडतात, ज्या त्यांच्या आनंददायी व्यक्तिमत्वास प्रोत्साहित करण्यास मदत करतात.

जर तुम्हाला इतरांच्या नजरेत मोहकतेमध्ये स्थान मिळवायचे असेल तर तुम्हाला मोहक लोकांच्या सवयींकडे लक्ष द्यावे लागेल. त्यांच्या सवयींचे अनुकरण करुन, तुम्ही देखील इतरांना आवडणारे व्यक्ती बनू शकता.

“मोहक व्यक्ती ही अशी व्यक्ती असते जी बाहेरील घटक जसे की आजूबाजूचे वातावरण आव्हानात्मक असताना देखील विचलीत होत नाही तर ती संयम बाळगते.” हे कोणाला जमते, तर जी व्यक्ती स्वत:मध्ये आतून शांतता आणि सामर्थ्य शोधण्यास सक्षम असते, लवचिक राहण्याची आणि परिस्थिती कशीही स्वीकारण्याची क्षमता दर्शवते.

मोहकतेच्या काही सवयी खालील प्रमाणे आहेत.

i. इतरांचे म्हणने ऐकणे

सक्रिय ऐकण्याची कला ही खऱ्या आकर्षणाच्या मुळाशी असते. मोहक लोक शब्द ऐकण्याच्या कृतीच्या पलीकडे जातात; ते मनापासून संभाषणात गुंततात, त्याकडे लक्ष देतात आणि स्थिर डोळ्यांचा संपर्क राखतात.       

लक्षपूर्वक ऐकण्याची आणि विचारपूर्वक प्रतिसाद देण्याची त्यांची प्रगल्भ क्षमता इतरांना केवळ मौल्यवान वाटत नाही तर सहानुभूती आणि समजूतदारपणाची खरी भावना देखील व्यक्त करते.

ii. प्रत्येकाशी प्रामाणिक राहणे

खरोखर मोहक लोक स्वत: बिनधास्त असतात. ते त्यांचे वेगळेपण स्वीकारतात आणि प्रत्येक परिस्थितीत प्रामाणिकपणे दिसून येतात. ही सत्यता अस्सल आणि टिकाऊ अशा दोन्ही प्रकारच्या कनेक्शनला प्रोत्साहन देते. असुरक्षित आणि वास्तविक असण्याची त्यांची इच्छा विश्वास आणि मोकळेपणाची भावना इतरांना भावते.

वाचा: Share the lessons you have learned in life | आयुष्यात शिकलेले धडे

iii. सकारात्मक दृष्टीकोन

सकारात्मकता ही मोहक लोकांची निःसंदिग्ध ओळख असते. त्यांच्याकडे जीवनाची उज्ज्वल बाजू पाहण्याची नैसर्गिक क्षमता असते, आणि तो आशावाद त्यांच्या सभोवतालच्या लोकांसह सक्रियपणे सामायिक करतात.

त्यांचा सकारात्मक दृष्टीकोन अत्यंत परिणामकारक असतो,  ज्यांच्याशी ते संवाद साधतात त्यांच्या आत्म्याला उभारी देतात आणि सकारात्मकतेचे आणि संभाव्यतेचे वातावरण निर्माण करतात.

वाचा: How to be a Successful Businessman? | यशस्वी उद्योजक कसे व्हावे?

iv. नावे लक्षात ठेवणे

मोहक लोकांची एक साधी पण शक्तिशाली सवय म्हणजे त्यांची नावे लक्षात ठेवण्याची क्षमता. एखाद्याला त्यांच्या नावाने संबोधित केल्याने त्वरित संबंध निर्माण होतो आणि आदर प्रदर्शित होतो. खरोखर मोहक लोक नावे लक्षात ठेवण्यासाठी आणि संभाषणांमध्ये त्यांचा वापर करण्यासाठी वेळ काढतात.

वाचा: How to Deal With Frustration | निराशेला कसे सामोरे जावे

v. इतरांचे कौतुक करणे

मोहक लोक प्रत्येकाची प्रशंसा करण्याचा मार्ग शोधतात. ते जिथे जातील तिथला परिसर, लोकांच्या आवडी, त्यांचे जीवन या सर्वांचे कौतुक करतात. काहीच नसेल तर, ते तुम्हाला तुमच्या शर्टचा रंग तुम्हाला किती शोभतो असे म्हणतील. एक मोहक व्यक्ती प्रेम पसरवते आणि प्रत्येकाबद्दल बोलण्यासाठी काहीतरी सुंदर युक्ती शोधू शकते.

वाचा: Every mole on the body says something | शरीरावरील तिळाचे अर्थ

4) सारांष (What Makes People Charming?)

