Skip to content
Marathi Bana » Posts » 24Q-TDS Return Filing on Salary Payment | TDS रिटर्न

24Q-TDS Return Filing on Salary Payment | TDS रिटर्न

TDS: 24Q, Return on Salary Payment

24Q-TDS Return Filing on Salary Payment | टीडीएस, पगारदार व्यक्तीच्या मासिक उत्पन्नाची  निश्चित टक्केवारी  ठरवून; ती  देयकामध्ये नियमित आकारली जाते.

आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील Q1 आणि Q2 साठी फॉर्म 24Q मध्ये टीडीएस रिटर्न जमा करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 आहे. प्राप्तिकर अधिनियम, 1961 नुसार प्रत्येक व्यक्ती किंवा संस्था त्यांचे उत्पन्न आयकर विभागाने दिलेल्या स्लॅबमध्ये येत असेल तर संबंधीत व्यक्ती कर  भरण्यास जबाबदार असते. (24Q-TDS Return Filing on Salary Payment)

फॉर्म 24Q चा उद्देश

24Q-TDS Return Filing on Salary Payment
24Q-TDS Return Filing on Salary Payment-marathibana.in

एखाद्या कर्मचा-याला (मासिक हप्ते भरल्यानंतर) मासिक भत्ता देताना; फर्म (डिडक्टर) कलम 192 अंतर्गत टीडीएस वजा करते. पगारासाठी टीडीएस दर्शविण्यासाठी फर्मला वित्तीय वर्षाच्या प्रत्येक तिमाहीत; फॉर्म 24Q सादर करणे आवश्यक आहे.

फॉर्म 24Q वजा करण्यात आलेले एकूण वेतन आणि; कर्मचा-यांच्या पगारावर टीडीएस कपात केल्याचे सूचित करते. आवश्यकतेनुसार कोणत्याही फर्मने फॉर्म 24Q फाइल करण्यासाठी निकषांचे पालन केले पाहिजे. (24Q-TDS Return Filing on Salary Payment )

पगारावर टीडीएस कोण कपात करु शकते?

24Q-TDS Return Filing on Salary Payment
24Q-TDS Return Filing on Salary Payment- marathibana.in

प्रत्येक मालकास मूलभूत सूट मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास पगारावर टीडीएस वजा करणे आवश्यक आहे. नियोक्ता (employer) एक स्वतंत्र, एचयूएफ, फर्म किंवा कंपनी असू शकते. नियोक्ता फॉर्म 24Q अंतर्गत त्रैमासिक वेतनावरील कर कपातीवर टीडीएस रिटर्न भरला पाहिजे.

कर्मचा-यांच्या पगाराच्या वेळी नियोक्ता (employer) 192 अंतर्गत टीडीएस वजा करतात. नियोक्ताला (employer)  फॉर्म 24Q मध्ये पगारावर टीडीएस रिटर्न भरावा लागतो. 24Q त्रैमासिक आधारावर सादर करावयाचे असतात. कर्मचा-यांना भरलेल्या वेतनाचा तपशील आणि अशा देयकावर कपात केलेल्या टीडीएस 24Q मध्ये दयावा लागेल.

24 क्यू मध्ये Annexure I आणि Annexure II असे दोन भाग असतात; वर्षभराच्या चारही क्वार्टरसाठी Annexure I सबमिट करावयाचे असते. तर Annexure II पहिल्या तीन तिमाहींसाठी सादर करण्याची आवश्यकता नाही. Annexure II शेवटच्या तिमाहीत (जानेवारी ते मार्च) सादर करावा लागेल. (24Q-TDS Return Filing on Salary Payment)

आयकर स्लॅबनुसार पगारावरील टीडीएस वजा करावा लागतो; कर्मचा-यांनी जर नियोक्ताला (employer) सर्व कपाती व गुंतवणूकींचे पुरावे दिले तर, त्यांचा विचार करावा लागेल.

24 क्यू चे परिशिष्ट 1

24Q-TDS Return Filing on Salary Payment-marathibana.in
24Q-TDS Return Filing on Salary Payment- marathibana.in

Details of challan(s) to be mentioned in Annexure I चलन तपशील परिशिष्ट 1 मध्ये नमूद करावयाचा आहे. त्यामध्ये-

 • चलनाचा क्रमांक
 • चलन भरल्याची तारीख
 • चलन जमा केलेल्या शाखेचा बीएसआर कोड
 • चलनातील एकूण रक्कम
 • वजावटीत टीडीएसची रक्कम वाटप करायची आहे.
 • वजावट रक्कम कपातींमध्ये वाटप करायची आहे.

वजावटीचा तपशील परिशिष्ट 2 मध्ये नमूद करावयाचा आहे.

 • कर्मचारी संदर्भ क्रमांक (उपलब्ध असल्यास)
 • कर्मचा-यांचे पॅन
 • कर्मचा-याचे नाव
 • टीडीएस विभाग कोड
 • देय दिनांक / जमा
 • देय रक्कम किंवा जमा
 • टीडीएस रक्कम
 • शिक्षण उपकर
 • याशिवाय, जर टीडीएस कपात कमी दराने किंवा जादा दराने करणे किंवा न करणे याबाबतची कारणे द्यावी लागतात.

