Skip to content
Marathi Bana » Posts » Reasons for filing ITR in time | ITR वेळेत दाखल करा

Reasons for filing ITR in time | ITR वेळेत दाखल करा

Reasons for filing ITR in time

Reasons for filing ITR in time | ITR वेळेत दाखल करण्याची कारणे, करपात्र उत्पन्न नसेल तरी देखील; खालील कारणांसाठी ITR फाइल केला पाहिजे.

आयटीआर फॉर्म ज्यामध्ये करदात्यांनी त्यांच्या उत्पन्नाचा तपशील; त्यांच्या उत्पन्नावर देय कर सवलत; आणि विशिष्ट आर्थिक वर्षासाठी वजावट जाहीर केली तर; आयकर रिटर्न म्हणून ओळखले जाते. करदात्यांनी ITR भरण्याची अनेक कारणे आहेत; मुख्य कारण म्हणजे कर कपातीचा दावा करणे. तथापि, प्रत्येक व्यक्तीला ITR दाखल करण्याची आवश्यकता नाही.(Reasons for filing ITR in time)

प्रत्येकाला आयटीआर भरणे आवश्यक आहे का?

Reasons for filing ITR in time
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

प्रत्येकाने अनिवार्यपणे ITR भरण्याची गरज नाही; काही घटकांच्या आधारे, करदाते ठरवू शकतात की त्यांना आयटीआर फाइल करणे आवश्यक आहे की नाही; ते घटक खाली नमूद केले आहेत:

सूट मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न (Reasons for filing ITR in time)

सामान्य करदात्यासाठी सूट मर्यादा ₹2.5 लाख; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ₹3 लाख आणि अति ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ₹5 लाख आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न हे करपात्र उत्पन्न मानले जाते.

परकीय मालमत्तेचा मालक (Reasons for filing ITR in time)

भारताबाहेर मालमत्तेची मालकी असणा-या व्यक्तीने; आणि त्यातून उत्पन्न मिळविणा-याने ITR दाखल करणे आवश्यक आहे.

वीज बिल भरणा रक्कम

आर्थिक वर्षात विजेसाठी ₹1 लाखापेक्षा जास्त रक्कम भरणाऱ्या व्यक्तीला आयटी रिटर्न भरावे लागतात.

बँक ठेवी (Reasons for filing ITR in time)

एका आर्थिक वर्षात एक किंवा अधिक बँक खात्यांमध्ये; ₹1 कोटींहून अधिक रक्कम जमा करणाऱ्या करनिर्धारकांनी; ITR फाइल करणे आवश्यक आहे.

परदेशातील प्रवासाचा खर्च (Reasons for filing ITR in time)

एखाद्याने आर्थिक वर्षात परदेशातील प्रवासासाठी; ₹ 2 लाखांपेक्षा जास्त खर्च केल्यास; आयकर रिटर्न भरणे आवश्यक आहे.

ITR वेळेत दाखल करण्याची कारणे

File ITR
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

60 वर्षांपेक्षा कमी वयाची आणि वार्षिक 2.5 लाख रुपये कमावणाऱ्या; कोणत्याही व्यक्तीला आयकरातून सूट मिळते. तथापि, जर एखाद्या व्यक्तीने सूट मर्यादेपेक्षा जास्त कमाई केली तर; त्या व्यक्तीला आयकर रिटर्न भरावा लागेल. तुमचा पगार आयकर मर्यादेपेक्षा कमी असला तरीही; तुम्ही आयकर रिटर्न भरले पाहिजे; त्याची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.

वाचा: Know about the tax saving plans | आयकर बचत योजना

सुलभ कर्ज प्रक्रियेसाठी (Reasons for filing ITR in time)

तुम्ही कर्ज घेणार असाल, तर बँक तुमची पात्रता तपासते; जी तुमच्या उत्पन्नावर आधारित असते. बँक तुम्हाला किती कर्ज देईल, हे तुम्ही आयकर रिटर्नमध्ये भरलेले उत्पन्न किती आहे; यावर अवलंबून आहे. वास्तविक, ITR हा एक दस्तऐवज आहे जो सर्व बँका कर्जाच्या सुलभ प्रक्रियेसाठी वापरतात.

सहसा बँका त्यांच्या ग्राहकांकडून कर्ज प्रक्रियेदरम्यान; तीन आयटीआरची मागणी करतात. म्हणून, जर तुम्हाला गृहकर्ज घेऊन घर घ्यायचे असेल; किंवा कार लोन घ्यायचे असेल किंवा वैयक्तिक कर्ज घ्यायचे असेल; तर आयटीआर भरणे आवश्यक आहे कारण त्यामुळे कर्ज मिळणे सोपे होते.