एक मोहक व्यक्ती त्यांच्या शब्दांशी खूप प्रामाणिक असते. ते त्यांची कोणतीही अस्पष्ट बाजू व्यक्त करत नाहीत ज्यामुळे एखाद्याला वाईट वाटेल. जेव्हा एखादी व्यक्ती प्रामाणिक असते, तेव्हा लोक आपोआप त्या व्यक्तीभोवती गर्दी करतात कारण त्यांना माहित असते की ते त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकतात.

यावरुन एक गोष्ट लक्षात येते की, स्वभाव बदलणे नेहमीच सोपे नसते, परंतू ते अशक्यही नसते. तुम्हाला इतरांच्या समोर अधिक आकर्षक म्हणून प्रझेंट करायचे असेल तर तुम्ही वर उल्लेख केल्याप्रमाणे तुमच्यामध्ये काही गुण, कौशल्ये आणि काही चांगल्या सवयी निर्माण केल्या तर तुम्हीही ‘मोहक’ लोकांच्या यादीमध्ये सामील होऊ शकाल.

Related Posts

Post Categories

आमच्या Etopcollection वेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

Ganpati-6 Know all about Girijatmaj Lenyadri

Ganpati-6 Know all about Girijatmaj Lenyadri | गिरिजात्मज, लेण्याद्री

Ganpati-6 Know all about Girijatmaj Lenyadri | सहावा गणपती: लेण्याद्रीचा श्री गिरिजात्मज, गणपती मंदिर, आख्यायिका , उत्सव, मंदिराकडे जाण्याचे मार्ग ...
What things give you energy?

What things give you energy? | कोणत्या गोष्टी तुम्हाला ऊर्जा देतात?

What things give you energy? | कोणत्या गोष्टी तुम्हाला ऊर्जा देतात? फळे, फळभाज्या व पालेभाज्या, धान्य, बीन्स आणि शेंगा, पेये ...
Ganpati-5 Know all about Chintamani Theur

Ganpati-5 Know all about Chintamani Theur | चिंतामणी थेऊर

Ganpati-5 Know all about Chintamani Theur | पाचवा गणपती: थेऊरचा चिंतामणी, आख्यायिका, इतिहास, मंदिराची रचना, मंदिर उत्सव, जाण्याचे मार्ग व ...
Ganpati-4 Know all about Varadvinayak Mahad

Ganpati-4 Know all about Varadvinayak Mahad | वरदविनायक, महाड

Ganpati-4 Know all about Varadvinayak Mahad | चौथा गणपती: महाडचा श्री वरदविनायक, वरदविनायक मंदिर, मंदिराचा इतिहास, आख्यायिका, मंदिराची रचना, मुर्ती ...
Ganpati-3 Know all about Ballaleshwar Pali

Ganpati-3 Know all about Ballaleshwar Pali | बल्लाळेश्वर, पाली

Ganpati-3 Know all about Ballaleshwar Pali | तिसरा गणपती: बल्लाळेश्वर पाली, मंदिराचा इतिहास, बल्लाळेश्वराची मुर्ती, आख्यायिका, उत्सव, मंदिराकडे जाण्याचे मार्ग, ...
Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek | सिद्धिविनायक

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek | सिद्धिविनायक सिद्धटेक, धार्मिक महत्व, आख्यायिका, मंदिराचा इतिहास, मंदिराची रचना, सिद्धिविनायकाची मूर्ती, उत्सव, मंदिराकडे ...
Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon

Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon | मोरेश्वर, मोरगाव

Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon | पहिला गणपती- मोरगावचा श्री मोरेश्वर, मोरेश्वर गणपती मंदिराचे धार्मिक महत्त्व, आख्यायिका , मंदिराची ...
What are daily good habits?

What are daily good habits? | रोजच्या चांगल्या सवयी काय आहेत?

What are daily good habits? | रोजच्या चांगल्या सवयी काय आहेत? सवय ही वर्तनाची नित्यकृती आहे, ज्याची नियमितपणे पुनरावृत्ती होते ...
Share the lessons you have learned in life

Share the lessons you have learned in life | आयुष्यात शिकलेले धडे

Share the lessons you have learned in life | तुम्ही आयुष्यात शिकलेले धडे शेअर करा; इतरांसह कल्पना सामायिक करा, आदर, ...
Know the effects of multitasking on health

Know the effects of multitasking on health | मल्टीटास्किंगचे परिणाम

Know the effects of multitasking on health | आरोग्यावर मल्टीटास्किंगचे परिणाम, मल्टीटास्किंगचा मेंदूच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो ते जाणून घ्या ...
Spread the love