Skip to content
Marathi Bana » Skin

Skin

Importance of the skin health

Importance of the skin health | त्वचा आरोग्याचे महत्त्व

Importance of the skin health | त्वचा शरीरातील द्रवपदार्थ आत ठेवते, निर्जलीकरण प्रतिबंधित करते, हानिकारक सूक्ष्मजंतू बाहेर ठेवते. त्वचा मज्जातंतूंनी भरलेली आहे जी उष्णता, थंडी आणि वेदना यासारख्या गोष्टी जाणवण्यास मदत करते.