वाचा: Great techniques for tax-saving | प्रभावी कर-बचत तंत्र

कर परताव्याचा दावा दाखल करण्यासाठी

कोणतीही व्यक्ती आयटीआर दाखल करुन आयटी विभागाकडून; कर परताव्यासाठी दावा करु शकते. उच्च-उत्पन्न कंसात येणाऱ्या पगारदार; आणि स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्तींसाठी; हे अत्यंत फायदेशीर आहे.

तुम्ही आयटीआर फाइल केल्यास, मुदत ठेवींसारख्या बचत योजनांवर मिळणाऱ्या व्याजावरील कर वाचवू शकता. लाभांश उत्पन्नावरही कर वाचवता येतो.

तुम्ही आयटीआर रिफंडद्वारे कराचा दावा करु शकता; जर उत्पन्नाच्या अनेक स्रोतांमधून एकूण उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असेल; तर तुम्ही कापलेल्या टीडीएसवर पुन्हा दावा करु शकता. वाचा: Easy ways to save tax in India | आयकर वाचवण्याचे मार्ग

सुलभ व्हिसा प्रक्रियेसाठी (Reasons for filing ITR in time)

तुम्ही परदेशात कुठे जात असाल तर; बहुतेक देश आयटीआरची मागणी करतात. हे दर्शवते की ती व्यक्ती कर-अनुपालक नागरिक आहे.

यामुळे व्हिसा प्रक्रिया अधिकाऱ्यांना तुमची सध्याची आर्थिक परिस्थिती आणि उत्पन्नाची स्पष्ट कल्पना येते; यामुळे तुम्हाला व्हिसा मिळणे सोपे होते. वाचा: Know All About House Rent Allowance | घरभाडे भत्ता

वैद्यकीय विमा, उपचार लाभासाठी

Reasons for filing ITR in time
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

आयटी विभाग विशिष्ट आर्थिक वर्षात भरलेल्या आरोग्य विमा प्रीमियमवर; ₹50,000 पर्यंत कपात ऑफर करतो. हे आयकर कायद्याच्या कलम 80D अंतर्गत आहे. वैद्यकीय विमा प्रदान केल्यावर; ज्येष्ठ नागरिक या वजावटीचा लाभ घेऊ शकतात; आणि कोणत्याही त्रासाशिवाय उपचार घेऊ शकतात. वाचा: IT Calculation for Salaried Employee | आयकर गणना

नुकसान भरपाईचा दावा करण्यासाठी

कोणत्याही कंपनीला आणि व्यवसायाला विशिष्ट आर्थिक वर्षात; कधीही तोटा होऊ शकतो. नुकसान भरुन काढण्यासाठी; कंपन्यांना निर्धारित तारखेच्या आत; आयटी रिटर्न भरणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेचा अवलंब करुन; आगामी वर्षात कर तोटा पुढे नेऊ शकतो. तथापि, भविष्यातील नुकसानाचा दावा करण्यासाठी; करनिर्धारकांनी देय तारखेपूर्वी ITR दाखल करणे आवश्यक आहे. वाचा: Know all about Intimation u/s 143-1 | विषयी सर्व काही

उत्पन्नाच्या पुराव्यासाठी

कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना फॉर्म-16 जारी केला जातो; जो त्यांच्या उत्पन्नाचा पुरावा असतो. स्वयंरोजगार किंवा फ्रीलांसरसाठी देखील; आयटीआर फाइलिंग दस्तऐवज वैध उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून कार्य करते. वाचा: How to Save Income Tax on Salary | पगारावर कर कसा वाचवायचा

दंड टाळण्यासाठी (Reasons for filing ITR in time)

आधी सांगितल्याप्रमाणे; काही व्यक्तींसाठी आयकर रिटर्न भरणे अनिवार्य आहे. वेळेवर ITR दाखल केल्याने व्यक्ती आणि कंपन्यांना; मोठा दंड टाळण्यास मदत होईल. वार्षिक उत्पन्न ₹5 लाखांपेक्षा जास्त नसल्यास; IT विभाग ₹1000 चा दंड आकारतो. अन्यथा दंड ₹10,000 पर्यंत जाऊ शकतो. वाचा:Taxable and Non-Taxable Allowances | करपात्र व अकरपात्र भत्ते

अनुमानित कर योजना

स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्ती; फॉर्म क्रमांक 4 सह ITR भरुन; या कर आकारणी योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. वास्तुविशारद, डॉक्टर, वकील यांसारखे व्यावसायिक; त्यांच्या उत्पन्नाच्या फक्त 50% नफा म्हणून विचारात घेऊ शकतात; आणि जर असे उत्पन्न ₹ 50 लाख पेक्षा कमी असेल तर; त्यानुसार कर आकारला जाईल.

