Skip to content
Marathi Bana » Env

Env

Lockdown & Environment

Impact of Lockdown on the Environment | लॉकडाऊन व पर्यावरण

Impact of Lockdown on the Environment | लॉकडाऊन काळात वाहने, खाणकाम, जंगलतोड, प्राणी संग्रहालये, उदयाने, व्याघ्रप्रकल्प हे सर्व बंद होते. परंतु, या काळात निसर्गाने मात्र मोकळा श्वास अनुभवला.