TDS Section Code│ टीडीएस विभाग कोड

 • 192A – शासकीय कर्मचा-यांना दिलेले वेतन.
 • 192B – बिगर सरकारी कर्मचा-यांना दिलेले वेतन.
 • 192C – संघटीत शासकीय कर्मचा-यांना दिलेले वेतन.

24Q चे परिशिष्ट 2 (24Q-TDS Return Filing on Salary Payment)

24 Q Annexure II
24Q-TDS Return Filing on Salary Payment- marathibana.in

Annexure II मध्ये कर्मचा-यांकडून क्लेम करण्यात आलेली कोणतिही कपात; इतर स्त्रोतांकडील त्याचे उत्पन्न आणि घरगुती मालमत्ता आणि एकंदर कर जबाबदा-या यांचा समावेश आहे.

24 क्यू च्या अंतिम तारखा

 • तिमाही- एप्रिल ते जून- देय तारीख- 31 जुलै
 • तिमाही-जुलै ते सप्टेंबर – देय तारीख- 31 ऑक्टोबर
 • तिमाही-ऑक्टोबर ते डिसेंबर- देय तारीख-  31 जानेवारी
 • तिमाही-जानेवारी ते मार्च- देय तारीख- 31 मे

24Q सह संलग्न फी, व्याज, दंड

व्याज

 • जर टीडीएस वजा केला नाही तर- दरमहा 1%, वजावटीच्या तारखेपासून वास्तविक कपातीच्या तारखेपर्यं.
 • टीडीएस जमा न केल्यास- दरमहा 1.5%, कपातीच्या वास्तविक तारखेपासून रक्कम जमा करेपर्यंत.
 • उशीरा फाइलिंग फी- कलम 234E नुसार. परतावा दाखल होईपर्यंत दररोज 200 रुपये द्यावे लागतात; एकूण दंड टीडीएस रकमेइतका होईपर्यंत ही रक्कम प्रत्येक दिवसासाठी द्यावी लागेल.
 • 271 H नुसार दंड– 234E अंतर्गत भरल्या जाणार्‍या फी व्यतिरिक्त एओ किमान रु. 10,000 आणि जास्तीत जास्त रु. 1,00,000.

271H खाली दंड आकारला जाणार नाही तर

 • टीडीएस सरकारकडे जमा केला जातो.
 • उशिरा भरण्याची फी आणि व्याज (काही असल्यास) देखील जमा केले जाते.
 • Due तारखेपासून 1 वर्षाच्या मुदतीपूर्वी रिटर्न भरले जाते
 • वाचा: Important Questions About Income Tax | आयकर बाबतचे प्रश्न

हे मुद्दे विचारात घ्या 24Q-TDS Return Filing on Salary Payment

 • सर्व पॅन क्रमांक सत्यापित करा.
 • सर्व चलणे सत्यापित करा आणि त्यांना ओल्टास किंवा एनएसडीएलद्वारे जुळविण्याचा प्रयत्न करा.
 • स्वाक्षरी केलेला फॉर्म -27 A  टीडीएस रिटर्नसह भरावा लागेल.
 • वाचा: How to Check Income Tax Refund? | टॅक्स रिफंड कसा तपासायचा?

निष्कर्ष (24Q-TDS Return Filing on Salary Payment)

उपरोक्त माहिती आपल्याला फॉर्म 24Q योग्यरित्या समजून घेण्यात मदत करेल; आणि कोणतीही चूक न करता आपणास फॉर्म भरण्यासाठी मदत करेल. काहीही झाले तरी; वेळेवर टीडीएस रिटर्न भरणे महत्वाचे आहे. एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण भारताच्या विकासासाठी हातभार लावणे; हे आपले कर्तव्या समजून आपण आपला कर वेळेवर भरला पाहिजे.

(टीप: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने दिलेला आहे. This article is for informational purposes only)

Popular Varieties of Mangoes in India

Popular Varieties of Mangoes in India | आंब्याचे प्रकार

Popular Varieties of Mangoes in India | भारतातील प्रसिद्ध आंब्याच्या जाती, त्यांची वैशिष्टये, उत्पन्न विभाग आणि आंब्याचा प्रकार कसा ओळखायचा ...
Read More
The Deadliest Places in the World

The Deadliest Places in the World | प्राणघातक ठिकाणे

The Deadliest Places in the World | जगातील सर्वात प्राणघातक ठिकाणे, जी साहसी पर्यटकांना आकर्षित करतात अशा 11 ठिकाणांविषयी जाणून ...
Read More
Online Teaching and LearningOnline Teaching and Learning