₹ 2 कोटींपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेले व्यवसाय देखील; ही योजना स्वीकारु शकतात; आणि त्यांच्या उत्पन्नातील 6% (डिजिटल व्यवहारांसाठी) आणि 8% (नॉन-डिजिटल व्यवहारांसाठी); नफा म्हणून घोषित करु शकतात. वाचा: Tax-saving rules and ways to save tax |करबचत नियम आणि मार्ग

व्याज कपात (Reasons for filing ITR in time)

ITR दाखल केल्याने गृहकर्जासाठी अर्ज करताना; व्याज कपातीचीही परवानगी मिळते. जर एखाद्या NRI ची भारतात भाड्याने दिलेली किंवा रिकामी मालमत्ता असेल; तर ती करपात्र मालमत्ता बनते; ज्यासाठी संबंधीत व्यक्तीला कर विवरणपत्र भरावे लागेल. येथे ITR दाखल करण्याचा फायदा असा आहे की; व्यक्ती गृहकर्जावरील व्याज आणि मालमत्ता करावर मानक ;30% वजावटीचा आनंद घेऊ शकते. वाचा: How to Check Income Tax Refund? | टॅक्स रिफंड कसा तपासायचा?

NIL आयकर रिटर्न भरण्याचे फायदे

या व्यतिरिक्त, एखादया व्यक्तीची वार्षिक कमाई करपात्र स्लॅबच्या खाली आल्यास; शून्य आयकर रिटर्न भरु शकते. NIL आयकर रिटर्न भरण्याचे अनेक फायदे आहेत. त्यापैकी काही आहेत –

  • ITR पावती पत्त्याचा पुरावा म्हणून काम करते.
  • वाचा: How to plan IT for the FY 2022-23 | आयकर नियोजन
  • NIL आयकर रिटर्न भरणे एखाद्या व्यक्तीला; क्रेडिट कार्डसाठी अखंडपणे अर्ज करण्यास मदत करेल.
  • विविध प्रकरणांमध्ये उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून; आयकर रिटर्न पावती देखील सादर करु शकते
  • वाचा: Excellent Tax Saving Investment Options | कर बचत योजना

मृत व्यक्तींसाठी आयटीआर दाखल करण्याचे फायदे

मृत व्यक्तींचे आर्थिक वर्षाच्या मध्यात निधन झाल्यास; त्यांच्यासाठी देखील आयटीआर दाखल केला पाहिजे. ते त्यांच्या मृत्यूच्या तारखेपर्यंत व्युत्पन्न केलेल्या कमाईवर मोजले जाते. वाचा: How to e-Verify Income Tax Return? | ITR पडताळणी कशी करावी?

अशा परिस्थितीत, त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी; आयटी रिटर्न भरावे. हे महत्त्वाचे आहे कारण विमा कंपन्यांना न्यायालयीन खटल्यांच्या दरम्यान; अपघातासाठी रक्कम मंजूर करण्यासाठी; उत्पन्नाच्या पुराव्याची आवश्यकता असते. म्हणून, ITR पावत्या सादर करुन; कोणीही दाव्याची रक्कम सहज मिळवू शकतो. वाचा: Important Questions About Income Tax | आयकर बाबतचे प्रश्न

ITR दाखल न केल्याने होणारे परिणाम

Reasons for filing ITR in time
Photo by Angela Roma on Pexels.com

आयकर रिटर्न भरण्याच्या फायद्यांबद्दल तुम्हाला माहिती आहे; ते भरण्यात अयशस्वी झाल्यास; सामोरे जावे लागू शकते असे काही परिणाम येथे आहेत: वाचा:Complete these tasks before 31 March | ITR बद्दलची कार्ये

  • एखादी व्यक्ती करपात्र स्लॅबमध्ये आल्यास त्याला आयकर सूचना प्राप्त होईल.
  • जर एखादी व्यक्ती खऱ्या कारणास्तव आयटी रिटर्न भरु शकत नसेल; तर अधिकृत संस्था तपशीलवार पत्र आणि सहाय्यक कागदपत्रे स्वीकारेल. अशा परिस्थितीत, तो मदतीसाठी अर्ज करु शकतो.
  • ITR उशीरा भरल्यास, आयटी विभाग एखाद्या व्यक्तीवर दंड आकारेल. साधारणपणे, एखाद्याचे उत्पन्न ₹5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास; ₹10,000 चा दंड सहन करावा लागतो. उत्पन्न या रकमेपेक्षा कमी असल्यास; दंड ₹ 1000 आहे.
  • करचुकवेगिरीसारख्या गंभीर परिस्थितींमध्ये; करनिर्धारकांना कठोर कारावास भोगावा लागू शकतो.
  • वाचा: How to choose the right ITR form? | योग्य ITR फॉर्म असा निवडा

तथापि, अशा काही व्यक्ती आहेत; ज्यांना आयकर रिटर्न भरण्याची आवश्यकता नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 मध्ये; अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना; ITR फाइलिंगमधून पूर्ण सूट मिळू शकते. वाचा: How to Calculate Income Tax 2022-23 | आयकर गणना 2022-23

आयटीआर भरण्याच्या फायद्यांवरील या सर्वसमावेशक मार्गदर्शकाचा अभ्यास करून; ई-फायलिंग कर रिटर्नचे फायदे ओळखता येतात; आणि त्यासाठी कोणताही विलंब न करता अर्ज करता येतो. वाचा; Avoid these mistakes while filing ITR | ITR भरताना या चुका टाळा.

Related Posts

Post Categories

आमच्या Etopcollectionवेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत”शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

टीप: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने दिलेला आहे.

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek | सिद्धिविनायक

Ganpati-2 Know all about Siddhivinayak Siddhatek | सिद्धिविनायक सिद्धटेक, धार्मिक महत्व, आख्यायिका, मंदिराचा इतिहास, मंदिराची रचना, सिद्धिविनायकाची मूर्ती, उत्सव, मंदिराकडे ...
Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon

Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon | मोरेश्वर, मोरगाव

Ganpati-1 Know all about Moreshwar Morgaon | पहिला गणपती- मोरगावचा श्री मोरेश्वर, मोरेश्वर गणपती मंदिराचे धार्मिक महत्त्व, आख्यायिका , मंदिराची ...
What are daily good habits?

What are daily good habits? | रोजच्या चांगल्या सवयी काय आहेत?

What are daily good habits? | रोजच्या चांगल्या सवयी काय आहेत? सवय ही वर्तनाची नित्यकृती आहे, ज्याची नियमितपणे पुनरावृत्ती होते ...
Share the lessons you have learned in life

Share the lessons you have learned in life | आयुष्यात शिकलेले धडे

Share the lessons you have learned in life | तुम्ही आयुष्यात शिकलेले धडे शेअर करा; इतरांसह कल्पना सामायिक करा, आदर, ...
Know the effects of multitasking on health

Know the effects of multitasking on health | मल्टीटास्किंगचे परिणाम

Know the effects of multitasking on health | आरोग्यावर मल्टीटास्किंगचे परिणाम, मल्टीटास्किंगचा मेंदूच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो ते जाणून घ्या ...
Value of additional courses to get a job

Value of additional courses to get a job | नोकरीसाठी अतिरिक्त कोर्स

Value of additional courses to get a job | नोकरी मिळविण्यासाठी अतिरिक्त अभ्यासक्रमांचे मूल्य, अतिरिक्त अभ्यासक्रम व्यावसायिकांना रोजगाराच्या उदयोन्मुख संधी ...
How to Memorize Study?

How to Memorize Study? | अभ्यास लक्षात कसा ठेवावा?

How to Memorize Study? | अभ्यास लक्षात कसा ठेवावा? अभ्यास लक्षात ठेवणे ही एक कला आहे. त्यासाठी नेमके काय केले ...
Best Qualities of a Great Lawyer

Best Qualities of a Great Lawyer | चांगल्या वकिलाचे गुण

Best Qualities of a Great Lawyer | चांगल्या वकिलाचे उत्तम गुण, सर्वोत्कृष्ट वकील हे कायदेशीर व्यवसायासाठी परिपूर्ण होण्यास उपयुक्त कौशल्ये ...
Sources of water pollution and its control

Sources of water pollution and its control | जल प्रदूषण

Sources of water pollution and its control | जल प्रदूषण, कारणे, परिणाम, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि इतर महत्वाच्या पर्यावरणीय समस्यांबद्दल अधिक ...
How to be a Good Husband

How to be a Good Husband | चांगला पती कसा असावा

How to be a Good Husband | चांगला पती कसा असावा, जाे आपले आई-वडील, पत्नी व मुले आणि आपले कुटुंब ...
Spread the love