Online Teaching and Learning | ऑनलाइन शिक्षण

Online Teaching and Learning | ऑनलाइन टिचींग, ऑनलाइन शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी शिक्षण अधिक मनोरंजक आणि आकर्षक बनवण्यासाठी त्यांच्या बोटांच्या टोकावर असलेला ...
Read More
a woman in white long sleeves holding flowers

The best ways to deal with Acne | मुरुमांना असे सामोरे जा

The best ways to deal with Acne | मुरुमांना सामोरे जाण्याचे सर्वोत्तम मार्ग. मुरुमाचे विविध प्रकार असून, प्रत्येकाला सामोरे जाण्याचे ...
Read More
Strange facts about the human body

Strange facts about the human body | मानवी शरीर तथ्ये

Strange facts about the human body | मानवी शरीराबद्दल 105 मजेदार, अद्भुत आणि विचित्र तथ्ये आहेत, जी तुम्हाला जाणून घ्यायला ...
Read More
How to Manage Time at Work

How to Manage Time at Work | कामाचे वेळ व्यवस्थापन

How to Manage Time at Work | कामाच्या ठिकाणी वेळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काय केले पाहिजे; या विषयी सविस्तर माहिती या ...
Read More
Know the Amazing Benefits of Amla

Know the Amazing Benefits of Amla | आवळयाचे फायदे

Know the Amazing Benefits of Amla | या सुपरफ्रूटचा आहारात ताज्या किंवा वाळलेल्या स्वरुपात समावेश केल्यास त्वचा, केस आणि एकूणच ...
Read More
How to avoid NFT Scams?

How to avoid NFT Scams? | एनएफटी घोटाळे कसे टाळावेत

How to avoid NFT Scams? | एनएफटी घोटाळे कसे टाळावेत, एनएफटी म्हणजे काय? एनएफटीचे धोके काय आहेत? सर्वात सामान्य एनएफटी ...
Read More
How to Celebrate Holi Festival in India

How to Celebrate Holi Festival in India | होळी उत्सव

How to Celebrate Holi Festival in India | होळी उत्सव, होळीचे सांस्कृतिक महत्त्व, विविध कथा, महाराष्ट्रात होळी कशी साजरी करतात ...
Read More
Most Popular Sports in India

Most Popular Sports in India | भारतातील लोकप्रिय खेळ

Most Popular Sports in India | भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय खेळ, खेळांचे महत्त्व, यश मिळविण्यासाठी समर्पण, चिकाटी व सहकार्याची भावना व ...
Read More
Spread the love

20 thoughts on “24Q-TDS Return Filing on Salary Payment | TDS रिटर्न”

 1. Pingback: Good news for taxpayers! करदात्यांसाठी चांगली बातमी! - मराठी बाणा

 2. Pingback: File your IT Return│आता तुमचा आयटी रिटर्न तुम्हीच भरा - मराठी बाणा

 3. Pingback: How to claim TDS Refund?│टीडीएस परताव्याचा दावा कसा करावा? - मराठी बाणा

 4. Pingback: ITR 1: आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी आयटीआर-1 - मराठी बाणा

 5. Pingback: INCOME TAX: ITR चे बदललेले नियम जाणून घ्या… - मराठी बाणा

 6. Pingback: TDS: टीडीएस वजावट कर्त्याद्वारे जमा केला जात नाही तेव्हा काय होते? - मराठी बाणा

 7. Pingback: TDS: टीडीएस भरणे व रिटर्न फाइल करण्याची वेळ मर्यादा - मराठी बाणा

 8. Pingback: All about Tax Deducted at Source (TDS)│सर्व कर कपाती स्त्रोत - मराठी बाणा

 9. Pingback: ITR filing date extended | ITR भरण्याची मुदत पुन्हा वाढली - मराठी बाणा

 10. Pingback: National Pension Scheme (NPS): राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना - मराठी बाणा

 11. Pingback: TDS deducted but not deposited by deductor | TDS भरला नाही - मराठी बाणा

 12. Pingback: All About Income Tax Return Form1 Sahaj |सर्वकाही ITR-1 विषयी - मराठी बाणा

 13. Pingback: New Rules of Income Tax Return from June-1 | ITRचे नवे नियम - मराठी बाणा

 14. Pingback: How to File Income Tax Return (ITR-1) | आयटी रिटर्न कसा भरावा - मराठी बाणा

 15. Pingback: How to Check Income Tax Refund? | टॅक्स रिफंड कसा तपासायचा? - मराठी बाणा

 16. Pingback: How to Save Income Tax on Salary | पगारावर कर कसा वाचवायचा | मराठी बाणा

 17. Pingback: Complete these tasks before 31 March | ITR बद्दलची कार्ये | मराठी बाणा

 18. Pingback: Avoid these mistakes while filing ITR | ITR भरताना या चुका टाळा | मराठी बाणा

 19. Pingback: What to do if you fail to file ITR in time? | ITR वेळेत भरा | मराठी बाणा

 20. Pingback: Rectification of Mistake u/s 154 | 154 अंतर्गत चूक सुधारणे | मराठी बाणा

Leave a Reply